Zarząd Kolegium Ekspertów PZF informuje...
Dodane przez Andrzej Nowak dnia Marzec 27 2012 00:20:32
Na podstawie Par. 3 punkt 12 Regulaminu, Zarząd Kolegium Ekspertów podaje w załączeniu informację o zmianie zakresu uprawnień Eksperta PZF kol. Zdzisława Mąki. Prosimy o opublikowanie załączonej informacji w najbliższym numerze „Filatelisty”, „Przeglądu Filatelistycznego” oraz na stronie internetowej ZG PZF.

Treść rozszerzona
INFORMACJA ZARZĄDU KOLEGIUM EKSPERTÓW PZF O ZMIANIE ZAKRESU UPRAWNIEŃ EKSPERTA PZF

Zarząd Kolegium Ekspertów PZF informuje, że w dniu 18 lutego 2012 roku Prezydium Zarządu Głównego PZF podjęło uchwałę o zmianie zakresu uprawnień eksperta kol. Zdzisława Mąki. Stosowna Uchwała Prezydium ZG PZF brzmi następująco:

Uchwała Prezydium ZG PZF Nr 14/XX/2012 z dnia 18.02.2012 r.
Na wniosek Zarządu Kolegium Ekspertów Prezydium zmienia dotychczasowy zakres uprawnień eksperta PZF. Kol. Zdzisławowi Mące nadaje uprawnienia w zakresie „Znaki pocztowe Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej od 1944 roku”.

„Protokół Nr 5/XX/2012/Prez. ZG PZF z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF, Ruda Śląska, 2012.02.17-19”, zawierający powyższą Uchwałę, został zatwierdzony w dniu 24 marca 2012 roku przez Zarząd Główny PZF na posiedzeniu w Ostrzeszowie.