Po wyborach w Poznaniu
Dodane przez Andrzej Nowak dnia Kwiecień 26 2011 22:06:17
Również wielkopolscy filateliści wybrali swoje władze na najbliższą kadencję. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbyło się w dn. 16.04.2011 r. w gmachu Dyrekcji Poczty w Poznaniu, dokonano podsumowania kończącej się kadencji i wyznaczono główne cele na przyszłość.
Treść rozszerzona
Po wyborach w Poznaniu
Również wielkopolscy filateliści wybrali swoje władze na najbliższą kadencję. Na Walnym Zebraniu
Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbyło się w dn. 16.04.2011 r. w gmachu Dyrekcji Poczty w Poznaniu,
dokonano podsumowania kończącej się kadencji i wyznaczono główne cele na przyszłość.
Gościem Zebrania był Pan Leonard Szwarc, z-ca dyrektora Centrum Poczty OR Poznań-Miasto (gospodarz obiektu).W skład nowego Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF weszli:
Bogumił Ciesielski - Prezes
Andrzej Dudek - Vice-Prezes
Marek Zbierski - Vice-Prezes
Ryszard Prange - Sekretarz
Józef Kopeć - Skarbnik
oraz członkowie:
Bronisław Jasicki,
Ludwik K. Malendowicz,
Mieczysław Rożek,
Lech Woźny,
Antoni Zgórecki