Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 252
· Najnowszy użytkownik: IGOR

free counters

stat4u

Biografia: WIATROWSKI Zygmunt Jerzy

WIATROWSKI Zygmunt Jerzy

WIATROWSKI
Zygmunt Jerzy

ZYGMUNT JERZY WIATROWSKI, ur.14.04.1928, Zagórów (aktualnie Słupca, pow. koniński). Prof. zw. dr hab. nauk pedagogicznych i nauk o pracy. Nauczyciel matematyki w szkołach średnich oraz wizytator Kuratorium Okręgu Bydgoskiego (1951-1972). Pracownik naukowo-dydaktyczny w IKZ w Warszawie i nauczyciel akademicki w WSP w Bydgoszczy (1972-2000). Od 2000 prof. emerytowany oraz prof. zwyczajny w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Funkcje uczelniane: dyrektor Instytutu, dziekan Wydziału, prorektor ds. nauki i kontaktów zagranicznych, z dorobkiem naukowym: 20.autorskich prac zwartych, 30.opracowań redakcyjnych, ponad 500.artykułów, rozpraw i studiów (w tym wiele filatelistycznych). Jubileusz 60-lecia pracy zawodowej i 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej uczczony Księgą Pamiątkową (2011). Od 1955 członek Polskiego Związku Filatelistów. Prezes (1989-1997) i Prezes Honorowy Okręgu Bydgoskiego PZF. Przewodniczący Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF(1972-1974) i członek Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej FIP (1974-1986). Juror FIP (1976). Uczestniczył w pracach sądów konkursowych 12.wystaw światowych i 3.międzynarodowych pod patronatem FIP. Członek ZG PZF (od 1977), członek Prezydium ZG (od 1981) i wiceprezes ZG PZF (1994-2001). Współorganizator Polskiej Akademii Filatelistyki. Jej prezes (1993-2001) i Prezes Honorowy PAF. Członek Honorowy Europejskiej Akademii Filatelistyki (1993), wyróżniony Złotym Medalem EAF. Zainicjował (wspólnie z H. Białkiem), zorganizował i prowadził Studium Filatelistyki PZF (1988-2009), które ukończyło ok.200.absolwentów. Wysokiej rangi filatelista i wystawca badawczych eksponatów: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Hradczany oraz eksponatu tematycznego Dziecko na znakach pocztowych świata. Autor ponad 50.artykułów filatelistycznych i 7.pozycji zwartych, w tym: Wpływ filatelistyki na wychowanie młodzieży (1964), Zarys metodyki pracy filatelistycznej w kole młodzieżowym PZF (1969), Filatelistyka wśród dzieci i młodzieży (1988), Nowości poczt świata (1989), Myśli i  działania filatelistyczne w obszarze społecznych problemów filatelistyki (2002). Współredaktor (z P. Drzewieckim) pracy Podstawy wiedzy o poczcie i filatelistyce. Podręcznik dla potrzeb Studium Filatelistyki PZF (2008). Trzykrotnie wyróżniony Medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych" (1970, 1988, 1996) oraz wspólnie z P. Drzewieckim (2008). Za działalność filatelistyczną uhonorowany wszystkimi wyróżnieniami filatelistycznymi i pocztowymi, w tym złotą odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki" (1986), tytułem „Zasłużony dla Okręgu PZF w Bydgoszczy”, godnością Członka Honorowego PZF (1990), statuetką „Prymus” za całokształt działalności na rzecz polskiej filatelistyki (1998). W uznaniu wybitnej działalności organizacyjnej, edukacyjnej i naukowo-dydaktycznej odznaczony i wyróżniony: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem „Zasłużony Nauczyciel” oraz tytułem „Doktor Honoris Causa” nadanym przez Akademię Nauk Pedagogicznych Ukrainy.