Słownik filatelistów w opracowaniu
Dodane przez Andrzej Nowak dnia Grudzień 06 2011 21:23:05
W maju 2011 roku na posiedzeniu Zarządu Głównego podjęto decyzję o umieszczaniu sukcesywnie na naszej stronie opracowywanych biogramów filatelistów polskich zgodnie z przyjętymi wcześniej kryteriami. Zadanie to przyjął do realizacji Kolega Andrzej Nowak, prowadzący z powodzeniem stronę ZG. Współpracy w zakresie przygotowywania materiałów...
Treść rozszerzona
SŁOWNIK FILATELISTÓW W OPRACOWANIU

W maju 2011 roku na posiedzeniu Zarządu Głównego podjęto decyzję o umieszczaniu sukcesywnie na naszej stronie opracowywanych biogramów filatelistów polskich zgodnie z przyjętymi wcześniej kryteriami. Zadanie to przyjął do realizacji Kolega Andrzej Nowak, prowadzący z powodzeniem stronę ZG. Współpracy w zakresie przygotowywania materiałów biograficznych z określonych okręgów podjął się Kolega Władysław Farbotko. Dzięki temu niżej podpisany mógł przyspieszyć prace w zakresie merytorycznego i redakcyjnego opracowania biogramów, których ponad 300.zamieszczono w II półroczu 2011 r. W związku z dalszymi pracami nad słownikiem oczekuję ze strony zainteresowanych na ewentualne uwagi i uzupełnienia swoich biogramów. Pozwoli to na uniknięcie błędów w planowanym wydaniu Słownika biograficznego filatelistów polskich w formie publikacji zwartej. Na kolejne natomiast materiały biograficzne oczekuję do końca marca 2012 roku. Po tym bowiem terminie publikacja będzie przygotowywana do druku.

Jerzy Bielawski