MWF "Rybnikphilex 2010"
Dodane przez MaGiK dnia Lipiec 02 2010 01:26:20
Zgodnie z planem, w samo południe 11. czerwca 2010 roku, w Rybnickim Centrum Kultury -  Teatrze Ziemi Rybnickiej, otwarta została MWF „RYBNIKPHILEX 2010”. Uroczystość Otwarcia rozpoczął Dyrektor Rybnickiego Centrum Kultury Adam Świerczyna, serdecznie witając przybyłych gości, a Prezydent Miasta Rybnik Adam Fudali odczytał list skierowany do organizatorów przez Protektora Honorowego Wystawy, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Jerzego Buzka. ....
Treść rozszerzona
Zgodnie z planem, w samo południe 11. czerwca 2010 roku, w Rybnickim Centrum Kultury -  Teatrze Ziemi Rybnickiej, otwarta została MWF „RYBNIKPHILEX 2010”. Uroczystość Otwarcia rozpoczął Dyrektor Rybnickiego Centrum Kultury Adam Świerczyna, serdecznie witając przybyłych gości, a Prezydent Miasta Rybnik Adam Fudali odczytał list skierowany do organizatorów przez Protektora Honorowego Wystawy, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Jerzego Buzka. ....Uroczystość ta była znakomitą okazją do wręczenia odznaczeń związkowych nie filatelistom, więc odznaczeni zostali : Dyrektor CP ORJ w Rybniku Elżbieta Staroń - Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”, Prezydent Miasta Rybnik Adam Fudali i Marcin Jaskulski z CP ORJ w Rybniku - Złotą Honorową Odznaką PZF. Odznaczenia wręczył  Henryk Monkos w towarzystwie Alojzego Walera.

Po tradycyjnym przecięciu wstęgi przez Prezydenta Adama Fudali, Dyrektor Elżbietę Staroń i Przewodniczącego KO Alojzego Walera, rozpoczęto zwiedzanie od eksponatu „FRYDERYK  CHOPIN”, opracowanego przez Alojzego Walera specjalnie na tą Wystawę.

Przed otwarciem oraz podczas zwiedzania towarzyszyła nam muzyka Fryderyka Chopina w wykonaniu młodych pianistów, uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Rybniku.Zaprezentowano ponad 60 eksponatów - w konkursie : 45 z Polski, 11 z Republiki Czeskiej, 2 z Niemiec i 1 z Litwy oraz poza konkursem : 2 eksponaty poświęcone Chopinowi (w tym eksponat Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu) i eksponaty jurorów.
Na stoisku pocztowym, urządzonym bezpośrednio przed wejściem do sal wystawowych, można było zaopatrzyć się w ciekawe wydawnictwa, również te związane z właśnie otwartą Wystawą : znaczek personalizowany, 2 datowniki okolicznościowe, 3 kartki korespondencyjne, karnet, nalepkę samoprzylepną.

Sąd Konkursowy w drodze głosowania, zgodnie z Regulaminem Wystawy postanowił przyznać następujące szczególne wyróżnienia :

GRAND  PRIX  WYSTAWY, za najlepszy eksponat w klasach eksponatów konkursowych, eksponatowi nr 14 Alojzego Walera pt. „Racibórz” (klasa historii  poczty), który otrzymał dyplom w randze medalu dużego złotego (93 pkt.), wraz  z nagrodą ufundowaną przez posła do Parlamentu Europejskiego Marcina Bogdana Marcinkiewicza.

GRATULACJE  JURY  następującym eksponatom:
- w klasie tradycyjnej : nr 2 „Polska po roku 1918” - Kalabza Miloslav z Czech - wraz z dyplomem w randze medalu dużego złotego - 96 pkt.
- w  klasie  historii poczty : nr 12 „Poczta austriacka w Galicji w latach 1772 – 1918” - Manterys Janusz - wraz z dyplomem w randze medalu dużego złotego  - 97 pkt.
- w klasie tematycznej : nr 31 „Ptaki” - Salamon Jerzy - wraz z dyplomem w randze medalu dużego złotego - 93 pkt.
- w klasie młodzieżowej : nr 47 „Moja wędrówka po ekosystemach” - Gabryś Karolina - wraz z dyplomem w randze medalu dużego pozłacanego - 81 pkt.
Wszystkie eksponaty w klasach konkursowych : filatelistyki tradycyjnej (TR), historii poczty (HP), tematycznej (TEM), aerofilatelistyki (AE), maksimafilii (MC), eksponatów jednoekranowych (JE), młodzieżowej (MŁ) i literatury filatelistycznej (LIT) Sąd Konkursowy ocenił  metodą  punktową  i  przyznał  następujące  wyróżnienia  medalowe :

