Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 3

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 221
· Najnowszy użytkownik: bobbixf16

free counters

stat4u

Biografia: POPIELEWSKI Lech

POPIELEWSKI Lech

POPIELEWSKI
Lech

LECH POPIELEWSKI, ur.15.03.1928 w Bydgoszczy, zm. 25.03.2004 w Toruniu.      Z zawodu artysta plastyk, z zamiłowania filatelista, członek Królewskiego Klubu Filatelistów w Londynie, Członek Honorowy PZF, członek Polskiej Akademii Filatelistyki, były długoletni prezes Oddziału, a następnie Okręgu Toruńskiego PZF, ekspert filatelistyczny w dziedzinie historii poczty, juror i czołowy wystawca. Do PZF wstąpił w 1967. Był inicjatorem przywrócenia przez ZG PZF w 1979 Okręgu Toruńskiego PZF. Na pierwszym Walnym Zebraniu Delegatów okręgu został wybrany jego prezesem, którą to funkcję sprawował do 1999. Równocześnie był członkiem Zarządu Głównego PZF. Doprowadził do zorganizowania w Toruniu dwóch prestiżowych wystaw: „Torphilex Copernicana” w 1973, upamiętniającej 500.rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika i XIV Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej „Toruń ‘83” z okazji 750-lecia miasta. Dzięki współpracy Torunia i Schwerina w latach 1977-1991 zorganizowano za jego sprawą dziesięć numerowanych wystaw bilateralnych. Był znanym i cenionym wystawcą. Jego eksponaty: Poczta w Prusach Królewskich 1466-1793 i Dzieje poczty w Toruniu osiągały medale duże złote i złote oraz czołowe nagrody na światowych wystawach filatelistycznych (Francja, Szwecja, Finlandia, Norwegia, Czechy, Polska) organizowanych pod patronatem FIP. Był redaktorem i współautorem monografii Poczta i filatelistyka w Toruniu oraz wielu artykułów badawczych z zakresu historii poczty, m.in. Polskie znaki pocztowe od 1764 do 1870 oraz pruskie całości pocztowe okresu przedznaczkowego na ziemiach polskich. Był delegatem na Walne Zjazdy PZF (XIII, XIV, XV i XVI). Tytuł Członka Honorowego PZF otrzymał na XV Walnym Zjeździe PZF w 1990. Położył zasługi w rewaloryzacji starej poczthalterii na ówczesną siedzibę Zarządu Okręgu. Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF, Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki" (1986), dwukrotnie medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych" (1992, 1995) i wieloma innymi medalami i odznakami nadawanymi przez ZG PZF. W 2004 na Walnym Zebraniu Delegatów Okręgu Toruńskiego PZF otrzymał tytuł Honorowego Prezesa Okręgu Toruńskiego PZF. Za wybitne osiągnięcia zawodowe odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i innymi odznakami.