Toruńscy filateliści gospodarzami - VII Zjazdu
Dodane przez Andrzej Nowak dnia Kwiecień 18 2011 19:55:53
Toruńscy filateliści gospodarzami - VII Zjazdu, 58 Ogólnopolskiego Spotkania Klubu Zainteresowań PZF "Kolejnictwo" Przybyłych do Torunia, na VII Zjazd i 58 Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań "Kolejnictwo" im. Ernesta Adama Malinowskiego, po uprzednim zagajeniu...
Treść rozszerzona
Toruńscy filateliści gospodarzami - VII Zjazdu, 58 Ogólnopolskiego Spotkania Klubu Zainteresowań PZF „Kolejnictwo”
Przybyłych do Torunia, na VII Zjazd i 58 Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań "Kolejnictwo" im. Ernesta Adama Malinowskiego, po uprzednim zagajeniu przez Prezesa Klubu Krystiana Żurawskiego, w imieniu Zarządu Okręgu Toruńskiego PZF powitał zgromadzonych w Klubie MSM "Kameleon" w Toruniu przy ul. Tuwima 9 - Wiceprezes Bolesław Szymański słowami "witam serdecznie uczestników spotkania w grodzie Kopernika". ( Fot01 Prezes Krystian Żurawski z Wiceprezesem Okręgu Toruńskiego PZF Bolesławem Szymańskim otwierają spotkanie.) W imieniu ZG PZF jako gospodarz na ręce prezesa OKZ "Kolejnictwo" wręczył przyznaną Srebrną Odznakę "Za zasługi dla Polskiej Filatelistyki", życząc jednocześnie miłego pobytu, wspaniałych obrad i wyboru nowych władz Klubu na kolejną kadencję.
Na spotkaniu zostały wręczone kolegom nominacje "Zasłużony dla OKZ PZF "Kolejnictwo" Janowi Gersowi oraz Ryszardowi Smulkowskiemu. Uhonorowano także dyplomami podziękowania wielu członków, którzy wydatnie wspomagali i promowali, oraz działali na rzecz klubu. Tu musimy się pochwalić bo wspaniałym i zaangażowanym w rozwój klubu jest nasz kolega Kazimierz Zwoliński, który również otrzymał wyróżnienie - gratulacje. (Fot02 Wyróżnienie z rąk Prezesa Krystiana Rezmera odbiera kol. Kazimierz Zwoliński ) Po oficjalnej części spotkania prezes Krystian Żurawski przedstawił sprawozdanie z działalności klubu w czasie ostatniej kadencji, która trwała 5,5 roku.
Dalsza część spotkania upływała w miłej atmosferze przy kawie i herbacie, oraz słodkim poczęstunku przygotowanym przez Panią Władysławę Zwolińską- serdeczne podziękowania.
Po półgodzinnej przerwie odbyły się wybory nowych władz Klubu. Na wstępie do Komisji Skrutacyjnej powołano kol. kol. Adama Murawskiego, Piotra Chlebaka i Zbigniewa Wilczka. Później na wniosek wszystkich zgromadzonych, wytypowano siedem osób do nowych władz Klubu, zgodnie z Statutem. (Fot03 Widok ogólny na salę - głosowanie) Jednogłośnie przyjęto skład nowego zarządu - który w wyniku ustaleń ukonstytuował się następująco:
Krystian Żurawski - prezes
Artur Marsy - wiceprezes
Piotr Topolski - p.o. wiceprezesa
Adam Szuler - sekretarz
Arkadiusz Rejter - członek
Andrzej Nosal - członek
Franciszek Sołga – członek ( Fot04 Grupowa fotka uczestników zjazdu) Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu jesienią w Łodzi Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem Pana Lecha Grzywacza Dyrektora Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Toruniu, za wydanie pamiątek filatelistycznych VII Zjazdu OKZ PZF "Kolejnictwo" i Pani Agnieszce Szczepaniec za stoisko w okienku Urzędu Pocztowego Toruń 1.
Fot 1 relacja dzięki uprzejmości kol. Adama Murawskiego Foto 2,3,4 relacja dzięki uprzejmości kol. Zbigniewa Wilczka