Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 6

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 219
· Najnowszy użytkownik: Iwona

free counters

stat4u

Aktualności

Ogólnopolskie szkolenia sędziów konkursowych PZF

Dodane przez Andrzej Nowak, Dnia: 25.02.2012, 15:25 ZG PZF Sędziowie
Ogólnopolskie szkolenia sędziów konkursowych PZFOgólnopolskie szkolenia sędziów konkursowych PZF

Realizując przyjęty po ostatnim Zjeździe PZF program Kolegium Wystawiennictwa, prezentujemy Wam, Koleżanki i Koledzy, koncepcję i program działania Zespołu ds. Szkoleń Sędziów Filatelistycznych.
Zgłaszane przez sędziów specjalizacje (TR, HP, TEM,...) opierają się bądź na indywidualnych pracach badawczych jurora (eksponat w danej klasie wystawienniczej lub opracowania w dziedzinie literatury), posiadanej praktyce sędziowskiej lub na subiektywnym odczuciu co do zakresu posiadanej wiedzy. Praktyka sędziowska lub powystawowe reklamacje dotyczące przyznawanych ocen i zasadności niektórych uwag sędziowskich dowodzą jednak, że mamy do czynienia z wieloma problemami. Zgłaszane reklamacje publikowane są – czasami w agresywnej formie - coraz częściej w mediach związkowych i wprowadzają zauważalny ferment wśród szerokiej rzeszy filatelistów. Krytykowane i podważane są wyniki i sposoby sędziowania na wystawach wszystkich szczebli, cierpi wizerunek jurora i całego Związku.
Funkcja sędziego konkursowego PZF jest funkcją dobrowolną. Opiera się jednak na zasadzie dogłębnej znajomości regulaminów i zasad przez wszystkich jurorów. Praca sędziego konkursowego i przyznawane przez niego oceny mają przecież fundamentalne znaczenie dla rozwoju filatelistycznego wystawców i ich eksponatów.
Praktykowany obecnie system doboru i awansu sędziów nie zawsze poparty jest kształceniem oraz podnoszeniem wiedzy i merytorycznego poziomu pracy kandydatów. Podejmowane działania regionalne (poprzez aktywne OKS-y) nie są wystarczające i obejmują swoim działaniem tylko część społeczności sędziowskiej. W niektórych okręgach brak jest zupełnie tych struktur.
Uwzględniając wszystkie te uwarunkowania, od wiosny 2012 roku prowadzić będziemy serię profesjonalnych szkoleń z zakresu techniki oceny eksponatów poparte pogłębianiem wiedzy z różnych klas wystawienniczych dla wszystkich sędziów. Przewidujemy także zapraszanie aspirantów, starających się o zdobycie patentu sędziego. Powstał Zespół ds. Szkoleń, oparty na grupie doświadczonych sędziów, posiadających także praktykę wystawienniczą. Zespół będzie pracował pod kierownictwem Kol. Ryszarda Prange.
Aby jak najbardziej umożliwić jurorom udział w tych szkoleniach, tworzymy dwa ośrodki szkoleniowe: jeden w północnej, drugi w południowej części kraju, w których dwa razy w roku (wiosną i jesienią) przeprowadzimy serię wykładów. Mamy zamiar organizować niektóre szkolenia przy okazji ważniejszych wystaw, zamiennie do spotkań w ośrodkach szkoleniowych. Będzie to jednak zależne od możliwości logistycznych i terminów imprez. Dwudniowe szkolenia (sobota/niedziela) mają stać się miejscem integracji i standaryzacji metod działania wszystkich jurorów PZF. Oprócz części teoretycznej postaramy się zorganizować każdorazowo także praktyczne sprawdzenie nabytych umiejętności przy eksponatach i w pracy w grupach.
W konsekwencji oczekujemy nie tylko znaczącego wzrostu poziomu naszej wiedzy filatelistycznej, ale także nowego, indywidualnego spojrzenia na posiadane obecnie specjalizacje poszczególnych uczestników sesji szkoleniowych. Aktywny udział w jednej z dwóch sesji rocznie (w roli uczestnika bądź prelegenta) stanie się podstawą do powoływania w skład jury wszystkich bez wyjątku wystaw filatelistycznych w kraju od 2013 roku. Prezydium ZG przyjęło na ostatnim swoim posiedzeniu niniejszą koncepcję.

Pierwsze szkolenie odbędzie się w Gdańsku w dniach 21. i 22.04. (sobota, od godz. 10.00 i niedziela do godz. 13.00). Prosimy o zgłaszanie udziału do 15. marca z podaniem ilości noclegów. Założyliśmy w tym celu specjalny adres mailowy: jury.pzf@interia.pl (ewent. pocztą na adres Biura ZG PZF, Al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa, z dopiskiem „Szkolenie sędziów”).

Marek Zbierski
Kolegium Wystawiennictwa PZF

Informacja o szkoleniu została dostarczona drogą elektroniczną Sędziom, Przewodniczącym OKS-ów i Prezesom Okręgów.
facebookDrukuj

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.