Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 218
· Najnowszy użytkownik: Robertwrelm

free counters

stat4u

Aktualności

50 lat Oddziału Gliwickiego PZF - pokaz filatelistyczny

Dodane przez Redakcja, Dnia: 27.11.2019, 17:44 Okręg Śląsko-Dąbrowski Inne
50 lat Oddziału Gliwickiego PZF - pokaz filatelistyczny
Polski Związek Filatelistów Oddział Gliwice wraz z gliwicką Miejską Biblioteką Publiczną organizuje w okresie od 1 do 31 grudnia 2019 roku pokaz filatelistyczny pt. "50 lat Oddziału Gliwickiego Polskiego Związku Filatelistów". Uroczysty wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 14 grudnia 2019 r. w sali wystawienniczej Miejskiej Biblioteki Publicznej mieszczącej się przy ul. Plac Inwalidów Wojennych 3.
Prezentowane będą zbiory filatelistyczne oraz numizmatyczne pokazujące wydawnictwa filatelistyczne powstałe z inspiracji filatelistów Oddziału Gliwickiego. Planujemy również, poza uroczystym otwarciem wystawy w obecności wystawców, również dodatkową prelekcję multimedialną otwartą dla publiczności, na temat prezentowanych zbiorów.
Ważnym i trwałym śladem proponowanej wystawy, a zarazem pamiątkami ze spotkania będą karnet wystawy, wydany wformie książeczki, okazjonalny datownik pocztowy stosowany w Urzędzie Pocztowym Gliwice 1, znaczek personalizowany oraz kryształowy medal wernisażu, na którym uwidoczniony będzie datownik pocztowy.

Pierwsze wzmianki o filatelistach gliwickich znajdujemy już w 1899 roku, kiedy została wydana karta pocztowa Poczty II Rzeszy o nominale 5 Pfennig. Co prawda weszła ona oficjalnie do obiegu w dniu 1 stycznia roku następnego, jednak już w grudniu była wykorzystywana przez filatelistów do celów kolekcjonerskich. W 1908 roku Związek Pocztowców w Gliwicach zorganizował w sali teatralnej, zwanej "Schiitzengarten", przy ul. Klasztornej, konferencję, na której wybrano kierownictwo Związku. Przewodniczącym został starszy konduktor poczty Otto, jego zastępcą - starszy listonosz Sikora, skarbnikiem - listonosz Jerschko, a jego zastępcą listonosz Grochulla. Ponadto wybrano 16 mężów zaufania.
Pierwsza powojenna wzmianka o działalności filatelistów w Gliwicach pochodzi z 1946 roku, kiedy to odbyła się Wystawa Przemysłu Śląska, którą dokumentuje stosowany wtedy przez urząd pocztowy Gliwice 1 specjalny datownik okolicznościowy w kolorze fioletowym.

