Wybierz język
 • język polski
 • język angielski
 • język hiszpański
 • język francuski
 • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 221
· Najnowszy użytkownik: mjer

free counters

stat4u

Aktualności

Krajowa Wystawa Filatelistyczna "Jubileusz 350-lecia Obrony Jasnej Góry" - protokół Sądu Konkursowego

Dodane przez Andrzej Nowak, Dnia: 02.07.2005, 05:34

Częstochowa, 10.06.2005

 

Protokół

 

z pracy Sądu Konkursowego Krajowej Wystawy Filatelistycznej „Jubileusz 350-lecia Obrony Jasnej Góry” z okazji „VI Pielgrzymki Pocztowców na Jasna Górę” w dniu 11 czerwca 2005 roku.

 

Prezydium Zarządu Głównego PZF uchwałą z dnia 18 grudnia 2004 r., protokół 22/XVIII/2004/PR, powołało Sąd Konkursowy do oceny eksponatów w Klasach Konkursowych w następującym składzie:

 

1. Broniec Marian (Okręg Śląsko Dąbrowski PZF) - przewodniczący

2. Farbotko Władysław (Okręg Łódzki PZF) - wiceprzewodniczący

3. Onopryjuk Andrzej (Okręg Śląsko Dąbrowski PZF) - sekretarz

4. Lehmann Józef (Okręg Opolski PZF) - członek

5. Nowak Andrzej (Okręg Śląsko Dąbrowski PZF) - członek

6. Kozłowski Jerzy (Okręg Warszawski PZF) - członek

7. Kazieczko Marian (Okręg Małopolski PZF) - członek

8. Bielawski Jerzy (Okręg Kaliski PZF) - aspirant

9. Mostek Bolesław (Okręg Częstochowski PZF) - aspirant

10. Pszczółka Józef (Okręg Beskidzki PZF) - aspirant

11. Stankowiak Edward (Okręg Kaliski PZF) - aspirant

 

oraz eksperta : Henryka Monkosa (Okręg Śląsko Dąbrowski PZF)

 

Sąd konkursowy otrzymał od Komisarza Wystawy Jerzego Macieja Nowaka wykaz przyjętych eksponatów oraz dodatkową dokumentację wystawy. Po zapoznaniu się z dokumentacją Sąd Konkursowy stwierdza, że wystawa spełnia wymogi regulaminowe Krajowej Wystawy Filatelistycznej II stopnia.

 

Na wystawie eksponowano eksponaty:

I. W klasach pozakonkursowych

 1. Honorowej

 2. Jurorów i Aspirantów

II. W klasach konkursowych

 

Sąd Konkursowy ocenił eksponaty metodą punktową, obowiązującą w PZF, zgodnie z Regulaminem Wystawy i Regulaminem Sądu Konkursowego.

 

Sąd Konkursowy stwierdził, że na wystawę nie dostarczono niżej wymienionych eksponatów:

 1. nr 35 - „Papież Jan Paweł II – pielgrzym Ameryki”

 2. nr 57 - „Ciekawe miejsca w Polsce”

 3. nr 64 - „Bańska – moja wieś rodzinna”

 4. nr 66 - „Ekosystemy pól, łąk i pastwisk”

 5. nr 67 - „Kręgowce”

 6. nr 73 - „Moja wiara”

 7. nr 84 - „A B C usług pocztowych i co nieco filatelistyki”

 8. nr 90 - „Architektura w Polsce”

 9. nr 93 - „Jubileusz chrześcijaństwa w Polsce”

 10. nr 59 - „Zabytki architektury w Polsce”

 11. nr 95 - „Geneza i rozwój całostek europejskich do I wojny swiatowej”

 

Sąd konkursowy stwierdził, że dodatkowo dostarczono eksponaty, które nie były ujęte w Katalogu w Klasach Konkursowych:

