Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 221
· Najnowszy użytkownik: Wandahar

free counters

stat4u

Aktualności

OWF Debiuty w Koszalinie

Dodane przez Andrzej Nowak, Dnia: 16.02.2007, 04:19
OWF Debiuty w Koszalinie

Wystawa Filatelistyczna Debiutów Młodzieżowych jest wystawą III stopnia, organizowaną zgodnie z zasadami stosowanymi w wystawiennictwie PZF.

REGULAMIN

 

Okręgowej Młodzieżowej

Wystawy Filatelistycznej

 „DEBIUTY IX – KOSZALIN 2007”

 

 

1. Wystawa Filatelistyczna Debiutów Młodzieżowych jest wystawą III stopnia, organizowaną zgodnie z zasadami stosowanymi w wystawiennictwie PZF.

 

2. Organizatorem Wystawy jest PZF Okręg Warszawski, KSM „Przylesie” Klub „W Klocku”, Rejonowy Urząd Poczty w Koszalinie i Urząd Miejski w Koszalinie, w których imieniu działa Komitet Organizacyjny Wystawy.  Adres do korespondencji:

Klub „W Klocku” KSM „Przylesie"

75-453 Koszalin

ul. Śniadeckich 1F

tel. (0-94) 345-40-61

w godz. 900 – 2000 w soboty 1500 - 2200

e-mall: klubwklocku@poczta.onet.pl

 

3. Wystawa czynna będzie w dniach 24 – 27.05.2007 r. w godz. 900 - 2000.

 

4. W wystawie mogą brać udział wyłącznie eksponaty, które dotychczas nie były wystawiane na wystawach

konkursowych i stanowią własność wystawcy ( wyjątek stanowią eksponaty imiennie zaproszone przez Komitet

Organizacyjny Wystawy ). Zgłoszenie powinno być podpisane przez Opiekuna MKF, który potwierdza, iż

eksponat spełnia wymagania Regulaminu Wystawy.

 

5. Klasyfikacja eksponatów.

 

A. Klasa pozakonkursowa:

1. Eksponaty o szczególnym znaczeniu dla filatelistyki młodzieżowej,  zaproszone przez Komitet Organizacyjny.

2. Filumenistyki

 

B. Klasa konkursowa młodzieżowa:

1.  Filatelistyki Tradycyjnej

1.  Historii Poczty

2.  Całostek pocztowych

3.  Areofilatelistyki i Astrofilatelistyki

4.  Filatelistyki Tematycznej

5.  Kart Maksimafili 

 

6. Do ekspozycji przyjmowane będą wyłącznie eksponaty opracowane na kartach znormalizowanego formatu, w koszulkach ochronnych, ponumerowane i podpisane na odwrocie każdej karty.

 

7. Obowiązują następujące minima w grupach wiekowych

   Grupa A do 15 lat

    Grupa B 16 – 18 lat + eksponaty zespołowe

    Grupa C 19 – 21 lat

 

8. Za zgłoszone i wystawione eksponaty nie pobiera się żadnych opłat.

 

9. Zgłoszenie wraz z informacją o eksponacie należy przesłać na adres Komitetu Organizacyjnego Wystawy do dnia 20 marca 2007 r.

 

10. Eksponaty zgłoszone po tym terminie będą przyjmowane w miarę posiadania wolnych powierzchni, ale mogą nie być umieszczone w Katalogu Wystawowym.

 

11. Wystawcy i ich Opiekunowie zostaną powiadomieni w terminie do 20.04.2007 r. o przyjęciu ich eksponatów i przydzielonej powierzchni  ( liczbie ekranów 16 kartowych).

 

12. Komitet Organizacyjny Wystawy przyjmie wszystkie zaproszone eksponaty  w klasie debiutów.

 

13. Przyjęty eksponat dostarcza Komitetowi Organizacyjnemu Wystawca na koszt własny do 15 maja 2007r. lub w innym terminie wcześniej uzgodnionym.  Do eksponatu należy dołączyć wypełnioną metryczkę i specyfikacje w dwóch egzemplarzach.

 

14.  Komitet Organizacyjny Wystawy odpowiada za eksponat od chwili jego przyjęcia do chwili przekazania go właścicielowi lub osobie upoważnionej.

 

15. Oceny eksponatów filatelistycznych dokona Sąd Konkursowy Wystawy powołany przez ZO PZF w Warszawie.

 

12. Sąd Konkursowy ma prawo dokonać zmian zakwalifikowania eksponatu do innej klasy lub wyłączyć go z oceny.

 

13.  Wystawione eksponaty mogą być wyróżnione:

      W klasie pozakonkursowej – Dyplomem pamiątkowym

      W klasa konkursowych – Dyplomem w randze medalu:

      dużego pozłacanego

        pozłacanego

        dużego srebrnego

        srebrnego

       posrebrzanego

         brązowego

         dyplomem

 

18. Niezależnie od wyróżnień eksponatom mogą być przydzielone nagrody pozyskane przez Komitet Organizacyjny Wystawy oraz wydawnictwa wystawowe.

 

19. Eksponaty będzie można odbierać bezpośrednio po odczytaniu Palmaresu i zamknięciu Wystawy.

 

20. Eksponaty nie odebrane w dniu zakończenia Wystawy zostaną odesłane  zwykła przesyłką pocztową lub inną drogą wskazaną przez Wystawcę na adres i koszt odbiorcy.

 

21. W sprawach nie objętych Regulaminem Wystawy decyduje Komitet Organizacyjny Wystawy.

 

22. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Okręgu Warszawskiego PZF. Protokół  nr  27  /2007

 

Komitet Organizacyjny Wystawy

facebookDrukuj

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.