Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 5

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 667
· Najnowszy użytkownik: ibynaha

free counters

stat4u

Aktualności

Słownik biograficzny Filatelstów Polskich

Dodane przez Andrzej Nowak, Dnia: 16.05.2011, 23:33 ZG PZF Piśmiennictwo
Słownik biograficzny Filatelstów PolskichSŁOWNIK BIOGRAFICZNY FILATELISTÓW POLSKICH

Zrozumiałym zainteresowaniem wielu filatelistów cieszy się wydany w roku 1998 Słownik biograficzny filatelistów polskich (wydawnictwo PZF, ISBN 83-910513-0-7). Autorami opracowania byli Koledzy Henryk Białek i Marian Chabowski, a wydany został w związku ze zbliżającym się 50-leciem PZF. Od tego czasu bardzo zmienił się świat, dzięki rewolucji informatycznej weszliśmy w epokę „globalnej wioski”. Wiele nowych danych można znaleźć w sieci, dostępne są nowe ilustracje, poznajemy nowe fakty.
Stąd też decyzją Zarządu Głównego PZF podjętą na posiedzeniu 13 kwietnia 2008 roku Koledzy Henryk Białek i Jerzy Bielawski zostali upoważnieni do opracowania drugiej edycji Słownika biograficznego filatelistów polskich. Założenia do II wydania Słownika… rozesłano prezesom okręgów PZF z prośbą o wytypowanie kandydatów odpowiadających określonym kryteriom i przesłanie danych biograficznych. Kryteria te zamieszczono także na łamach Biuletynu Informacyjnego PZF nr 3-4/127-128 z 2008 r. Niewiele jednak okręgów spełniło prośbę. Dane biograficzne przesłały okręgi: Beskidzki, Gorzowski, Koszaliński, Lubelski, Pomorski, Śląsko-Dąbrowski (w części), Tarnowski, Toruński, Wałbrzyski. Nie wszystkie materiały w przekazanej formie nadawały się do wykorzystania. Biogramy Kolegów z części okręgów już opracowano. Okręgi Warszawski i Wrocławski przekazały uzupełnienia do pierwszego wydania słownika, co nie gwarantuje sporządzenia dokładnych biogramów. W dodatku nie chodzi o aktualizację słownika wydanego trzynaście lat temu, ale o opracowanie nowej publikacji, do której potrzebne są aktualne dane. Ponadto niektórzy Koledzy z innych okręgów zgłosili biogramy indywidualnie. Prace nad słownikiem trwają. Kompletność słownika zależy w głównym stopniu od zaangażowania się prezesów okręgów lub samych zainteresowanych w przekazywaniu materiałów biograficznych.
Niepokojące są głosy krytyki na temat słownika, które pojawiają się już w pewnych środowiskach lub w pismach kierowanych przez niektórych Kolegów do ZG PZF. Nie można krytykować czegoś, czego jeszcze nie ma i szermować nazwiskami osób, które podjęły się w dobrej wierze opracowania poważnej publikacji. Niefortunne wystąpienia „krytykantów” niczemu dobremu nie służą, wprowadzają natomiast niepotrzebnie niezdrową i nerwową atmosferę.
W chwili obecnej zainteresowanym oddajemy do dyspozycji fragmenty Słownika… w wersji elektronicznej na stronie ZG PZF. Słownik w tej wersji będzie sukcesywnie uzupełniany w miarę przekazywania drogą elektroniczną materiałów autorom opracowania. Jestem przekonany, że w niedługim czasie ukaże się on – jako opracowanie kompletne – także w formie publikacji zwartej.
Kolegom Henrykowi Białkowi i Jerzemu Bielawskiemu składam gorące podziękowanie za podjęcie się tak odpowiedzialnej i czasochłonnej pracy, jaką jest opracowanie Słownika biograficznego filatelistów polskich.