 1. L.p. 125. Justyna Trzopek (MŁ) – Czernichów – „Ptaki wokół nas” – eksponat 2 ekranowy

 2. L.p. 126. (MŁ) – „Kwiaty” – eksponat 3 ekranowy.

 3. L.p. 127 Ireneusz Kołasiński (Łódź) – „Oficjalny Katalog Kartek Beznominałowych” (Łódź)

 

Ostatecznie do oceny przedstawiono:

 1. W klasie eksponatów tradycyjnych (TR) – 1.

 2. W klasie eksponatów historii poczty (HP) – 9.

 3. W klasie eksponatów tematycznych (T) – 29.

 4. W klasie eksponatów całostek pocztowych (CP) – 3.

 5. W klasie eksponatów jednoramowych (JE) – 4.

 6. W klasie młodzieżowej (MŁ) – 30.

Grupa A (do lat 15) – 11.

Grupa B (od 16 do 18 lat) –16 (+2 wyłączone z oceny).

Grupa C (od 19 do 21 lat) – 1.

 1. W klasie literatury filatelistycznej (LIT) – 29 (+ 3 zeszyty nie ocenione).

 2. Klasa zbiorów do atestacji (A) – 1.

 

Ogółem do oceny: 1+9+29+3+4+(9+2)+(16+2)+1+(29+3)= czyli łącznie 108.

Klasę eksponatów znaków fiskalnych zlikwidowano z braku eksponatów.

 

I. Klasy Pozakonkursowe.

 

  1. Klasa Honorowa – obejmująca eksponaty wystawców PZF, zaproszonych przez Komitet Organizacyjny Wystawy, o szczególnym znaczeniu filatelistycznym.

1. Gerhard Hahne (Uetze – Niemcy) – „Wilno 1919-1939“

2. Jerzy Maciej Nowak (Częstochowa) – „Prowizoria Groszowe“

  1. Klasa Jurorów i Aspirantów PZF - obejmująca eksponatów czynnych na wystawie jurorów i ich rodzin.

1. Andrzej Nowak (Ruda Śląska) – „Wielcy poprzednicy Papieża Jana Pawła II”.

2. Jerzy Bielawski (Kalisz) – „Ekumanizma w dziejach chrześcijaństwa”.

3. Marian Braniec (Tarnowskie Góry) – „Przedznaczkowe znaki pocztowe na ziemiach polskich w XVIII-tym i XIX-tym wieku”.

4. Marian Broniec (Tarnowskie Góry) – „Obrót pieniężny dotyczący forszusowania należności i opłat pocztowych na obszarze Polski w okresie przedznaczkowym”.

5. Marian Kozieczko (Karniowice) – „Życie ptaków”.

 

W powyższej klasie nastąpiła zmiana w 1 (w katalogu pozycja nr 3) – Jerzy Bielawski „Rok liturgiczny w kościele katolickim”. W to miejsce Andrzej Nowak dostarczył dodatkowy eksponat jednoramowy „Wielcy poprzednicy Papieża Jana Pawła II”.

 

II. Klasy Konkursowe.

 

Eksponaty w klasach konkursowych uzyskały następujące oceny punktowe i nagrody, przyznane przez Sąd Konkursowy:

 

A. Wystawcy dorośli.

 

Dyplom w randze medalu złotego.

Nr katalogowy 8 – „Rzeczpospolita Polska 1944-1948” (88 p.) – wystawca Witold Winter – wraz z Grand Prix Wystawy, nagroda nr 12.

Nr katalogowy 10 – „Austriackie poczty etapowe 1914-1918 na ziemiach polskich” (86 p.) – wystawca Andrzej Klamut – wraz z Grand Prix w Klasie Historii Poczty, nagroda nr 11a.

Nr katalogowy 31 – „Wędkarstwo” (86 p.) – wystawca Hans Joachim Kuhner – wraz z Grand Prix w Klasie Tematycznej, nagroda nr 14.

Nr katalogowy 11 – „Kaliskie przesyłki i znaki pocztowe do 1918 roku” (85 p.) – wystawca Roman Matusiak, wraz z nagrodą.

 

Dyplom w randze medalu dużego pozłacanego.

