Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 9

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 216
· Najnowszy użytkownik: ADAMWOCHNA

free counters

stat4u

Biografia: GROER Maria

GROER Maria

GROER
Maria

MARIA GROER, ur.23.11.1920 w Warszawie, zm.8.11.2008 tamże. Wykształcenie wyższe medyczne.W 1945 wstąpiła do Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego w Krakowie. Od 1950 została członkiem Polskiego Związku Filatelistów w Kole nr 1 w Kra­kowie. Po przeniesieniu się do Warszawy, od 1955 została członkiem Koła PZF nr 1 im. Włodzimierza Polańskiego, którego w latach 1975-1979 była przewodniczącą. Od 1977 do 1981 była członkiem Zarządu Okręgu War­szawskiego PZF. W latach 1978-1981 kierowała Komisją Tematyczną Zarządu Głównego PZF oraz była przedstawicielem PZF w Komisji Tematycznej Międzynarodowej Federacji Filatelistyki (FIP). Była autorką ponad 100.artykułów na łamach „Filatelisty" oraz biuletynów i czasopism okręgowych. Była współpracownikiem Komitetu Redakcyjnego oraz autorką haseł w Encyklo­pedii Filatelistyki (PWN,1993), dotyczących filatelistyki tematycznej. Była znaną autorką wydawnictw zwartych, jak: Zwierzęta na znaczkach pocztowych (1964), Laureaci nagrody Nobla na znaczkach pocztowych całego świata (1968), szczególnie cennej pracy Filatelistyka praktyczna (1975,1978) oraz Jak zbudować zbiór tematyczny? Cz.1 (1990). Była członkiem rzeczywistym, od 2000 członkiem honorowym Polskiej Akademii Filatelistyki. Była nie tylko wybitnym teoretykiem i popularyzatorem filatelistyki, lecz także znanym wystawcą filatelistycznym. Jej eksponaty: Pod znakiem Esku­lapa, Osobliwości świata zwierzęcego i Kolejnic­two osiągały sukcesy na wystawach ogólnopolskich, krajowych i światowych pod patronatem FIP. Była też cenionym sędzią konkursowym I klasy oraz międzynarodowym w klasie tematycznej. Była zapraszana do sędziowania na światowych wystawach filatelistycznych, jak: „Philatec‘64 - Paryż", „Wipa‘65", „Themabelga‘75", „Italia’76", Na potrzeby promocji filatelistyki w kraju i w Polskich Ośrodkach Kultury za granicą opracowała w 1978 szereg tematycznych eksponatów ukazujących Polskę, jej historię, architekturę, krajobraz, kulturę, sztukę itp. Przez kilkanaście lat eksponaty te były prezentowane w krajach Europy, rozsławiając nasz kraj poprzez walory filatelistyczne. Za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz filatelis­tyki polskiej została wyróżniona Złotą Odznaką Honorową PZF (1959), Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki"(1990), Medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych" (1970,1976), Odznaką „100-lecia Zorganizowanego Ruchu Filatelistycznego w Polsce”(1993), Odznaką 50-lecia PZF(2000), Odznaką „Zasłużona dla Okręgu Warszawskiego PZF" (1983), Złotą Odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności" i wieloma innymi medalami i dyplo­mami. W 1990 na XV Walnym Zjeździe Delegatów PZF otrzymała godność Członka Honorowego Polskiego Związku Filatelistów.