Młodzieżowa wystawa w Koszalinie - "Debiuty"
Dodane przez Andrzej Nowak dnia Listopad 20 2011 11:15:10
Cykliczną wystawą filatelistyczną organizowaną od lat w Koszalinie są DEBIUTY. Koszaliński Okręg Polskiego Związku Filatelistów stwarza szansę młodym, początkującym filatelistom sprawdzić się jako wystawca. Jest to trzynasta z kolei wystawa organizowana przy wydatnej współpracy i pomocy z Koszalińską...
Treść rozszerzona
MŁODZIEŻOWA WYSTAWA W KOSZALINIE „DEBIUTY XIII”
Cykliczną wystawą filatelistyczną organizowaną od lat w Koszalinie są DEBIUTY. Koszaliński Okręg Polskiego Związku Filatelistów stwarza szansę młodym, początkującym filatelistom sprawdzić się jako wystawca. Jest to trzynasta z kolei wystawa organizowana przy wydatnej współpracy i pomocy z Koszalińską Spółdzielnią Mieszkaniową "Przylesie" w Koszalinie, Urzędem Miasta i Oddziałem Rejonowym Poczty Polskiej w Koszalinie.
Motywem graficznym ostatnich wystaw są grzyby. Organizatorzy Debiutów nawiązują tym samym do propagowania możliwości naszego regionu. Koszalińskie obfituje w lasy, a te z kolei w grzyby. Tegoroczny datownik ostrzega jakich grzybów nie należy zbierać. Na wystawę „Debiuty XIII” przygotowany został muchomor. Wystawa zorganizowana była w dniach 15 – 17 listopada 2011 roku w jednym z Klubów Osiedlowych Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" W Klocku” przy ul. Śniadeckich. Datownik stosowany był w Urzędzie Pocztowym Koszalin 12.
Na wystawę zgłosiło się 30 wystawców, w tym 8 debiutantów. Ocenie jury poddane zostały ostatecznie 36 eksponaty. Wśród debiutów w grupie do lat 15 swoje eksponaty prezentowali filateliści z Białorusi – Grodno, Czeremchy, Torunia i Koszalina. W grupie 16-18 lat swój eksponat pt. „Młodzieżowy ruch filatelistyczny w Polsce” wystawiło KM przy Kole Nr 7 w Wejherowie.
Wśród eksponatów już ocenianych, w grupie do lat 15-tu prezentowane były eksponaty z Czeremchy, Czernichowa, Mielca, Oławy i najwięcej z Koszalina.
W grupie wiekowej 16-18 lat można było oglądać eksponaty młodzieżowe z miejscowości Białystok, Czeremcha, Rzeszów i Koszalin.
Honorowy protektorat nad wystawą sprawował Kazimierz Okińczyc prezes Koszalińskiej Spółdzielni Młodzieżowej „Przylesie” w Koszalinie, na terenie której w jednym z klubów odbywały się „Debiuty XIII”. Z wypowiedzi prezesa Okręgu Koszalińskiego PZF Andrzeja Skorka wynikało wyraźnie, że młodzież filatelistyczna ma bardzo duże wsparcie w Spółdzielni. To tutaj funkcjonują i uzyskują nawet światowe wyniki młodzi filateliści Okręgu. W klubach KSM „Przylesie” mają doskonałe warunki i klimat do rozwijania swoich hobbystycznych zainteresowań. Prezes Okręgu wskazywał na poszczególnych opiekunów młodzieżowych kół oraz wspierających pracę młodzieży kierowników spółdzielczych klubów. Protektor wystawy złożył wszystkim wystawcom i uczestnikom uroczystości, życzenia uzyskania jak najlepszych wyników na wystawie, dalszych sukcesów w rozwijaniu tej pięknej pasji oraz rozsławiania dobrego imienia miasta Koszalina i regionu.
