Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 220
· Najnowszy użytkownik: ama

free counters

stat4u

Aktualności

Kolejny trzeci wernisaż eksponatów filatelistycznych

Dodane przez Andrzej Nowak, Dnia: 10.04.2012, 23:15 Okręg Częstochowski Wystawy
Kolejny trzeci wernisaż eksponatów filatelistycznychKolejny trzeci wernisaż eksponatów filatelistycznych Kol. Edwarda KUBICY „POCZTY OBOZOWE” w II Wojnie Światowej ( III część - 9 ekranów ) oraz Kol. Jacka Kubczyka - "Korespondencja polskiego oficera z oflagu Berxen b.Vilsen z okresu 1916 -1918" (1 ekran) ma miejsce w Filii Nr 2 Biblioteki Publicznej im. dr Władysława Biegańskiego przy ul. gen. Orlik - Rückemanna 35/37 w Częstochowie. Załączone zdjęcia dokumentują montaż ekspozycji przed otwarciem, które nastąpiło w dniu 29 marca br. o godz. 12,oo przy udziale Kierownik Filii Pani Grażyny Olaszewskiej oraz Członków Zarządu Okręgu Częstochowskiego Polskiego Związku Filatelistów z prezesem Jerzym Maciejem Nowakiem. Obecnym na terenie Filii pracownikom i zainteresowanym czytelnikom - wystawcy, omówili swoje eksponaty i tak :

Edward Kubica - (opis swych eksponatów)
Korespondencja między osadzonymi w obozach jenieckich żołnierzami armii walczącymi z niemieckim najeżdżcą, a rodzinami uregulowana była Konwencją Genewską z 1929r. Jej przepisy w ogólny sposób określały warunki na jakich ta korespondencja ma się odbywać. Niemcy przygotowali formularze zawiadomień o dostaniu się do niewoli i do już normalnej korespondencji i z nich korzystali jeńcy. Formularze te były drukowane lokalnie stąd ich różne szaty graficzne .Czasem adaptacja odbywała się poprzez ostemplowanie zwykłych formularzy pocztowych stemplem zwalniającym z opłaty i przeznaczeniu do użytku dla jeńców wojennych. Do obozów przesyłki pocztowe wysyłane były na cywilnych formularzach. Na przełomie 39/40r w okupowanej Polsce w użyciu były karty pocztowe do korespondencji z jeńcami wojennymi. W Belgii, Francji Czerwony Krzyż niemal natychmiast po zakończeniu działań wojennych rozprowadzał kartki korespondencyjne, a równolegle masowo zaczęły pojawiać się formularze - kartki pocztowe i składane listy drukowane lokalnie. O ile ilość korespondencji wychodzącej była z oczywistych przyczyn reglamentowana, korespondencja przychodząca sprawiała Niemcom poważne problemy i od czerwca 1940 dla polskich żołnierzy, a od czerwca 1941 dla pozostałych narodowości wprowadzono formularze z częścią na odpowiedż. Znaczącą pomocą jeńcom i ich rodzinom służył Międzynarodowy Czerwony Krzyż z siedzibą w Genewie. Za jego pośrednictwem lokalizowano jeńców, przekazywano wiadomości - służyły do tych celów formularze przez MCK wydawane. Odstępstwem od rygorów stosowania urzędowych formularzy były fotografie. Mogły być wysyłane jako karty pocztowe lub przymocowane do listu - zwykle za pomocą nitki. Każda przesyłka przekraczająca druty obozu podlegała kontroli biura cenzury. Jeden cenzor przypadał na ok. 300 jeńców i potwierdzał kontrolę stemplem „Sprawdzono”.

W Częstochowie również był obóz jeniecki - Stalag 367. Utworzony dla jeńców Rosjan, a od 1943r. był obozem również dla Włochów. Korespondencja od Rosjan nie jest znana, a do jeńców Włochów prezentowana jest na ostatnim ekranie. Jedno ekranowy eksponat „Korespondencja jeńca wojennego Nr 9658" jest prezentacją listów kierowanych do rodziny w Częstochowie z kolejnych Stalagów, w których przebywał jeniec z uwzględnieniem rodzajów stempli cenzury i typów formularzy.

