Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 220
· Najnowszy użytkownik: ama

free counters

stat4u

Biografia: BIELAWSKI Jerzy

BIELAWSKI Jerzy

BIELAWSKI
Jerzy

JERZY BIELAWSKI, ur. 31.05.1942, Kalisz. Magister filologii polskiej, profesor szkoły średniej, ukończył studia  podyplomowe z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Filatelistyką zainteresował się w wieku szkolnym. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1974 w Kole Miejskim w Kaliszu. Opiekun MKF - Liceum Ekonomiczne w Kaliszu (1972-1974). Inicjator i rzecznik utworzenia Okręgu Kaliskiego PZF (1980). Przewodniczący Komisji Historyczno-Badawczej Okręgu (1981-1983). Organizator działu wydawnictw z zakresu filatelistyki i historii poczty w Bibliotece Głównej w Kaliszu (1986). Członek Zarządu Okręgu (1987) i przewodniczący Komisji Propagandy i  Wydawnictw. Sekretarz (1997-2001) i prezes Zarządu Okręgu Kaliskiego (2002) oraz członek ZG PZF (2002-2012). Członek Klubu Zbieraczy Znaków Pocztowych o Tematyce Religijnej „Święty Gabriel” (1986). Inicjator utworzenia Grupy Kaliskiej Klubu i jej przewodniczący (1999). Współtwórca i redaktor naczelny kwartalnika „Filatelista Kaliski” (1995). Autor wydawnictw zwartych: Calisiana w filatelistyce (2000) i 50.lat filatelistyki kaliskiej (2004) oraz licznych artykułów publikowanych w pismach filatelistycznych, jak: „Filatelista Kaliski”, „Filatelista”, „Filatelistyka”, „Przegląd Filatelistyczny”, Informator Klubowy „Święty Gabriel”, „Warszawski Biuletyn Filatelistyczny” oraz w prasie lokalnej. Autor katalogów kaliskich wystaw filatelistycznych (1996, 1999, 2004, 2009). Trzykrotnie wyróżniony medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (2005, 2009, 2015). Absolwent Studium Filatelistyki PZF (1998). Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Filatelistyki (2004). Redaktor naczelny „Historyczno-Badawczego Biuletynu Filatelistycznego” (2012). Sędzia konkursowy I klasy. Delegat na Walne Zjazdy PZF: XVIII (Ciechocinek 2002, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków), XIX (Lubin 2006), XX (Polkowice 2011). Członek (2000-2004) i przewodniczący Komisji Literatury Zarządu Głównego PZF (2004). Członek Kapituły Medalu „Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych” (2004). Członek Polskiej Kapituły Filatelistycznej (2004-2006) i przewodniczący jej przedstawicielstwa w Okręgu Kaliskim (2008-2011). Wystawca eksponatów w klasie tematycznej: Ekumenizm w dziejach chrześcijaństwa i Rok Liturgiczny w Kościele katolickim oraz w klasie literatury. Kolekcjoner znaków pocztowych z Janem Pawłem II, zbiorów tradycyjnych PMW, Watykanu, Litwy i Słowacji. Opracował zbiór tematyczny Historia literatury znaczkami pisana. Współorganizator wystaw okręgowych (1977, 1996, 1999) i organizator w Kaliszu ogólnopolskich zjazdów Klubu „Św. Gabriel” (2003, 2009), Krajowej Wystawy Filatelistycznej „Kalisz 2004”; wystawy literatury filatelistycznej (2005); WF o Tematyce Religijnej „Kalisz 2009” oraz pokazów filatelistycznych: „Jan Paweł II - filatelistyczne wspomnienia” (2006),  „Kalisz i Gubernia Kaliska w dokumentacji pocztowej” (2007), „Bibliofilatelia – sztuka łączenia kolekcjonerskich pasji” (2008), „Jan Paweł II – w 15.rocznicę wizyty kaliskiej” (2012). Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF (1988); złotą odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (2008), odznakami 50- i 60-lecia PZF, tytułem honorowym „Zasłużony dla Okręgu Kaliskiego PZF” (2002) i „Zasłużony dla Okręgu Częstochowskiego PZF” (2006). Nominowany przez Polską Kapitułę Filatelistyczną PZF do Statuetki „Prymus” w kategorii „Indywidualność roku 2003”. Laureat „Prymusa” w kategorii „Najlepszy Publicysta roku 2004”. Na XX Walnym Zjeździe PZF(Polkowice 2011) otrzymał godność Członka Honorowego PZF. Laureat nagrody prezydenta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie krzewienia kultury filatelistycznej w mieście (2000, 2005, 2008). Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1978), wyróżniony odznakami „Zasłużony Działacz Kultury” (1980) i „Za zasługi dla województwa kaliskiego" (1984) oraz nagrodą ministra kultury i sztuki za upowszechnianie polskiej literatury współczesnej (1989). W 2014 otrzymał tytuł i medal „Honorowy Przyjaciel Kalisza” przyznany przez Prezydenta Miasta Kalisza.