Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 249
· Najnowszy użytkownik: OckarNag

free counters

stat4u

Biografia: BIELAWSKI Jerzy

BIELAWSKI Jerzy

BIELAWSKI
Jerzy

JERZY BIELAWSKI, ur. 31.05.1942, Kalisz. Magister filologii polskiej, profesor szkoły średniej, ukończył studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Filatelistyką zainteresował się w wieku szkolnym. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1974 r. w Kole Miejskim w Kaliszu. Opiekun MKF w Liceum Ekonomicznym w Kaliszu (1972-1974). Inicjator i rzecznik utworzenia Okręgu Kaliskiego PZF (1980). Organizator działu wydawnictw z zakresu filatelistyki i historii poczty w Bibliotece Głównej (1986), w okresie pełnienia funkcji dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu. Przewodniczący Komisji Historyczno-Badawczej Okręgu (1981-1983). Członek Zarządu Okręgu Kaliskiego (1987) i przewodniczący Komisji Propagandy i Wydawnictw. Sekretarz (1997-2001) i prezes Zarządu Okręgu (2002) oraz członek ZG PZF (2002-2012). Członek Klubu Zbieraczy Znaków Pocztowych o Tematyce Religijnej „Św. Gabriel”(1986), przewodniczący Grupy Kaliskiej Klubu (1999). Współtwórca i redaktor naczelny kwartalnika „Filatelista Kaliski” (1995). Autor publikacji: „Calisiana w filatelistyce” (2000); „50 lat filatelistyki kaliskiej” (2004); „Skromna Polka genialną artystką miniatury, w 125.rocznicę urodzin Kazimiery Dąbrowskiej” (2015) i „Słownika filatelistów polskich” (2016, wersja elektroniczna) oraz licznych artykułów ogłaszanych w pismach: „Filatelista Kaliski”, „Filatelista”, „Filatelistyka”, „Przegląd Filatelistyczny”, Informator Klubowy „Święty Gabriel”, „HBBF” oraz w prasie lokalnej. Autor katalogów kaliskich wystaw filatelistycznych (1996, 1999, 2004, 2009). Absolwent Studium Filatelistyki PZF (1998). Członek Polskiej Akademii Filatelistyki (2004). Autor prezentacji multimedialnej p.t. „Polskie piśmiennictwo filatelistyczne - przegląd wydawnictw zwartych” na XXIII Konferencji PZF (Ciechocinek 2016) i opracowania „Filatelistyka i historia poczty przedmiotem polskich publikacji zwartych” (Katalog KWLF „Iława 2016”). Redaktor naczelny „Historyczno-Badawczego Biuletynu Filatelistycznego” (2012-2018). Sędzia konkursowy I klasy. Delegat na Walne Zjazdy PZF: XVIII (Ciechocinek 2002, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków), XIX (Lubin 2006) i XX (Polkowice 2011). Członek (2000-2004) i przewodniczący Komisji Literatury ZG PZF (2004). Członek Kapituły Medalu „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (2004-2016). Członek Polskiej Kapituły Filatelistycznej (2004-2006) i przewodniczący jej przedstawicielstwa w Okręgu Kaliskim (2008-2011). Wystawca eksponatów w klasie tematycznej: „Ekumenizm w dziejach chrześcijaństwa” i „Rok Liturgiczny w Kościele katolickim” oraz w klasie literatury. Kolekcjoner znaków pocztowych z Janem Pawłem II, zbiorów tradycyjnych PMW, Watykanu i zbioru tematycznego „Historia literatury znaczkami pisana”. Współorganizator wystaw okręgowych (1977,1996,1999) i organizator w Kaliszu Zjazdów Ogólnopolskich Klubu „Św. Gabriel” (2003 i 2009); KWF „Kalisz 2004”; wystawy literatury filatelistycznej (2005); WF o Tematyce Religijnej „Kalisz 2009 i pokazów: „Jan Paweł II - filatelistyczne wspomnienia” (2006): „Kalisz i gubernia kaliska w dokumentacji pocztowej”(2007); „Bibliofilatelia - sztuka łączenia kolekcjonerskich pasji” (2008); „Jan Paweł II - w 15.rocznicę wizyty kaliskiej” (2012); „Historia literatury znaczkami pisana, w 175.rocznicę urodzin Adama Asnyka” (2013). Autor prezentacji multimedialnej przedstawiającej 60 lat filatelistyki kaliskiej (2014). Organizator obchodów jubileuszu 20-lecia „Filatelisty Kaliskiego” w 35. rocznicę utworzenia Okręgu Kaliskiego PZF (2015) i dwóch projektów filatelistycznych związanych z historycznymi wydarzeniami: 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego (2017) i 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości (2018). Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF (1988); złotą odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (2008), odznakami 50- i 60-lecia PZF, tytułem honorowym „Zasłużony dla Okręgu Kaliskiego PZF”(2002) i „Zasłużony dla Okręgu Częstochowskiego PZF” (2006). Nominowany przez Polską Kapitułę Filatelistyczną PZF do Statuetki „Prymus” w kategorii „Indywidualność Roku 2003”. Laureat „Prymusa” w kategorii „Najlepszy Publicysta Roku 2004”. Trzykrotny laureat Medalu „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (2005,2009,2015). Na XX Walnym Zjeździe PZF (Polkowice 2011) otrzymał godność Członka Honorowego PZF. Laureat nagrody prezydenta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie krzewienia kultury filatelistycznej w mieście (2000,2005,2008). Wyróżniony przez Prezydenta Miasta Kalisza tytułem i medalem Honorowy Przyjaciel Kalisza (2014). Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1978), wyróżniony odznakami Zasłużony Działacz Kultury (1980) i Za zasługi dla województwa kaliskiego (1984) oraz nagrodą ministra kultury i sztuki za upowszechnianie polskiej literatury współczesnej (1989).