Nr katalogowy 45 – „Ukryte skarby ziemi” (84 p.) – wystawca Ryszard Wdowiak.

Nr katalogowy 9 – „Znaki polecenia Poczty Polskiej 1944-1946” (84 p.) – wystawca Jerzy Jakubiak.

Nr katalogowy 12 – „Poczty w regionie częstochowskim 1815-1950” (84 p.) – wystawca Jerzy Błażej Mazik.

Nr katalogowy 32 – „Bezpieczeństwo na drogach” (84 p.) – wystawca Antoni Kurczyński.

Nr katalogowy 15 – „Korespondencja internowanych Polaków w Szwajcarii 1940-1945” (83 p.) – wystawca Andrzej Radomski.

Nr katalogowy 23 – „Alpinizm” (82 p.) – wystawca Bogumił Ciesielski.

Nr katalogowy 22 – „Narodzenie Pańskie” (82 p.) – wystawca Joachim Cebula.

Nr katalogowy 46 – „Heraldyka” (81 p.) – wystawca Feliks Zawiła.

Nr katalogowy 14 – „Poczta regionu częstochowskiego 1808-1952” (80 p.) – wystawca Jerzy Maciej Nowak, wraz z nagrodą specjalną.

Nr katalogowy 16 – „Historia poczty Guberni Kaliskiej 1867-1914” (80 p.) – wystawca Piotr Szymczak.

 

Literatura filatelistyczna:

Nr katalogowy 101 – „Katalog znaczków wodnych papierów stemplowanych i papierów listowych” (82 p.) – wystawca Władysław Krugowski – wraz z Grand Prix w Klasie Literatury Filatelistycznej, nagroda nr 8.

Nr katalogowy 100 – „Katalog sygnet na ziemiach polskich od XVIII wieku” (82 p.) – wystawca Władysław Ługowski.

Nr katalogowy 103 – „Dzieje Poczty Kaliskiej do 1918 roku na tle Poczty Polskiej” (80 p.) – wystawcy Roman Matusiak i Jerzy Splitt

 

Dyplom w randze medalu pozłacanego.

Nr katalogowy 13 – „Śląsk Cieszyński” (79 p.) – wystawca Karol Micza.

Nr katalogowy 17 – „Historia poczty miasta Wałbrzycha i Szczawa-Zdroju” (79 p.) - wystawca Józef Wiczkowski.

Nr katalogowy 24 – „Ochrona przeciwpożarowa w obronie życia i mienia” (78 p.) – wystawca Janusz Dzyr.

Nr katalogowy 49 – Specjalizowany zbiór całostek polskich (część B-2) – kartki pocztowe 1944-1959” (78 p.) – wystawca Jan Heffner.

Nr katalogowy 50 – „Specjalozowany zbiór całostek niemieckich (część III) – radziecka strefa okupacyjna NRD” (78 p.) – wystawca Jan Heffner.

Nr katalogowy 38 – „Różaniec” (76 p.) – wystawca Stanisław Pająk.

Nr katalogowy 21 – „Wielki pontyfikat Papieża Polaka” (75 p.) – wystawca Roman Kubczyk.

Nr katalogowy 30 – „Esperanto” (75 p.) – wystawca Roman Kubczyk.

Nr katalogowy 43 – „Boże Narodzenie” (75 p.) – wystawca Marek Szymiński.

 

Literatura filatelistyczna.

Nr katalogowy 102 – „Katalog weksli na ziemiach polskich od XVIII wieku” (78 p.) – wystawca Władysław Ługowski.

Nr katalogowy 97 – „Siedleckie przewartościowania i dopłąty okresu przejściowego 1990-1997” (77 p.) – wystawca Aleksander Haraburda.

Nr katalogowy 118 – „Katalog KWF „90-ta rocznica wymarszu ku wolności I Kompanii Kadrowej Poczta Polska na ziemi oławskiej 1945-2000” Kraków 2004” (77 p.) – wystawca Lucjan Piekarz.

Nr katalogowy 104 – „Święty Gabriel – Informator Klubowy” (76 p.) – wystawca Bogdan Michalak.

