Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 5

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 336
· Najnowszy użytkownik: Maksiqsab

free counters

stat4u

Biografia: SZTABA Kazimierz Stanisław

SZTABA Kazimierz Stanisław

SZTABA
Kazimierz Stanisław

KAZIMIERZ STANISŁAW SZTABA, ur. 17.07.1931 w Krakowie, zm. 27.08.2019 w Krakowie. Prof. zw. dr hab. inż. Emerytowany profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1958 w Kole nr 1 im. Stanisława Miksteina w Krakowie. Zainteresowanie znaczkami pocztowymi przejawiał od szóstego roku życia. Filatelistyką natomiast jako dziedziną wiedzy zajął się w połowie lat 50. XX w. Swoje zainteresowania badawcze od początku skupił wokół polskich znaków pocztowych, po nawiązaniu kontaktów z krakowskim środowiskiem filatelistycznym, zwłaszcza z Kolegium Sędziów i Aspirantów oraz Komisją Naukowo-Badawczą Okręgu Małopolskiego PZF. Szczególnie owocna i trwała stała się współpraca z Lesławem Schmutzem, znanym i wybitnym ekspertem. Wynikiem długotrwałych badań stały się liczne opracowania. W latach 1976-2010 opublikował ponad 50 artykułów (część wspólnie z L. Schmutzem) na łamach „Filatelisty”, „Historyczno-Badawczego Biuletynu Filatelistycznego”, „Przeglądu Filatelistycznego” i „Filatelistyki”. Artykuły cieszyły się dużym uznaniem. M.in. opracowanie Fałszerstwa nadruków wydania „Poczta Polska” na „Gen.-Gouv. Warschau”, które ukazało się na łamach „HBBF” uznano za najlepsze opracowanie naukowo-badawcze ogłoszone w 1979 roku. Ukoronowaniem wspólnych badań stała się też publikacja zwarta Znaczki wydania „Poczta Polska / Gen.- Gouv.Warschau” z 1918 i 1919 roku (nr kat. Fi: 6-16), wydana w 2009, która na Krajowej Wystawie Literatury Filatelistycznej „Toruń 2010”, została wyróżniona Medalem Złotym oraz Grand Prix Wystawy. W latach 1978-1980, 1993-1997,1997-2001 członek Zarządu Koła PZF nr 1 w Krakowie. Przewodniczący Komisji Naukowo-Badawczej przy Zarządzie Okręgu Małopolskiego PZF (1978-2011). W ramach prac komisji prezentował wielokrotnie wyniki własnych badań, między innymi w formie wykładów metodycznych na temat badania znaków pocztowych. Niektóre z nich stanowiły podstawę do opracowania haseł do Encyklopedii Filatelistyki (1993). Zgodnie z decyzją Prezydium ZG PZF z 29 maja 1985 podjął przygotowania do opracowania i wydania podręcznika polskich znaków pocztowych, z uwzględnieniem zagadnień rozpoznawania i zwalczania fałszerstw. Jednak mimo zaawansowania prac przygotowawczych, władze PZF nie podjęły decyzji wykonawczych w celu zrealizowania projektu. W 1982 uzyskał uprawnienia eksperta PZF w zakresie badania Wszystkich znaczków polskich z wyłączeniem poczt jenieckich i  W. M. Gdańska, rozszerzone następnie na Wszystkie znaczki i całostki polskie. Od września 1983 do 2010 był sędzią II klasy. Uczestniczył wówczas w pracach sądów konkursowych licznych wystaw jako sędzia i przewodniczący jury, uczestniczył  także w pracach Okręgowego Kolegium Sędziów i Aspirantów PZF w Krakowie. Od 1986 do 1991 był członkiem, w tym od stycznia 1987 do 1991 wiceprzewodniczącym Komisji Ekspertów i Zwalczania Fałszerstw przy ZG PZF. W tym okresie trzykrotnie przewodniczył komisjom egzaminacyjnym dla kandydatów na ekspertów PZF. W latach 1986-1989 był członkiem Komisji Filatelistyki Tradycyjnej przy ZG PZF. Był jednym z członków założycieli Polskiej Akademii Filatelistyki, a od chwili jej powstania (1993) został członkiem rzeczywistym, od 1993 do 2001 wiceprezes, a od 1 maja 2001 do maja 2014 - prezes PAF. Walne Zgromadzenie Członków PAF obradujące w czasie trwania XXI Konferencji Naukowej PAF w maju 2014 r. nadało mu godność Prezesa Honorowego Polskiej Akademii Filatelistyki. Należy do grona członków Kolegium Redakcyjnego „Historyczno-Badawczego Biuletynu Filatelistycznego”, organu PAF. Za osiągnięcia w piśmiennictwie filatelistycznym trzykrotny laureat Medalu „Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych” (1992, 2000, 2008).12 czerwca 2001 został członkiem czynnym Europejskiej Akademii Filatelistyki (Académie Européenne de Philatélie). Od 2007 został przewodniczącym Małopolskiego Przedstawicielstwa Polskiej Kapituły Filatelistycznej. W uznaniu zasług za owocną działalność w dziedzinie filatelistyki na XVIII Walnym Zjeździe Delegatów PZF (Ciechocinek 2002) otrzymał godność Członka Honorowego PZF, wyróżniony jest Złotą Odznaką Honorową PZF (1986), złotą odznaką „Za zasługi dla polskiej filatelistyki” (2001), odznaką „Zasłużony dla Krakowskiego Okręgu PZF” (1994). W 2000 otrzymał nominację do Statuetki „Prymus” za rok 1999 w kategorii „Najlepszy publicysta roku”, w 2007 Statuetkę „Prymus” w kategorii „Za całokształt działalności na rzecz polskiej filatelistyki”. Ponadto za osiągnięcia w pracy zawodowej i związanej z nią działalności organizatorskiej (m.in.: w latach 1969–1972 był prorektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wypromował 27.doktorów nauk technicznych i inne) otrzymał: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2001), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1979), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1972), odznakę Tysiąclecia Państwa Polskiego (1969); złote odznaki: „Za pracę społeczną dla M. Krakowa” (1978) i „Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej” (1973); Złotą Odznakę „Zasłużony dla Górnictwa PRL”  (1989); Medal Komisji Edukacji Narodowej (1994) oraz wiele innych odznaczeń resortowych i regionalnych. W grudniu 2011 roku Senat AGH nadał mu tytuł Honorowego Profesora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.