W ramach Śląskiego Związku Filatelistów, 3 maja 1951 r. powstaje w Gliwicach Koło liczące 12 członków pod przewodnictwem
Mariana Wilczewskiego. W dużym stopniu do dalszego rozwoju Koła przyczyniła się I Wystawa Filatelistyczna czynna w dniach od 30.12.1954 - 16.11.1955 w salach Gliwickiego Muzeum Miejskiego (Willa Caro), gdzie prezentowano zbiory sześciu gliwickich filatelistów, którzy przygotowali w sumie 10 eksponatów.
Wystawa spełniła swój cel propagandowy i dzięki temu w 1955 roku Koło powiększyło swoją liczebność do 500 osób. W dniach 7-26 października 1956 r. zorganizowano II wystawę z okazji miesiąca przyjaźni polsko-radzieckiej. Głównym obiektem wystawowym był kompletny zbiór znaczków pocztowych ZSRR. Uzupełniało go kilka eksponatów poświęconych tematycznie historii naszego wschodniego sąsiada. Wystawę zwiedziło 1500 osób.
W 1956 r. Koło organizuje w dniach 3-10 marca 1957 r. III wystawę w salach wystawowych Muzeum Miejskiego, gdzie zaprezentowano 27 eksponatów ocenianych przez sąd konkursowy złożony z przedstawicieli Bytomia, Gliwic i Katowic. Wydano katalog wystawy, karnety, koperty pamiątkowe, a na stoisku pocztowym stosowano okolicznościowy datownik. W wyniku tych działań powstają sekcje Koła w Zabrzu i Sławięcicach.
Zarząd Główny PZF doceniając zasługi aktywistów Koła, przyznał Złotą Odznakę Honorową Marianowi Wilczewskiemu - długoletniemu przewodniczącemu oraz Zygmuntowi Grodziskiemu - przewodniczącemu komisji młodzieżowej, srebrną - Stanisławowi Piklikiewiczowi, który był wielokrotnym wystawcą.
Rosnące zainteresowanie filatelistyką w Gliwicach i powiecie (liczba członków Koła przekroczyła 3 000) spowodowało powołanie 28 listopada 1967 r. komisji koordynacyjnej, utworzonej w celu konsolidacji Koła z Zarządem Wojewódzkim PZF, pod przewodnictwem J. Krajewskiego. Członkami komisji byli: A. Feno, M. Serafin, F. Brzozowiecki, F. Szot, J. Miga, R. Topolski, J. Słomski, Z. Strycharczyk i S. Danikiewicz. Po kilku miesiącach komisja przeszła reorganizację, Przewodniczącym został Feliks Szot.
XX Walny Zjazd PZF uchwala nowy statut, dzięki któremu komisje koordynacyjne przekształcają się w Oddziały, a Zarząd Wojewódzki - w Okręg. 14 grudnia 1969 roku odbyło się Walne Zebranie Wyborcze Gliwickiego Oddziału PZF. Wybrano wówczas Zarząd Oddziału, w skład którego weszli S. Danikiewicz, J. Miga, Z. Podgórski, S. Rauszer, J. Słomiński, Z. Strycharczyk, F. Szot, S. Winiarski, J. Kozieł, B. Daniszczuk, R. Kosmala, K. Ludera. Prezesem został Feliks Szot.
Zarząd Oddziału rozpoczął swą działalność od Wystawy Okręgowej zorganizowanej w dniach 24 maja - 7 czerwca 1970 r. w sali ZNTK. Wystawa ta była jedną z imprez organizowanych w ramach "Wiosny Gliwickiej 70". Patronat nad wystawą objęli minister przemysłu chemicznego Antoni Radliński oraz przewodniczący Zarządu Głównego Chemików Tadeusz Pawlak. Komisarzem wystawy został Zbigniew Strycharczyk. Wystawiono wtedy 88 eksponatów. W kilka dni później, od 8 do 14 czerwca 1970 r. z okazji XX-lecia ZSP, zorganizowano pokaz znaczków pocztowych w Klubie Kropka.
Z okazji XXX-lecia Zjednoczenia Ruchu Filatelistycznego w Polsce Zarząd Oddziału zwrócił się z apelem do członków kół o ufundowanie książeczki mieszkaniowej dla wychowanki Domu Dziecka w Gliwicach Jolanty M. W 1980 r. książeczka została wręczona. Równocześnie Komisja Młodzieżowa pod przewodnictwem M. Gmiterka roztoczyła opiekę nad Jolą do czasu ukończenia Szkoły Pielęgniarskiej i pomogła jej w otrzymaniu i zagospodarowaniu mieszkania. Również Koło Nr 51 przy Energoprojekcie zebrało część funduszy na książeczkę dla wychowanka domu PDD Nr 2 w Gliwicach, Ryszarda F. Efektem tych działań, a w szczególności zaangażowania przewodniczącego Komisji Młodzieżowej, wspomnianego już M. Gmiterka, było zorganizowanie w 1989 r. V Krajowej Młodzieżowej Wystawy Filatelistycznej "Wielkie Nadzieje".
W latach 1970 - 2019 Zarząd Oddziału jest organizatorem wielu okręgowych wystaw filatelistycznych, wernisaży, pokazów. Zorganizowano między innymi w 2011 r. Specjalistyczną Okręgową Wystawę Filatelistyczną "Poczta i Telegraf na Górnym Śląsku". W 2010 roku Gliwice były gospodarzem XII edycji "Prymusów" czyli tzw. Oscarów filatelistycznych. Impreza odbyła się w Kinie Amok - Scena Bajka przy ulicy Dolnych Wałów 3. Laureatem Statuetki PRYMUS-WZÓR został wówczas Prezydent Miasta Gliwice pan Zygmunt Frankiewicz.
W 2001 r. prezesem Oddziału PZF Gliwice został Krystian Szejka, który równocześnie w kadencji 2001 - 2006 pełnił funkcję wiceprezesa Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego. W 2006 r. wybrany został ponownie na stanowisko prezesa Oddziału PZF Gliwice, pełniąc również funkcję członka Zarządu Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego do dnia dzisiejszego. W 2014 roku przy Oddziale Gliwickim powstaje Gliwicki Klub Kolekcjonerów pod przewodnictwem Władysława Gębczyka.
Członkowie Oddziału posiadają najwyższe odznaczenia związkowe: Złote Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki posiadają śp. Feliks Szot, śp. Rajmund Dąbek, Krystian Szejka, Tadeusz Janiga; Brązową - Zenon Podgórski, Władysław Macowicz, Józef Malinowski, Tadeusz Malinowski. Rajmund Dąbek jest dodatkowo także laureatem Statuetki PRYMUS z VII edycji w kategorii: najlepszy wystawca roku. Oddział Gliwice został odznaczony za swoją działalność licznymi odznaczeniami związkowymi do Złotej Odznaki za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki włącznie, którą otrzymał w 2014 roku.