Nr katalogowy 120 – „Kwartalnik „Filatelista Małopolski” rok 2003-2004” (75 p.) – wystawca Lucjan Piekarz.

 

Dyplom w randze medalu dużego srebrnego.

Nr katalogowy 25 – „Życie Jezusa Chrystusa” (74 p.) – wystawca Jerzy Etynkowski.

Nr katalogowy 42 – „ Życie Jezusa Chrystusa” (73 p.) – wystawca Marek Szymański.

Nr katalogowy 47 – „Różaniec” (73 p.) – wystawca Roman Zrój.

Nr katalogowy 40 – „Czerwony krzyż” (72 p.) – wystawca Grzegorz Skorupka.

Nr katalogowy 36 – „Droga przesyłki pocztowej dawniej i dziś” (71 p.) – wystawca Józef Majniewicz.

 

Literatura filatelistyczna.

Nr katalogowy 119 – „Sport krakowski na znakach pocztowych 1906-2001” (73 p.) – wystawcy Lucjan Piekarz i Zbigniew Lech.

Nr katalogowy 108 – „Katalog MWF „Euro*Fil*Hobby*Ruda Śląska 2004” (72 p.) – wystawca Zarząd Oddziału PZF w Rudzie Śląskiej.

Nr katalogowy 111 i 121 – „Ruch filatelistyczny na Ziemi Wałbrzyskiej” i „Ruch filatelistyczny w Wałbrzychu” (72 p.) – wystawca Zarząd Okręgu PZF w Wałbrzychu.

Nr katalogowy 107 – „Opolski Informator Filatelistyczny” – wystawca Zarząd Okręgu PZF w Opolu.

Nr kolejny (dostarczony dodatkowo) 126 – „Oficjalny Katalog Kartek Beznominałowych” Łódź (71 p.) – wystawca Ireneusz Kołaciński.

Nr katalogowy 98 – „Katalog KWF „Licheń 150” Sanktuarium Maryjne na znakach pocztowych” – wystawca Wojciech Krzysztof Jankowski.

Nr katalogowy 105 – „Historia poczty i filatelistyki w Oświęcimiu (wydanie 2000r.)” (70 p.) – wystawca Zarząd Okręgu PZF w Bielsku-Białej (koło nr 33).

Nr katalogowy 106 – „Historia poczty i filatelistyki w Oświęcimiu – suplement (wydanie 2004r.) – wystawca Zarząd Okręgu PZF w Bielsku-Białej (koło nr 33).

Nr katalogowy 122 – „Internowani Polacy w Szwajcarii w oczach filatelisty” (70 p.) – wystawca Józef Wiczkowski.

 

Dyplom w randze medalu srebrnego.

Nr katalogowy 28 – „Kult NMP w Polsce” (69 p.) – wystawca Marian Kalka.

Nr katalogowy 26 – „Rzecz o ptakach” (66 p.) – wystawca Henryk Florek.

Nr katalogowy 33 – „Droga do gwiazd” (66 p.) – wystawca Henryk Lamparski.

Nr katalogowy 34 – „Krzyż” (66 p.) – wystawca Domicella Lemańska.

Nr katalogowy 48 – „Papież w obiektywie” (66 p.) – wystawca Roman Zrój.

Nr katalogowy 19 – „Czar Bożego Narodzenia” (67 p.)- wystawca Kazimierz Batura.

Nr katalogowy 20 – „Muzyka – instrumenty muzyczne” (67 p.) – wystawca Zbigniew Bochenek.

Nr katalogowy 41 – „Motywy religijne dawnych mistrzów” (65 p.) – wystawca Brunon Surma.

Nr katalogowy 44 – „Pierwszy Obywatel Watykanu” (65 p.) – wystawca Piotr Topczewski.

Nr katalogowy 29 – „Motywy chrześcijańskie na kartach Cp 1918-1948” (CP) (65 p.)- wystawca Ireneusz Kołaciński.

