Okręg Wrocławski po wyborach
Dodane przez Andrzej Nowak dnia Maj 15 2011 20:32:58
Na prezesa Okręgu Wrocławskiego po raz kolejny wybrano Ryszarda Wdowiaka. ZG PZF był reprezentowany przez V-ce Prezesa Antoniego Kurczyńskiego, Andrzeja Nowaka, Jerzego Śliwę członków Zarządu, Henryka Monkosa - prezesa Polskiej Kapituły Filatelistycznej
Treść rozszerzona

Zarząd Okręgu Wrocławskiego ukonstytuował się w n/w składzie

Prezes Okręgu
1/ Ryszard WdowiakZarząd Okręgu
2/ Antoni Buczek
3/ Stanisław Gorzelak
4/ Ryszard Gottlieb
5/ Adam Kęstowicz
6/ Artur Marsy
7/ Zbigniwe Nawrocki
8/ Kazimierz Rosiewicz
9/ Kazimierz Rot
10/ Zbigniew Snopkowski
11/ Ryszard Śląski

Komisja Rewizyjna
1/ Zbigniew Korniak
2/ Janusz Kowalski
3/ Paweł Ponitko

Sąd Koleżeński
1/ Hans Joachim Kuhnert
2/ Jan Majewski
3/ Tadeusz Zawer