Krajowa Wystawa Filatelistyczna "Tarnów 2011"
Dodane przez Andrzej Nowak dnia Lipiec 01 2011 16:11:26
Regulamin Krajowej Wystawy Filatelistycznej "Tarnów 2011"
Postanowienia ogólne.
1.1. Regulamin Krajowej Wystawy Filatelistycznej „Tarnów 2011” zwany jest dalej Regulaminem.
1.2. Krajowa Wystawa Filatelistyczna „Tarnów 2011” zwana jest dalej KWF.