Nr katalogowy 18 – „Kult Jasnej Góry” (65 p.) – wystawca Julian Bałuch.

 

Literatura filatelistyczna:

Nr katalogowy 99 – „Ulotka filatelistyczna” (67 p.) – wystawca Michał Paszkiewicz.

Nr katalogowy 117 – „Poczta Polska na ziemi oławskiej 1945-2000” (67 p.)- wystawca Michał Paszkiewicz.

Nr katalogowy 94 – „Dzieje ruchu filatelistycznego na ziemi płockiej.

Płockie wystawiennictwo filatelistyczne.

Motywy płockie na polskich znaczkach pocztowych.” (65 p.) –

wystawcy - Zdzisław Bitner - Adam Kamiński.

Nr katalogowy 124 – „Znaki pocztowe Obwodu Urzędu Poczty Ząbkowice Śląskie” (65 p.) – wystawca Józef Wiczkowski.

Nr katalogowy 115 i 123 - „Znaki pocztowe Powiatu Wałbrzyskiego” i „Znaki pocztowe Wałbrzyskiego” (65 p.) – wystawca Zarząd Okręgu PZF w Wałbrzychu.

 

Dyplom w randze medalu posrebrzanego.

Nr katalogowy 39 – „Madonna” (60 p.) – wystawczyni Weronika Piekarczyk.

 

Literatura filatelistyczna.

Nr katalogowy 116 – „Karty pocztowe beznominałowe Rejonowego Urzędu Poczty w Wałbrzychu” (60 p.) – wystawca Zarząd Okręgu PZF w Wałbrzychu.

 

Dyplom w randze medalu brązowego.

Nr katalogowy 27 – „Maryjność narodu polskiego na znakach pocztowych” (55 p.) – wystawca Zdzisław Glapiak.

Nr katalogowy 37 – „W Europie...(i nie tylko) – Polanica” (55 p.) – wystawca Jerzy Błażej Mazik.

 

Literatura filatelistyczna.

Nr katalogowy 96 – „Ośrodek kuratorski w Lesznie” (59 r.) – wystawca Zdzisław Glaniak.

Nr katalogowy 109 – „Katalog – 41 Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny –Unia Europejska” (53 p.) – wystawca Zarząd Okręgu PZF w Toruniu

Nr katalogowy 110 – „Katalog Młodzieżowej Okręgowej Wystawy Filatelistycznej w Toruniu” (52 p.) – wystawca Zarząd Okręgu PZF w Toruniu.

 

Wyłączono z oceny z powodu braku kompletu:

Nr katalogowy 112,113,114 – „Informator Okręgowy nr 250”

„Informator Okręgowy nr 152”

„Informator Okręgowy nr 253”

- wystawca Zarząd Okręgu PZF w Wałbrzychu.

 

Klasa eksponatów jednoramowych.

Nr katalogowy 52 – „Rok Eucharystii” (76 p.) – wystawca Wojciech Krzysztof Jankowski – Dyplom w randze medalu Srebrnego.

Nr katalogowy 51 – „Lwów – opłaty lokalne na papierach stemplowych” (71 p.) – wystawca Władysław Ługowski. – Dyplom w randze medalu Srebrnego.

Nr katalogowy 53 – „Obóz jeniecki – Oflag XIIA” (55 p.) – wystawca Edward Kubica – Dyplom w randze medalu Brązowego.

Nr katalogowy 54 – „Przesyłki jeńca wojennego – paczki” (56 p.) – wystawca Edward Kubica – Dyplom w randze medalu Brązowego.

 

B. Wystawcy młodzieżowi.

Klasa eksponatów młodzieżowych.

 

Grupa A – do 15 lat.

Dyplomy w randze medali otrzymali:

Nr katalogowy 58 – „Skrzydlaty wodny świat” (70 p.) – Duży Srebrny – wystawczyni Alicja Chrabąszcz.

Nr katalogowy 70 – „Z dziejów narodu i kościoła katolickiego na Ziemiach polskich – od chrztu do upadku Rzeczypospolitej” (70 p.) – Duży Srebrny – wystawcy Wiktoria Żurawska i Aleksander Żurawski.