KALENDARIUM
imprez i wystaw organizowanych przez PZF Oddział w Gliwicach.
1946 - Datownik pocztowy "Wystawa Przemysłu w Gliwicach".
1950 - Datownik pocztowy "700-lecie Gliwic".
1954 - I Wystawa Filatelistyczna.
1955 - II Wystawa Filatelistyczna.
1957 - III Wystawa Filatelistyczna.
1958 - Datownik Pocztowy "III Targi Gliwickie".
1970 - Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "Gliwicka Wiosna".
1970 - Pokaz Znaczka Pocztowego. 20 lat Zrzeszenia Studentów Polskich 1950 - 1970.
1972 - Pokaz filatelistyczny "Gliwicka Wiosna 72";
1975 - Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "XXX-lecie Zwycięstwa Nad Faszyzmem".
1978 - Oddziałowa Wystawa filatelistyczna "Lenino '43" w ramach obchodów XXXV-lecia LWP.
1980 - Pokaz znaczków pocztowych "XXXV lat PRL".
1983 - Pokaz znaczków pocztowych 1 - 8 V 1983 r. "20 lat Koła: 1963-1983".
1983 - Pokaz filatelistyczny "40 lat LWP i 35 lat PZPR".
1985 - Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "Gliwice 1985" z okazji 40-lecia powrotu Gliwic do Macierzy
1987 - Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "Transport 87".
1987 - Ogólnopolski konkurs filatelistyczny "Muzyka Polska".
1988 - Ogólnopolski konkurs filatelistyczny
1989 - V Krajowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna "Wielkie Nadzieje"
1989 - Międzynarodowe spotkanie młodzieży filatelistycznej.
1991 - Pokaz znaczków pocztowych "Nadanie imienia Jan Szybowi III".
1991 - Wystawa filatelistyczna "Papież Jan Paweł II na znaczkach świata" w Knurowie.
1993 - III Krajowa Wystawa Filatelistyczna "Górnictwo Knurów 93".
1994 - Pokaz znaczków pocztowych "Poczta posłannicza Knurów-Gliwice Szlakiem Granicy Plebiscytowej Górnego Śląska".
1992 - Pokaz filatelistyczny "60-lecie Filatelistyki na Górnym Śląsku".
1994 - Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "Gliwice 94".
1999 - Pokaz filatelistyczny "60-lecie Prowokacji Gliwickiej ". "Militaria".
1999 - Pokaz filatelistyczny "VI Wizyta Papieża Jana Pawła II "
2000 - Pokaz filatelistyczny.-Świąteczny pokaz znaczka pocztowego "750 lat Gliwic "
2001 - Pokaz filatelistyczny "80. rocznica III Powstania Śląskiego" Pyskowice.
2002 - Pokaz filatelistyczny "Dzień Wojska Polskiego".
2004 - Pokaz filatelistyczny "Święto Niepodległości".
2004 - Pokaz filatelistyczny "Historia Pyskowickiej Poczty" .
2005 - Pokaz filatelistyczny "35 lat Oddziału PZF Gliwice".
2006 - Pokaz filatelistyczny "Jan Paweł II na polskim znaczku pocztowym" - Klub Garnizonowy, 06.11 2006 r.- 30.11.2006 r.
2006 - Datownik okolicznościowy "750 lat Pniowa".
2007 - Pokaz filatelistyczny "Sport na znaczku", Klub Garnizonowy, 06.11. 2006 r. - 30.11.2006r.
2007 - Pokaz filatelistyczny "40 lat Koła nr 30 Pyskowice".
2008 - Pokaz filatelistyczny "II Wojna Światowa na znaczkach pocztowych", Klub Garnizonowy. ";Wystawy Filatelistyczne na znaczkach, stemplach, bloczkach przedstawione".
2008 -Wernisaż "Moja Ojczyzna - Górny Śląsk - Moje Miasto Gliwice".
2008 - Datownik okolicznościowy "Święta Barbara 100 lat z górnikami Knurowa".
2008 - Pokaz filatelistyczny "Piękna Madonna z Knurowa".
2008 - Kartka beznominałowa i datownik okolicznościowy "780-lecie Smolnicy".
