Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 5

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 252
· Najnowszy użytkownik: IGOR

free counters

stat4u

Biografia: SCHMUTZ Lesław

SCHMUTZ Lesław

SCHMUTZ
Lesław

LESŁAW SCHMUTZ, ur.1.08.1934, Kamionka Strumiłowa (do 1939 woj. tarnopolskie). W 1951 wstąpił do Polskiego Związku Filatelistów w Kole nr 1 w Rzeszowie. Od 1953 mieszka w Krakowie. Od 1959 wykonuje ekspertyzy filatelistyczne, początkowo znaków pocztowych poczt obozowych, wojskowych i getta łódzkiego w czasie II wojny światowej. W 1971 rozszerzył uprawnienia eksperta w zakresie wszystkich polskich znaków pocztowych. Wielokrotnie był opiekunem kandydatów na ekspertów PZF oraz członkiem komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na ekspertów. Członek Kolegium Ekspertów PZF. W 1955 po raz pierwszy wystawił eksponat Polska 1944-1954 na VI OWF „Poznań’55”. Jest wystawcą licznych eksponatów, m.in.: Poczta obozu II C Woldenberg, Wydania przedrukowe na „Goznaku”, Wydanie krakowskie z 1919 - zbiór badawczy, Całostki wydania krakowskiego z 1919, Wydania lokalne z lat 1918-1919, Listy przdznaczkowe z terenu Śląska z lat 1747-1850, Polska 1860-1939-zbiór specjalizowany, które prezentował łącznie na 23.wystawach światowych („Stockholmia’86”, „Bulgaria’89”, „Londyn’90”, „Polska’93”, „Finlandia’95”), ogólnopolskich, krajowych i okręgowych, zdobywając wysokie wyróżnienia medalowe, w tym dwukrotnie medal duży złoty i Grand Prix Wystawy (XVIII OWF „Wałbrzych – Książ’99” i XIX OWF „Katowice 2003”). Uczestniczył w charakterze jurora lub eksperta w licznych wystawach filatelistycznych. Znany i ceniony publicysta w zakresie filatelistyki. Zadebiutował artykułem O fałszerstwach znaczków poczty obozu VII A Murnau („Filatelista” 1960). Autor i współautor (z Mariuszem Kalinowskim, Jerzym Walochą, Henrykiem Monkosem, Kazimierzem Sztabą) ponad 140.artykułów badawczych publikowanych na łamach „Filatelisty”, „Łódzkiego Biuletynu Filatelistycznego”, „Historyczno Badawczego Biuletynu Filatelistycznego”, „Filatelisty Małopolskiego”, „Przeglądu Filatelistycznego” i „Filatelistyki”. Autor opracowania Wydanie przedrukowe z 1920 roku dla Górnego Śląska (3.części, Rocznik Europejskiej Akademii Filatelistyki „Opus” 2009-2011). Współautor (z Kazimierzem Sztabą) monografii Znaczki wydania „Poczta Polska / Gen.- Gouv. Warschau” z 1918 i 1919 roku (nr kat. Fi: 6-16) [2009], (z M. Kalinowskim) Katalogu znaczków pocztowych ziem polskich 1991/1992 i 1992-1993 (1991, 1992). Przewodniczący Komisji Historyczno-Badawczej Okręgu PZF w Krakowie (1969-1977), a od 1980 Okręgu PZF w Rzeszowie. Sędzia filatelistyczny I klasy (1989). Uczestniczył w szkole­niach aspirantów na sędziów konkursowych PZF. Członek Polskiej Akademii Filatelistyki (1993) i Europejskiej Akademii Filatelistyki (2004). Wielokrotnie prezentował wyniki swoich badań nad polskimi znakami pocztowymi podczas kolejnych konferencji naukowych PAF. W latach 1969-1981 biegły Sądu Wojewódzkiego w Krakowie w dziedzinie filatelistyki. Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF (1986), złotą odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (1999), trzykrotnie medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych" (1985, 1992, 1998), złotą odznaką „Zasłużony Pracownik  Łączności" (1988). Na XIX Walnym Zjeździe PZF (Lubin 2006) otrzymał godność Członka Honorowego PZF. Dwukrotnie wyróżniony statuetką „Prymus" w kategorii „Najlepszy publicysta roku” (za 1998) oraz w kategorii „Za całokształt działań na rzecz polskiej filatelistyki” (2009). Otrzymał „Medal im. Jana Witkowskiego” przyznany przez niemieckie stowarzyszenie kolekcjonerów polskich znaczków „Arge Polen" (2002).