Nr katalogowy 69 – „Frankatury mechaniczne Szwajcarii” (70 p.) – Duży Srebrny – wystawczyni Aleksandra Sztaniak.

Nr katalogowy 56 – „Ssaki Polski” (66 p.) – Srebrny - wystawca Bartosz Bajzert.

Nr kolejny (dodatkowo dostarczony) 125 – „Ptaki wokół nas” (72 p.) – Duży Srebrny – wystawczyni Justyna Trzopek.

Nr katalogowy 60 – „Jan Paweł II – polskie znaki pocztowe, VI wizyta” (64 p.) – Posrebrzany – wystawca Tomasz Jarczewski.

Nr katalogowy 61 – „Chrześcijaństwo w Polsce” (55 p.) – Brązowy – wystawca Agata Kowal.

Nr katalogowy 63 – „Święci występujący w polskiej i konografii chrześcijańskiej” (55 p.) – Brązowy – wystawca Patryk Kulesza.

Nr katalogowy 65 – „Chrześcijaństwo w Polsce” (55 p.) – Brązowy – wystawczyni Agnieszka Podraża.

Nr katalogowy 68 – „Jak uczyłem się alfabetu zbierając R-ki pocztowe” (55 p.) – Brązowy – wystawca Adam Stus.

Nr katalogowy 62 – „Projekty i walory filatelistyczne” (eksponat otrzymał atest uprawniający do eksponowania na wystawach stopnia III) – wystawczyni Ewa Kuhner.

 

Grupa B – od 16 lat do 18 lat i eksponaty zbiorowe.

Dyplomy w randze medali otrzymali:

Nr katalogowy 91 – „Od ziarenka do bochenka” (79 p.) – Pozłacany wraz z Grand Prix za najlepszy eksponat w Klasie Młodzieżowej, nagroda nr 11b - wystawcy Wikoria Żurawska i Aleksander Żurawski.

Nr katalogowy 74 – „Rzeczpospolita Polska 1918-1939” (78 p.) Pozłacany – wystawczyni Barbara Gajda, wraz z nagrodą.

Nr katalogowy 89 – „Osobliwości poczty polskiej” (77 p.) – wystawca Andrzej Skorek, wraz z nagrodą.

Nr katalogowy 79 – „Usługi pocztowe - ?” (73 p.) – Duży Srebrny – wystawcy z MKF nr 4 przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Częstochowie.

Nr katalogowy 76 – „Chrześcijaństwo” (72 p.) – Duży Srebrny – wystawczyni Beata Nowak.

Nr katalogowy 80 – „Mikołaj Kopernik – życie i dzieło” (70 p.) – Duży Srebrny – wystawcy z MKF nr 20 w Kłodzku.

Nr katalogowy 83 – „Wycieczka nad jezioro” (70 p.) – Duży Srebrny – wystawczyni Beata Nowak.

Nr katalogowy 85 – „Polscy Lauraci Nagrody Nobla” (67 p.) – Srebrny – wystawczyni Paulina Pilarska.

Nr katalogowy 75 – „Polskie okolicznościowe nalepki polecenia na całościach pocztowych” (61 p.) – Posrebrzany – wystawca Michał Jarczewski.

Nr katalogowy 77 – „Sławni Polacy” (60 p.) – Posrebrzany – wystawca Łukasz Miksa.

Nr katalogowy 82 – „Nieprawidłowości pocztowe” (61 p.) – Posrebrzany – wystawcy z MKF im. Czesława Danowskiego w Łodzi.

Nr katalogowy 78 – „Maria – Matka Syna Bożego” (55 p.) – Brązowy – wystawcy MKF w Publicznym Gimnazjum nr 2 im A. Mickiewicza w Bełchatowie.

Nr katalogowy 87 – „Zewnętrzny wizerunek Jana Pawła II” (55 p.) – Brązowy – wystawca Kuba Sawicki.