Swoją obecnością na otwarciu wystawy zaszczyciły władze administracyjne i samorządowe miasta Koszalina, członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni, Rady Osiedla im. Br. Śniadeckich, kierownicy klubów osiedlowych. Już na wstępie serdecznie powitano Zastępcę Prezydenta Miasta Koszalina Przemysława Krzyżanowskiego, Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Miejskiej
w Koszalinie Ryszarda Tarnowskiego oraz szeroką reprezentację Poczty Polskiej na czele z Paniami: Joanną Nowicką kierownikiem ds. filatelistyki Centrum Poczty Polskiej oraz Dorotą Mielcarek – dyrektorem Centrum ORJ w Koszalinie.
ZG PZF reprezentował nowo wybrany prezes ZG PZF Henryk Monkos oraz członkowie prezydium ZG PZF: Jerzy Białas, Marcin Wysocki i Marek Zbierski.
Z uwagi na fakt, że filatelistyką młodzieżową w Koszalinie jest duże zainteresowanie, uczestniczyła w otwarciu wystawy bardzo duża rzesza osób ciekawa tematyki eksponatów i ich prezentacji przez podopiecznych, Nie zabrakło opiekunów, wychowawców i rodziców młodych filatelistów. Stąd też ze względów organizacyjnych publikacji trudno wymienić wszystkich gości, którzy przyszli, już na godzinę przed otwarciem wystawy. Gratulujemy organizatorom kolejnych debiutów tak udanego zainteresowania imprezą.
Na podkreślenie zasługuje ponadto fakt, że formalnego otwarcia wystawy i przecięcia wstęgi dokonała najmłodsza filatelistka z MKF klub „W Klocku” 7-dmio letnia Julia Potocka.
Sąd Konkursowy, zgodnie z Regulaminem Wystawy, przyznał:
- Nagrodę nr 1 Protektora wystawy prezesa KSM Przylesie Rafałowi Skorkowi za eksponat nr 19 pt: „Kle, kle boćku, kle, kle”, który otrzymał najwyższą liczbę punktów.
- Nagroda nr 2 Prezydenta Miasta Koszalina za najlepszy debiut: Nikicie GAŃCOWI z Grodna za eksponat nr 2 „Biblia w filatelistyce”.
Pozostałe wyróżnienia i oceny zawarte zostały w protokole jury oraz palmaresie.
Zdaniem Sądu Konkursowego Okręgowej Młodzieżowej Wystawy Filatelistycznej Wystawa została bardzo dobrze przygotowana, a Sąd Konkursowy stwierdził to z zadowoleniem. Jury mogło pracować w dobrych warunkach, co umożliwiło sprawne dokonanie oceny eksponatów w krótkim czasie. Zapewnili to Gospodarze i organizatorzy.
Zorganizowanie Wystawy z udziałem eksponatów zagranicznych stanowiło dobrą propagandę filatelistyki. W sposób szczególny wpisuje się ona w kalendarz obchodów roku Walnego Zjazdu PZF. Przyznane eksponatom wyróżnienia pozwalają na uznanie wysokiego poziomu filatelistycznego Wystawy i napawają optymizmem.
Specjalne podziękowanie należą się Protektorowi wystawy Prezesowi KSM Przylesie Kazimierzowi Okińczycowi. Podziękowania organizatorzy kierują również pod adresem Urzędu Miasta Koszalina a także Koszalińskiej Poczty Polskiej, kierownictwu Klubu „W Klocku” i samym filatelistom.
Uznanie należy się Komitetowi Organizacyjnemu Wystawy, a także Okręgowi Koszalińskiemu Polskiego Związku Filatelistów i jego działaczom za bardzo dobre przygotowanie imprezy, jaki i wszystkim członkom Związku, którzy swą pracą przyczynili się do tego, że w naszej ocenie impreza – dobrze przygotowana – spełniła rolę poznawczą i propagandową. Zatem do zobaczenia na XIV Debiutach za rok !!!

Na wystawie gościliśmy utytułowany eksponat Konrada Andraczka pt. „Uroki polskiej motoryzacji” (Tomaszów Mazowiecki). Prezentowany był w klasie pozakonkursowej. Reprezentował poziom znacznie odbiegający od pozostałych eksponatów wystawy – było od kogo się uczyć.

Tadeusz Galant