Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 3

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 223
· Najnowszy użytkownik: Bonhomming

free counters

stat4u

Biografia: SZYMAŃSKI Ryszard

SZYMAŃSKI Ryszard

SZYMAŃSKI
Ryszard

RYSZARD SZYMAŃSKI, ur.27.04.1926 w Warszawie, zm.7.05.1995 tamże. Ekonomista. Żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego, więzień obozu koncentracyjnego w Dachau. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1964. Zastępca przewodniczącego (1964-1966) i przewodniczący (1967-1970) Komisji Finansowej Okręgu Warszawskiego PZF. Jako delegat Okręgu brał udział w pięciu (XII, XIII, XIV, XV, XVI) Walnych Zjazdach PZF. Skarbnik (1977-1990) i członek (1990-1994) Zarządu Głównego PZF. Opiekował się Kołem PZF Osób Niepełnosprawnych przy Warszawskiej Spółdzielni Inwalidów oraz Kołem PZF w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Konstancinie. W 1982 był inicjatorem i realizatorem uchwały podjętej przez Prezydium Zarządu Głównego PZF o włączeniu się Związku do ogólnokrajowej zbiórki funduszy na rzecz dzieci. W 1987 w odpowiedzi na apel redakcji „Życia Warszawy” o pomoc finansową na zakup leków dla szpitali, zorganizował zakup leków o wartości 5 tys. DM przez filatelistów niemieckich i francuskich, członków nadzwyczajnych Koła PZF „Polonia”. Podczas wyjazdu na ŚWF „Italia‘85” uczestniczył w spotkaniu z papieżem Janem Pawłem II, któremu przekazał list Prezydium ZG PZF oraz klaser z walorami i dokumentacją filatelistyczną, upamiętniającą pielgrzymki papieża do Ojczyzny. Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową, złotą odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (1987), odznaką „75-lecia ruchu filatelistycznego w Polsce”, medalami 25., 30. i 35-lecia PZF, odznaką „100.lat filatelistyki polskiej” oraz wieloma innymi medalami i dyplomami nadawanymi przez PZF. W 1990 XV Walny Zjazd PZF w Łodzi nadał mu godność Członka Honorowego PZF. Za pracę zawodową i społeczną odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz licznymi odznaczeniami resortowymi i regionalnymi.