Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 6

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 226
· Najnowszy użytkownik: azasufa

free counters

stat4u

Biografia: LEHMANN Józef

LEHMANN Józef

LEHMANN
Józef

JÓZEF LEHMANN, ur.10.12.1938 w Wielkim Kacku (obecnie Gdynia), zm.22.01.2008 w Opolu. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1978 w Kole nr 9 (1978-1983) w Opolu. Od 1984 członek Koła PZF nr 1. Od 1987 członek Zarządu Okręgu PZF w Opolu. Od 1997 przewodniczący Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej przy Zarządzie Okręgu. Od 2001 wiceprezes, od 2003 prezes Zarządu Okręgu PZF w Opolu. Założyciel i opiekun wielu młodzieżowych kół filatelistycznych. Za swoją pracę z młodzieżą wyróżniony w 1999 pierwszym w historii Polskiego Związku Filatelistów „Prymusem" w kategorii „Za pracę z mło­dzieżą". Uczestnicy młodzieżowi, którymi się opiekował zajmowali wielokrotnie wysokie miejsca w ogólnopolskich konkursach filatelistycznych, a ich eksponaty należały do najwyżej ocenianych na wystawach filatelistycz­nych w całym kraju. Za pracę społeczną dla dobra dzieci w 1998 został laureatem prestiżowej odznaki „Przy­jaciel Dziecka". Jako jeden z nielicznych zrozu­miał, że przyszłość polskiej filateli­styki należy do młodych i dlatego do ostatnich dni życia wszystkie działania ukierunkował dla dobra mło­dzieży. Absolwent Studium Filatelistyki w Ciechocinku. Organizator i współorganizator licznych wystaw filatelistycznych. Wieloletni wystawca. Jego eksponaty Poczet królów i książąt Polski oraz Prowizoria Opolszczyzny wyróżniane były na wielu krajowych i międzynarodowych wystawach filatelistycz­nych. Od 1996 juror, a od 21 grudnia 2005 juror I klasy ze specjalnością eksponaty tematyczne i młodzieżowe. W 2002 delegat na XVIII Walny Zjazd PZF. Wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF, Złotą Od­znaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (2005). W 2006 na XIX Walnym Zjeździe PZF otrzymał godność Członka Honorowego Polskiego Związku Filateli­stów. Za pracę zawodową otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi oraz wiele medali i odznaczeń branżo­wych i regionalnych.