Nr katalogowy 81 – „ABC marginesu” (55 p.) – Brązowy – wystawcy z MKF przy Klubie „Przylecie” w Koszalinie.

Nr katalogowy 88 – „Chrześcijaństwo” (55 p.) – Brązowy – wystawca Jarosław Serafin.

 

Niżej podane eksponaty Sąd Konkursowy wyłączył z oceny ze względu na niespełnienie wymogów regulaminowych:

Nr katalogowy 71 – „Kardynał Stefan Wyszyński”

Nr katalogowy 72 – „Włądcy Polski – królowie elekcyjni”.

 

Grupa C – od 19 do 21 lat.

 

Dyplomy w randze medali otrzymali:

Nr kolejny (dodatkowo dostarczony) 127 – „Kwiaty”

Nr katalogowy 92 – „Jeszcze raz wszystko o zwierzętach” (60 p.) – Posrebrzany – wystawca Marcin Kupryciuk.

 

Członkowie Sądu Konkursowego po wypełnieniu podpisali arkusze oceny eksponatów, które Przewodniczący Sądu Konkursowego przekazał Komisarzowi Wystawy.

Sąd Konkursowy dziękuję Panu Robertowi Kupczokowi za pomoc w wydruku Kart Arkuszy Oceny Eksponatów i Protokołu Sądu Konkursowego.

Ekspert PZF – Kol. Henryk Monkos oświadczył, że nie wnosi zastrzeżeń odnośnie prezentowanych walorów. Dwa przypadki wątpliwości Jurora, ekspert sprawdził i wyjaśnił na miejscu, potwierdzając ich autentyczność.

 

Sąd Konkursowy składa serdeczne podziękowania Urzędowi Miasta Częstochowa, Zarządowi Głównemu Polskiego Związku Filatelistów w Warszawie, Rejonowemu Urzędowi Poczty w Częstochowie, Dyrekcji Okręgu Poczty w Katowicach i Dyrekcji Generalnej P.P.U.P. Poczty Polskiej, Muzeum w Częstochowie, Politechnice Częstochowskiej i Akademii im. Jana Długosza, Zarządowi i Członkom Okręgu w Częstochowie Polskiego Związku Filatelistów – za sprzyjanie i wspieranie przygotowań organizacyjnych wystawy i jej realizacji.

 

Sąd Konkursowy dziękuje wszystkim dorosłym wystawcom, których eksponaty były ocenione w Klasach Konkursowych, a szczególnie najmłodszym wystawcom z całego kraju, mieszkającym bliżej i bardzo daleko od Częstochowy, jak również wystawcom eksponatów w Klasach Pozakonkursowymi, za ich udostępnianie.

Sąd konkursowy serdecznie dziękuje Komitetowi Organizacyjnemu Krajowej Wystawy Filatelistycznej „Jubileusz 350-lecia Obrony Jasnej Góry” w Częstochowie, za przygotowanie ekspozycji na wysokim poziomie organizacyjnym i za pamiątki okolicznościowe z wystawy. Sąd Konkursowy szczególnie podkreśla ogromne zaangażowanie Komisarza Wystawy – Kol. Jerzego Macieja Nowaka. Sąd Konkursowy zwrócił uwagę na brak oddzielnego pomieszczenia do pracy przy ocenie eksponatów literatury filatelistycznej i dla prac sekretariatu.

Sąd przyznał główne nagrody wystawcom eksponatów w Klasach Konkursowych Grand Prix oraz od medali złotych wzwyż (młodzież od medalu pozłacanego), a pozostałe nagrody przekazał do dyspozycji Komitetu Organizacyjnego Wystawy.

Sąd Konkursowy serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom za przekazanie wspaniałych nagród dla wystawców.

Sąd konkursowy życzy także wszystkim wystawcom eksponatów filatelistycznych powodzenia i zadowolenia na następnych wystawach.

 

 

 

 

Za Sąd Konkursowy

Sekretarz:Andrzej Onopryjuk, Przewodniczący:Marian Broniec

 

 

 

 

 

facebookDrukuj

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.