Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 215
· Najnowszy użytkownik: background remover

free counters

stat4u

Biografia: ŻÓŁKIEWSKI Stanisław

ŻÓŁKIEWSKI Stanisław

ŻÓŁKIEWSKI
Stanisław

STANISŁAW ŻÓŁKIEWSKI, ur. w 1913 r. w Warszawie, zm.19.09.1992 tamże. Brał udział w wojnie obron­nej 1939. Znaczki zbierał już od 1926. Miał wszech­stronne zainteresowania, zajmował się różnymi dziedzinami filatelistyki (pierwszy eks­ponat poświęcił np. Wiośnie Ludów). Z czasem jednak skoncentrował swoją uwagę na polskich całostkach i w tej dziedzinie osiągnął znaczące sukcesy wystawiennicze, bada­wcze i publicystyczne. Stał się autorytetem w tym zakresie nie tylko w kraju, ale i za granicą. Opracował trzyczęściową publikację Całostki polskie oraz mające obieg na ziemiach polskich: cz.1 Koperty i sekretniki pocztowe na ziemiach polskich (1958); cz.2 Karty pocztowe 1918-1939 (1960); cz.3 Karty pocztowe 1939-1961 (1961). Współautor opracowania Or­ganizacja poczt okupacyjnych na ziemiach pol­skich 1914-1918; Polskich Znaków Pocztowych (1960-1973), Poczta Polska w 1944 roku (1981) i wielu katalogów, m.in. Katalogu specjalizowanego znaków pocztowych ziem polskich (1981,1985,1990). Był też wystawcą eksponatu Znaczki pocztowe wydane 11 listopada 1938 z okazji 20-lecia uzyskania niepodległości, który był wysoko wyróżniany na licznych wystawach z uwagi na oryginalne opracowanie. Zaprezentował bowiem w nim stosowanie różnych taryf i znaki używane pocztowo przez różne zarządy pocztowe w la­tach 1938-1945. Był ekspertem PZF w zakresie polskich całostek pocztowych oraz jurorem klasy międzynarodowej. Przez wiele lat udzielał się w pracach związkowych, a od 1980 do końca życia był przewodniczącym Komi­sji Całostek Pocztowych ZG PZF. Ściśle współpracował z redakcją „Filatelisty", gdzie m.in. redagował przez kilkanaście lat stałą rubrykę Z warsztatu zbieracza całostek. Ponadto publikował opracowania naukowe i badawcze w biuletynach polonijnych w Wielkiej Brytanii i USA oraz w najbardziej liczących się czasopismach niemieckich. Zgromadził bardzo bogatą bibliotekę książek filatelistycznych oraz zbiorów czasopism fachowych. Skupił wokół siebie oraz wykształcił grono znawców całostek pocztowych. Wiele czasu poświęcał początkującym filateli­stom i instruktorom młodzieżowym, chętnie im pomagał i dzielił się swymi rozległymi wiado­mościami. Za działalność filatelistyczną został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF (1977), Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki" (1981), trzykrotnie medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (1969,1977,1982) i innymi odznakami nadawanymi przez PZF. W 1981 na XIII Walnym Zjeździe w Katowicach otrzymał godność Członka Honorowego PZF. Za zasługi bojowe został odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Wojennego Orderu  Virtuti Militari i medalem „Za udział w wojnie obron­nej 1939 r."