Nadzwyczajny Walny Zjazd Polskiego Związku Filatelistów
Dodane przez MaGiK dnia Kwiecień 30 2012 19:17:00
W dniu 30.03. Biuro Zarządu Głównego PZF przesłało Członkom ZG aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w kilka dni później projekt uchwały ZG (nr 28/XX/2012) w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PZF, którego celem ma być dostosowanie struktur naczelnych władz Związku do nowego...
Treść rozszerzona
Szanowne Koleżanki i Koledzy Delegaci na Nadzwyczajny Walny Zjazd Polskiego Związku Filatelistów W dniu 30.03. Biuro Zarządu Głównego PZF przesłało Członkom ZG aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w kilka dni później projekt uchwały ZG (nr 28/XX/2012) w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PZF, którego celem ma być dostosowanie struktur naczelnych władz Związku do nowego Statutu, tzn. wybór nowego Zarządu Głównego. Podczas formułowania projektu uchwały nie zauważonym pozostał fakt, że Sąd Rejestrowy nie zatwierdził jeszcze aktualnego Statutu, uchwalonego na ostatnim Zjeździe w Polkowicach. Dzięki spostrzegawczości jednego z członków ZG Kol. St. Mitkowskiego, dostrzeżono ten błąd. W dniu 18.04. otrzymaliśmy z KRS pismo informujące, że Prezydent m. st. Warszawy wniósł kilka uwag do przedłożonego do rejestracji Statutu PZF, a Sąd wyznaczył nam 30-dniowy termin do dokonania korekt i uzupełnień łącznie z zatwierdzeniem ich przez Nadzwyczajny Zjazd. W związku z zaistniałą sytuacją Prezydium ZG podjęło następującą decyzję: 1. zwrócić się do Krajowego Rejestru Sądowego z wnioskiem o przedłużenie terminu złożenia wymaganych zmian w Statucie o następne 30 dni, (pismo wysłano) 2. wystąpić do ZG PZF o uchylenie uchwały 28/XX/2012 i odwołać planowany na 2. i 3.06. Nadzwyczajny Walny Zjazd w Tczewie, na którym mieliśmy wybierać nowy Zarząd Główny, 3. zaproponować zwołanie jednodniowego Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu w Warszawie w dniu 3.06. (niedziela) poświęconego wyłącznie przyjęciu poprawek do nowego Statutu. Termin 3.06. możliwy będzie tylko w sytuacji, kiedy KRS wyrazi zgodę na przedłużenie terminu (jw.). 4. zawiesić dostępność do treści nowego Statutu na stronie ZG PZF. Ponieważ Sąd przekazał nam dokładne uwagi i sugestie dotyczące tekstów korekt i uzupełnień, prześlemy niebawem wszystkim delegatom na Zjazd zredagowane poprawki do Statutu. Prezydium ZG dziękuje tą drogą Kol. Mitkowskiemu za zwrócenie uwagi na rozbieżność w nadesłanym przez KRS dokumencie. Jednocześnie przepraszamy wszystkich Delegatów za powstałe zamieszanie. Z filatelistycznym pozdrowieniem Henryk Monkos