2008 - Kartka beznominałowa, datownik okolicznościowy i poczta strażacka "120 lat OSP w Smolnicy".
2009 - Pokaz filatelistyczny w Willi Caro "Wojna obronna 1939 r. 70 lat po Prowokacji Gliwickiej".
2009 - Kartka beznominałowa i datownik okolicznościowy, "30. rocznica konsekracji kościoła NMP Królowej w Smolnicy".
2009 - Wernisaż filatelistyczny "Dziedzictwo sztuki prehistorycznej i starożytnego Wschodu".
2009 - Pokaz filatelistyczny "70 lat po prowokacji gliwickiej Gliwice, 2009r."
2009 -Wernisaż filatelistyczny "100 lat z Górnikami z Knurowa".
2010 -Pokaz filatelistyczny w Zamku Piastowskimi i w Urzędzie Pocztowym Gliwice nr 1 w ramach obchodów. "VII Dni Dziedzictwa Kulturowego - Przemysł i Transport".
2010 - Datownik okolicznościowy "760 lat miasta Gliwice".
2010 - Pokaz filatelistyczny z okazji XII Edycji Prymusów Filatelistycznych. "Moja Ojczyzna - Górny Śląsk - Moje Miasto Gliwice" , "Jan Paweł II".
2010 - Pokaz filatelistyczny "750-lecie nadania praw miejskich Pyskowicom".
2011 - Spotkanie okolicznościowe i datownik okolicznościowy "10 lat Serwisu Internetowego KZP ".
2011 - Wernisaż filatelistyczny Zenona Podgórskiego "Pontyfikat Papieża Jana Pawła II".
2011 - Wernisaż filatelistyczny "Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata", Pławniowice.
2011 - Pokaz filatelistyczny "Historia Poczty Gliwickiej".
2011 - Specjalistyczna Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "Poczta,Telegraf na Górnym Śląsku".
2012 - Kartka beznominałowa i datownik okolicznościowy. "50 lat Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach 1962-2012".
2012 - Kartka beznominałowa i datownik okolicznościowy "35 lat Gminy Pilchowice 1977-2012".
2012 - Wernisaż filatelistyczny "Sport na znaczku pocztowym".
2013.- Wernisaż filatelistyczny "Świat Bibliotek na znakach pocztowych, widokówkach i w grafice przedstawiony".
2013 - Poczta szybowa "110 rocznica działalności kopalni węgla kamiennego i 105 lat obecności wizerunku św. Barbary w kopalnianej cechowni w Knurowie".
2014 - Wernisaż filatelistyczny "PIŁSUDSKI I JEGO LEGIONY"
2014 - Wystawa filatelistyczna z okazji beatyfikacji Jana Pawła II "Jan Paweł II na znaczkach Poczty Podziemnej ".
2014 - 64. Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF "Kolejnictwo" im. Ernesta A. Malinowskiegoz okazji "120-lecia tramwajów na Górnym Śląsku".
2014 -Wernisaże filatelistyczne: "115 lat filatelistyki w Gliwicach, 45 lat Oddziału PZF w Gliwicach" i"75 rocznica Prowokacji Gliwickiej".
17.04.2015 - Wystawa Filatelistyczna "Jan Paweł II droga do świętości"
24.08.2015 - Wernisaż filatelistyczny "MARSZ KU NIEPODLEGŁOŚCI". 85. Rocznica Śmierci Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
05.09 - 30.09.2016 - Jubileuszowa Wystawa Kolekcjonerska "NASZE KOLEKCJE"
2016 - Wystawa filatelistyczna "Filatelistyka - pasja, która łączy pokolenia".
2017 - AVE AVE Marija "Matka Boska w Filatelistyce"
2018 - "Filatelista - Kolekcjoner to człowiek szczęśliwy".
2019 - "20 Rocznica Pobytu św.Jana Pawła II w Gliwice",
2019 - "50 lat PZF Gliwice"

Opracowanie:
Krystian Szejka
facebookDrukuj

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.