Klasa

Ilość eksponatów

Dyplom w randze medalu

DZ

Z

DPZ

PZ

DS

S

PS

B

TR

10

3

3

-

2

2

-

-

-

HP

5

5

-

-

-

-

-

-

-

TEM

20

5

2

-

3

2

1

7

-

AE

1

-

-

-

-

-

-

1

-

CM

3

-

3

-

-

-

-

-

-

JE

7

nie dot.

3

nie dot.

3

nie dot.

1

nie dot.

-

1

nie dot.

nie dot.

1

-

-

-

-

-

LIT

12

-

5

4

3

-

-

-

-

razem

59

13

16

5

11

4

2

8

0


Pełna treść Protokołu Sądu Konkursowego jest dostępna na stronie  www.pzfslask.pl
 
W poniedziałek, 21. czerwca o godzinie 10-tej Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Alojzy Waler rozpoczął Palmares od powitania przybyłych gości oraz wystawców i członków ich rodzin.

Protokół Sądu Konkursowego odczytał jego Przewodniczący Rajmund Dąbek, po czym wręczono upominki oraz główne nagrody.
Prezes Waler wręczył Dyrektor CP ORJ w Rybniku Elżbiecie Staroń pamiątkową statuetkę z popiersiem Chopina jako dowód wdzięczności za współorganizację wystaw oraz okazywane filatelistom zrozumienie i pomoc.
Statuetki, wykonane wg projektu artysty Chromego, Dyrektor RCK Adam Świerczyna wręczył naszej Koleżance Irenie Kurpierz za wystawiony eksponat „Z Janem Pawłem II przez świat” oraz Prezesowi Alojzemu Walerowi dla Rybnickiego Oddziału PZF w dowód uznania za całokształt działalności.
Nagrodę Główną Wystawy wręczyli jej laureatowi, Alojzemu Walerowi, Rajmund Dąbek i Jerzy Maciej Nowak.
Przewodniczący KO Alojzy Waler wręczył Rajmundowi Dąbkowi nagrodę za wystawiony w pozakonkursowej  Klasie Jurorów eksponat  „Grecja 1861 – 1900”.
Dyrektor Elżbieta Staroń wręczyła ufundowaną przez siebie nagrodę (dwutomowe dzieło Normana Daviesa „OD i DO” Karolowi Micza, zdobywcy medali Dużego Złotego i Złotego.
Za promocję polskich znaków pocztowych Jiří Jan Král (Karvina-Fryštat) otrzymał nagrodę z rąk  Przewodniczącego  KO  Alojzego Walera.
Na zakończenie swoimi wrażeniami podzielili się Wiceprezes ZG PZF Jerzy Maciej Nowak Petr Mazoch, członek delegacji czeskiej, jednocześnie wystawca, a tłumaczył Jiří Jan Král.

Więcej – w zakładce WYSTAWY, a tam ROK 2010 - Wystawy krajowe konkursowe II stopnia       Prowadzący uroczystość otwarcia Dyrektor RCK Adam Świerczyna                  Rajmund Dąbek czyta protokół Sądu Konkursowego.                  Nagrodę Główną Wystawy Alojzemu Walerowi wręczają
                  R. Dąbek i J.M. Nowak.                Jiří Jan Král - popularyzator polskich znaków pocztowych w
                Republice Czeskiej i Słowackiej odbiera nagrodę z rąk
                Alojzego Walera.Przemawia Jerzy Maciej Nowak.J.M. Nowak gratuluje Komisarzowi Wystawy Jerzemu Salomonowi.


Tekst i zdjęcia
Sekretarz Zarządu Oddziału PZF Rybnik
Emil  Karzełek

Redakcja spełniając swój obowiązek publikuje nadesłane materiały na prośbę organizatorów wystawy, informując czytelników strony "www" ZG PZF , że  w sprawie w/w wystawy Prezydium ZG PZF w dniu 27.05. 2010 r. podjęło uchwałę o wycofaniu wystawy "Rybnikphilex 2010" z wystaw konkursowych II stopnia koordynowanych przez ZG PZF.