Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 5

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 250
· Najnowszy użytkownik: britneydr2

free counters

stat4u

Biografia: KURCZYŃSKI Antoni

KURCZYŃSKI Antoni

KURCZYŃSKI
Antoni

ANTONI KURCZYŃSKI, ur. 15.03.1935 w Czerwonej Woli (woj. świętokrzyskie). Inż. elektryk, mgr administracji. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1967 w Łodzi, Koło PZF „Szaroniebieskich” (1967-1974). Od 1975 w Warszawie: Koło PZF nr 109 (1975-1987), Koło PZF nr 316 (1988-2006), od 1.01.2007 w Kole PZF nr 8. Pełnione funkcje: Okręg Łódzki PZF: skarbnik Zarządu (1969-1970), członek Komisji Wystaw (1971-1973). Warszawa Zarząd Główny PZF: sekretarz Komisji Wystaw i Imprez (1973-1982), przewodniczący: Komisji Tematycznej (1982-1986), Komisji Wystaw (1986-1994), członek ZG PZF(1990-1994), wiceprezes (1994-1998), sekretarz (1998-2002), przewodniczący Komisji Wystaw i Współpracy z Zagranicą (2002-2006), wiceprezes ZG PZF (2006-2011). Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Filatelistyki (1993). Członek Honorowy PZF (XVII Walny Zjazd Delegatów PZF Szczecin, 1998). Członek Honorowy Związku Filatelistów Węgierskich i Związku Filatelistów Rumuńskich . Od 1989 sędzia klasy międzynarodowej FIP. W latach 1982-2002 delegat PZF do Komisji Tematycznej  FIP. Udział w Kongresach FIP jako obserwator: Paryż 1982 i Praga 1988; jako delegat: Londyn 1990, Tokio 1991 i Bukareszt 2008; zastępca delegata Mediolan 1998. Udział w licznych międzynarodowych szkoleniach, na temat  oceny eksponatów wystawowych, filatelistyki tradycyjnej, historii poczty, filatelistyki tematycznej, organizowanych przez FIP w Bułgarii 1987,1989; Paryżu 1989, 1999; Moskwie 1997; Budapeszcie 2000, Kopenhadze 2001. Autor wydawnictwa zwartego Filatelistyka tematyczna, 1992 i broszury O dalszy rozwój filatelistyki  tematycznej (nadbitka do miesięcznika „Filatelista”, 1984) oraz licznych artykułów i notatek w prasie filatelistycznej i kilku artykułów w katalogach wystaw bilateralnych. Wyróżniony dwukrotnie medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (1989, 1994). Wystawca w latach 1969-2004 na wielu wystawach w kraju i za granicą w klasie tematycznej: „Malarstwo w  filatelistyce polskiej”, „Dziedzictwo sztuki południowych Słowian”, „Bezpieczeństwo na drogach w ochronie porządku” i historii poczty: „Historia poczt w Warszawie od XVI wieku do 1918” oraz w klasie literatury: publikacja O dalszy rozwój filatelistyki  tematycznej  i wydawnictwo zwarte Filatelistyka tematyczna. Udział w pracach jury wielu krajowych wystaw filatelistycznych (1983-2010): I stopnia (10 wystaw), II (39 wystaw)  i III (9 wystaw). Sędziowanie na 10. wystawach bilateralnych. Uczestniczył 11.razy w pracach jury wystaw FIP: Praga 1988, Armenia 1990, Tokio 1991, Polska 1993, Sewilla 1996, Moskwa 1997, Paryż 1999, Kopenhaga 2001, Amsterdam 2002, Bruksela 2006, Sankt Petersburg 2007 oraz  4. wystaw FEPA (1987, 1998, 2001, 2005). W latach 1977-2010 komisarz 23. wystaw klasy FIP; 5. wystaw bilateralnych (1985-1995) oraz 5. innych  wystaw filatelistycznych międzynarodowych (1987-2007). Za pracę i działalność w zakresie upowszechniania filatelistyki otrzymał wiele wyróżnień związkowych, jak: Złota Odznaka Honorowa PZF 1978, Złota Odznaka „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” 1992, Odznaka „100. lat polskiego ruchu filatelistycznego”, Odznaka „50-lecia PZF”, Medal „50-lecia PZF” oraz wiele innych. Za współpracę z okręgami PZF otrzymał tytuł honorowy „Zasłużonego dla Okręgu”: Beskidzkiego, Lubelskiego, Łódzkiego, Śląsko-Dąbrowskiego, Wałbrzyskiego, Warszawskiego, Wrocławskiego, Zielonogórskiego. Ponadto wyróżniony honorowymi odznakami związków filatelistów rumuńskich (1983) i węgierskich (1997). Nominowany do statuetki „Prymus” za rok 1998 w kategorii „Najlepszy Publicysta Roku”. Dwukrotny laureat  statuetki „Prymus” za całokształt działalności na rzecz filatelistyki polskiej (1999, 2008).  Za pracę zawodową i społeczną został wyróżniony: Złotym Krzyżem Zasługi 1982, Medalem „40-lecia Polski Ludowej” 1984; odznaczeniami resortowymi: „W Służbie Narodu”, „Za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego”, Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”; Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Oświaty”,  Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” i innymi.