Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 219
· Najnowszy użytkownik: ykemige

free counters

stat4u

Aktualności

KOMUNIKAT NR 1/2013 ZG PZF

Dodane przez Andrzej Nowak, Dnia: 13.04.2013, 21:31 ZG PZF
KOMUNIKAT NR 1/2013 ZG PZFKOMUNIKAT NR 1/2013 ZG PZF

W dniach 23-24.03.2013 roku w Ciechocinku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PZF poszerzone o Prezesów Okręgów. 22-23.03.2013 r. miało miejsce także posiedzenie Prezydium ZG PZF.
Zarząd Główny PZF przyjął do wiadomości sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz po dyskusji zatwierdził bilans i wykonanie preliminarza wpływów i wydatków ZG PZF za rok 2012, a także bilans i sprawozdanie finansowe Związku za ubiegły rok.
Przyjęto także preliminarz wpływów i wydatków ZG PZF na rok 2013 opracowany przez skarbnika Związku Janusza Dunsta.
Zatwierdzono nowe „Zasady wyróżnień w Polskim Związku Filatelistów” przygotowane przez zespól pod kierunkiem Andrzeja Nowaka.
Przyznano także wyróżnienia związkowe zaakceptowane przez Zespół ds. wyróżnień i odznaczeń. W tym miejscu warto podziękować Zygmuntowi Janikowi – przewodniczącemu Zespołu – za pracę przy weryfikacji zgłoszonych wniosków.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja założeń nowej instrukcji finansowo-księgowej przygotowana przez Józefa Kopcia – skarbnika O/Wielkopolskiego oraz Marka Zbierskiego. Nowa instrukcja ma za zadanie dostosowanie się do zmienionych przepisów dotyczących prowadzenia księgowości w stowarzyszeniach oraz wprowadzenia nowych – bardziej szczegółowych – jednolitych formularzy sprawozdawczych. Kol. Józef Kopeć poinformował również zebranych, że pracuje nad Instrukcją kancelaryjną Związku.
Po wysłuchaniu założeń organizacyjnych przygotowanych przez Kierownika Studium Przemysława Drzewieckiego, podjęto uchwałę powołującą XI Studium Filatelistyki w Ciechocinku.
Omówiono również propozycje ubezpieczeń eksponatów wystawowych biorących udział w wystawach międzynarodowych oraz krajowych, przygotowaną przez przewodniczącego GKS Marka Zbierskiego.
Zapoznano się z analizami planów pracy Okręgów PZF oraz ruchu członków przygotowanymi przez Marcina Wysockiego. Oceniono również wpływ podwyższenia składki członkowskiej na ruch członków i stwierdzono z zadowoleniem, że spadek liczby członków jest znacznie niższy od zakładanego. W tym miejscu należą się podziękowania wszystkim prezesom Okręgów, Oddziałów i Kół za wysiłek i właściwe uzasadnienie konieczności podwyższonej składki członkowskiej a także wszystkim członkom PZF za podjęcie się tego wysiłku.
Prezes przedstawił raport dotyczący współpracy pomiędzy Pocztą Polską S.A. a Związkiem w zakresie współorganizacji imprez filatelistycznych oraz innych aspektów współpracy, który przyjęto z zadowoleniem.
Z inicjatywy prezesa ZG PZF odbyło się wieczorne nieformalne spotkanie uczestników spotkania poświęcone omówieniu perspektyw i kierunków rozwoju Związku, przyszłej struktury organizacyjnej oraz założeń do przygotowywanego nowego Statutu Związku. Zaproponowano szereg ciekawych propozycji i pomysłów, które zostaną wykorzystane w przyszłości.
Poinformowano również o uroczystych obchodach XX rocznicy Polskiej Akademii Filatelistyki w Ciechocinku w maju tego roku. Informacje przedstawił Gość Honorowy prezes Honorowy PAF Prof. Zygmunt Wiatrowski
Pełny tekst protokołów z posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego PZF zostanie opublikowany w Biuletynie Informacyjnym, po zatwierdzeniu przez ZG PZF.

Sekretarz ZG PZF
/-/ Józef Kuczborski
facebookDrukuj
  • Konkurs pt.: Nowa "Legitymacja członkowska PZF" - projekt został rozstrzygnięty. Nagrody otrzymali: Wojciech Kapała, Adam Szuler, Konrad Jakubowski, Waldemar Kawiński czyli wszyscy uczestnicy konkursu. Nagrodą jest "Księga znaczków pocztowych - 2011" (jak wyżej). Fundatorem czterech nagród jest Henryk Monkos prezes ZG PZF. (Uczestników konkursu proszę o adresy na jakie mam wysłać te nagrody). Andrzej Nowak