Zaproszenie na sympozjum "Transport Szynowy w filatelistyce"
Dodane przez MaGiK dnia Marzec 28 2011 02:00:00
Politechnika Śląska Wydział Transportu, Katedra Transportu Szynowego,Okręg Śląsko – Dąbrowski PZF, Klub Zainteresowań PZF „Kolejnictwo” organizują w dniu 08.04.2011 roku (piątek) Seminarium Naukowe „TRANSPORT SZYNOWY W FILATELISTYCE” połączoną z pokazem filatelistycznym, które odbędzie się w auli Politechniki Śląskiej w Katowicach, ul. Krasińskiego 8. Początek o godz 11.00.
Treść rozszerzona
Politechnika Śląska Wydział Transportu, Katedra Transportu Szynowego,Okręg Śląsko – Dąbrowski PZF, Klub Zainteresowań PZF „Kolejnictwo” organizują w dniu 08.04.2011 roku (piątek) Seminarium Naukowe „TRANSPORT SZYNOWY W FILATELISTYCE” połączoną z pokazem filatelistycznym, które odbędzie się w auli Politechniki Śląskiej w Katowicach, ul. Krasińskiego 8.  Początek o godz 11.00.

Program seminarium:

11.00 – Otwarcie seminarium.

SESJA I - HISTORIA KOLEI

11.10 – Historia rozwoju kolei. Wybrane problemy – Marek Sitarz
11.25 – Dworce kolejowe Warszawy do 1917 roku – Zbigniew Tucholski
11.40 – Lokomotywy Kolei Wiedeńskiej – Paweł Mierosławski 
11.55 – „Podróże Koleją Wiedeńską”. Wybrane zagadnienia związane z przewozami na DŻWW - Andrzej Paszke 
12.15 – Aleksander Wasiutyński – jego badania na Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej – Aleksander Drzewiecki
12.25 – Dyskusja

SESJA II - FILATELISTYKA KOLEJOWA

13.00 – Kolejowe stemple pocztowe Imperium Rosyjskiego 1872 – 1917 Railway Postmark of Russian Empire 1872-1917 –Valentin Lewandowski (Rosja)
13.25 – Notatki służbowe, stemple i naklejki na korespondencji przechodzącej przez kolejowe placówki pocztowe Rosji Служебные отметки, штемпеля и наклейки на корреспонденции, прошедшей через железнодорожные почтовые отделения России - Valentin Lewandowski (Rosja)
13.50 – Rozwój reklamy na rosyjskich przesyłkach pocztowych Development of Advertisement on Russian Mailings - Valentin Lewandowski (Rosja)
14.15 – Stemple kolejowe na terytorium Litwy 1850 – 1917 Железнодорожные штемпеля территории Литвы (1850-е -1917) – Eugenius Uspuras (Litwa)
14.40 –  Przewóz poczty Koleją Warszawsko – Wiedeńską – Jerzy Jakubik (Polska)
14.45 –  Udział kolei w działaniach militarnych w czasie wojny polsko – ukraińskiej i polsko – bolszewickiej 1918-1921 – Janusz Adamczyk
15.05 –  Dyskusja

W ramach seminarium będzie zorganizowany pokaz filatelistyczny, na którym zostaną zaprezentowane następujące eksponaty:

1. Railway Postmark of Russian Empire 1852-1917 (Valentin Lewandowski)
2. Служебные отметки, штемпеля и наклейки на корреспонденции, прошедшей через железнодорожные почтовые отделения России (Valentin Lewandowski)
3. Development of Advertisement on Russian Mailings (Valentin Lewandowski)
4. Железнодорожные штемпеля территории Литвы (1850-е -1917) (Eugenius Uspuras)
5. Stemple poczt dworcowych i ambulansów kolejowych z lat 1842 – 1922 (z dawnych i obecnych terenów polskich)(Marek Sitarz)
6. Udział kolei w działaniach militarnych w czasie wojny polsko – ukraińskiej i polsko – bolszewickiej 1918-1921 – Janusz Adamczyk
7.  „Znaki pocztowe stosowane w ambulansach kolejowych węzła bydgoskiego w l. 1851-1945” – Krystyn Mróz
            
Oglądanie zbiorów:

piątek od godz. 1100 – 1800   (8.04.2011)
sobota: od godz. 900 – 1400   (9.04.2011)

Informacje nadesłał Prof. Marek Sitarz