Jacek Kubczyk - (opis swego eksponatu)
Jest rok 1914. W całej Europie panuje niepokój. W Sarajewie 28 czerwca 1914 roku zamordowano następcę tronu austro - węgierskiego arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Rząd Austro - Węgier wypowiedział wojnę Serbii, a wkrótce cała Europa stanęła w ogniu od dawna przygotowywanej wojnie. 1 sierpnia 1914 roku Niemcy wypowiedzieli wojnę Rosji. Ofensywa państw centralnych (Niemcy, Austria) przeciwko Rosji spowodowała paniczne wycofywanie się wojsk rosyjskich. Już 3 sierpnia 1914 roku Częstochowa została zajęta przez Niemców. Wielu polskich żołnierzy i oficerów którzy byli wcieleni do wojska rosyjskiego (zabór rosyjski) dostała się do niemieckiej niewoli. Osadzono ich w obozach, które były rozmieszczone w różnych miejscach na terenie Niemiec. Jeńcy wojenni mogli prowadzić korespondencję z rodziną i znajomymi przestrzegając ściśle określonych zasad treści i częstotliwości przesyłek Każdy list podlegał cenzurze wojskowej zarówno wysyłany z obozu jak i przychodzący do obozu. Tymczasowo używano formularzy kart poczty polowej (Feldpostkarta), a w póżniejszym czasie stosowano formularze dla jeńców wojennych (Kriegsgefangensendung). W prywatnych przesyłkach pocztowych wprowadzono pewne obostrzenia. Listy cywilne musiały być wysyłane w nie zaklejonej kopercie i być bezpośrednio dostarczone do Urzędu Pocztowego. Początkowo wymagano korespondencji w języku niemieckim. W praktyce niemieckie urzędy pocztowe przesyłały przesyłki pocztowe do niemieckich urzędów w danym mieście. Za dalsze doręczenie przesyłek do adresata polskiego były odpowiedzialne polskie instytucje utworzone za zgodą władz niemieckich. Należały do nich: Miejskie Urzędy Przesyłkowe, Ochotnicza Straż Pożarna, Policja Obywatelska i Kurierzy gminni. W Częstochowie powołano do życia Miejski Urząd Przesyłkowy, który był odpowiedzialny za dostarczenie przesyłek do polskich obywateli. Za dostarczane przesyłki pobierano opłatę doręczeniową. Przesyłki od jeńców wojennych, którzy byli w niewoli niemieckiej lub austriackiej były zwolnione z opłat doręczeniowych. Prezentowany eksponat przedstawia korespondencję wysyłana z obozu do rodziny jak i korespondencję przychodzącą do rodziny. Przedstawione są typy kart poczty polowej, kart bez nominałowych oraz kart dla jeńców wojennych. Pokazane są typy cenzur stosowanych w biurach cenzur jak i w samym obozie. Przedstawione są także typy stempli Miejskiego Urzędu Przesyłkowego w Częstochowie oraz inne stemple opłat i zwolnienia z tych opłat. Prezentowane stemple są dość rzadkie jeśli idzie o stosowanie ich na przesyłkach z obozu i dlatego zasługują na szczególną uwagę.

Mamy nadzieję, że pouczająca ekspozycja (jako dobra lekcja historii) znajdzie zainteresowanie również wśród młodzieży szkolnej. ZAPRASZAMY !!! Powyższe przedsięwzięcie jest wynikiem realizacji planu pracy Okręgu Częstochowskiego PZF na 2012 rok. Ekspozycja jest dostępna dla czytelników Filii i zainteresowanych - do końca maja br. W czerwcu br., ze względu na „EURO – 2012” nastąpi kolejna zmiana na tematykę sportową.

Zdjęcia - Jacek Kubczyk
Informację przesłał: J.M. Nowak

facebookDrukuj
  • Podczas montażu ekspozycji; Edward Kubica, Grzegorz Zagórowicz, Eugeniusz Nocuń i Jacek Kubczyk

  • Pani Małgorzata Kaczorowska (pracownik Filii Biblioteki) - bacznie obserwuje nasze poczynania

  • Jacek Kubczyk i jego jedno ekranowy eksponat

  • Edward Kubica na tle swoich eksponatów

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.