Prof. dr hab. Ludwik K. Malendowicz
Prezes ZG PZF
Warszawa, 2011.04.30


SŁOWNIK BIOGRAFICZNY FILATELISTÓW POLSKICH
Założenia do II wydania


Zgodnie z decyzją ZG PZF podjętą 13 kwietnia 2008 roku Kol. Kol. Henryk Białek, Prezes Honorowy PZF i Jerzy Bielawski, przewodniczący Komisji Literatury ZG PZF zostali upoważnieni do kontynuowania prac redakcyjnych nad słownikiem filatelistów polskich.
W 1998 roku pod redakcją Henryka Białka i Mariana Chabowskiego ukazała się pierwsza edycja Słownika biograficznego filatelistów polskich. W bieżącym roku mija 10 lat od ukazania się tego opracowania. W planie autorów było utrwalenie biografii członków władz naczelnych (ZG, GKR, GSK) Polskiego Związku Filatelistów. W słowniku umieszczono też biogramy wszystkich członków honorowych PZF. Kryterium to było zbyt zawężone i spotkało się z krytyką. Mimo takiego ograniczenia w słowniku znaleźli się prawie wszyscy zasłużeni dla filatelistyki w ostatnich dziesięcioleciach: wybitni teoretycy, eksperci, publicyści, wystawcy i organizatorzy życia związkowego.
Po upływie dziesięciu lat należy podjąć prace nad drugim wydaniem słownika. Wiele biografii należy uzupełnić, bądź napisać nowe. Pojawiło się też wielu wybitnych filatelistów nowej generacji, którzy dzięki twórczej pracy na rzecz rozwoju filatelistyki polskiej zasłużyli na umieszczenie ich w nowej edycji. Będzie to wydanie rozszerzone i powinno obejmować:
- członków i prezesów honorowych PZF,
- członków władz stowarzyszeń filatelistycznych w latach 1893-1950,
- członków władz naczelnych PZF od 1951 roku;
- członków Polskiej Akademii Filatelistyki;
- członków PZF wchodzących w skład Europejskiej Akademii Filatelistyki;
- wykładowców Studium Filatelistyki PZF;
- członków wyróżnionych złotą odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”,
- laureatów (trzykrotnych) Medalu „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych”,
- laureatów Statuetki PRYMUS w kategorii „Za całokształt działalności na rzecz polskiej filatelistyki”;
- ekspertów oraz sędziów międzynarodowej i pierwszej klasy;
- wybitnych wystawców – zdobywców złotego medalu na ŚWF pod patronatem FIP lub Grand Prix na wystawach ogólnopolskich numerowanych;
- przewodniczących komisji problemowych ZG PZF;
- prezesów honorowych okręgów PZF.
Wskazane wyżej kryteria obejmują ludzi filatelistyki w Polsce mających główny wpływ na jej rozwój i funkcjonowanie.
Podobnie jak w pierwszym wydaniu słownika treść biogramu winna zawierać:
- datę urodzenia (w przypadku osób nieżyjących – śmierci) z podaniem miejsca;
- zawód, wykształcenie, stopnie naukowe;
- przynależność do stowarzyszeń filatelistycznych lub PZF, z dokładnym podaniem ogniw organizacyjnych i pełnionych funkcji z wyboru;
- opis najważniejszych osiągnięć organizacyjnych na rzecz związku;
- udział w Walnych Zjazdach PZF (wymienić, w których);
- opis najważniejszych osiągnięć w zakresie badawczym, wystawienniczym, publicystycznym;
- udział w sędziowaniu wystaw krajowych, ogólnopolskich i międzynarodowych;
- wykaz wystawianych eksponatów z podaniem najwyższych wyróżnień medalowych;
- przynależność do organizacji filatelistycznych za granicą;
- udział w obradach FIP, FEPA i komisjach problemowych FIP;
- wykaz tytułów i odznaczeń PZF i zagranicznych;
- wykaz odznaczeń państwowych, resortowych, wojewódzkich itp.
Noty biograficzne winny być ujęte w sposób syntetyczny z podaniem najważniejszych nazw, dat, miejsc itp. Do biografii musi być dołączone aktualne zdjęcie typu paszportowego lub legitymacyjnego. Ujednolicone opracowanie i ostateczna redakcja spoczywa na autorach słownika.
Za pominięcie osób, spełniających kryteria, lecz z braku źródeł lub braku wyżej wskazanych informacji nie znajdą się w słowniku, autorzy nie ponoszą odpowiedzialności, jak również z braku współpracy ogniw organizacyjnych PZF.
Przed przystąpieniem do prac redakcyjnych autorzy winni otrzymać informacje biograficzne od okręgów, komisji odznak i wyróżnień ZG PZF, Prezydium PAF, sekretarzy: Kapituły Medalu „Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych” oraz Polskiej Kapituły Filatelistycznej, komisji wystaw i współpracy z zagranicą ZG PZF. Natomiast Biuro ZG PZF winno ustalić dane dot. zapotrzebowania na słownik, określające przyszły nakład oraz ewentualne przedpłaty – subskrypcję od poszczególnych okręgów PZF;

Przygotowali: Henryk Białek, Jerzy Bielawski
5 listopada 2008 r.


OD AUTORÓW

Przekazujemy na stronę Zarządu Głównego PZF pierwszy pakiet kilkudziesięciu biogramów naszych zasłużonych Kolegów, członków Polskiego Związku Filatelistów. Jako pierwsze ukazują się biogramy, do których dane zostały przekazane przez prezesów części Okręgów PZF lub sami zainteresowani przesłali materiał charakteryzujący ich dokonania w dziedzinie filatelistyki. Część materiału pozostaje jeszcze w opracowaniu, a na dalsze zgłoszenia czekamy. Prezentowane biogramy starano się opracować w miarę jednolity sposób, np. przy wymienianiu odznaczeń związkowych i innych podano najwyższe, pomijając niższego stopnia itp.
Kolejne biogramy będą się sukcesywnie ukazywać w miarę napływu materiałów wraz ze zdjęciem na adres elektroniczny: bielawski.kalisz@autograf.pl. W załączeniu dla przypomnienia zamieszczone zostają Założenia do II wydania Słownika biograficznego filatelistów polskich.

Henryk Białek Jerzy Bielawski


facebookDrukuj

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.