Wybory w Okręgu Częstochowskim
Dodane przez Andrzej Nowak dnia Marzec 29 2006 01:07:37

Treść rozszerzona
W dniu 24 marca po otwarciu Wernisażu filatelistycznego eksponatów regionalnych,
na terenie Biblioteki Publicznej im. Dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie,
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Okręgu.
Zarząd Główny reprezentował Kol. Adam KORC - Prezes ZG PZF.
Gościliśmy również Prezesa Okręgu Warszawskiego Kol. Marka TOPCZEWSKIEGO. W trakcie Zebrania, na wniosek ustępującego Zarządu nadano Kolegom:
Jerzemu Błażejowi MAZIKOWI i Zbisławowi Wiktorowi JANIKOWSKIEMU
tytuły - "Honorowych Prezesów Okręgu Częstochowskiego PZF".
Ponadto wyróżniono mianem: " Zasłużony dla Okręgu Częstochowskiego PZF":
Kol. Adama KORCA - Prezesa ZG PZF
Kol. Marka TOPCZEWSKIEGO - Prezesa Okręgu Warszawskiego PZF
Pana Józef BŁASZCZECIA - Dyrektora CSP Oddziału Rej. w Częstochowie oraz "Zasłużona dla ruchu filatelistycznego ziemi częstochowskiej"
Pani Ewa DERDA - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Częstochowie.

W wyniku wyborów, na kolejną kadencję nowe władze Zarządu Okręgu ukonstytuowały się następująco:
Jerzy Maciej NOWAK - prezes
Janusz SZTUMSKI - wiceprezes
Eugeniusz PRADELA - wiceprezes
Dariusz LOREK - wiceprezes
Grzegorz ZAGÓROWICZ - sekretarz
Monika BETKA - skarbnik
Członkowie :
Czesław DUDEK - Kierownik biura
Renata WOJCIECHOWSKA - Komisja Młodzieżowa
Włodzimierz NOCUŃ - Komisja Wystaw
Roman KUBCZYK
Bolesław MOSTEK - Okręgowe Kolegium Sędziów
Stanisław KLEKOWSKI - Komisja Wyróżnień i Odznaczeń
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący
- Zbisław Wiktor JANIKOWSKI
Członkowie:
- Stanisław ŁANIAK
- Wiesław NIEMIEC
Sąd Koleżeński
Przewodniczący - Stefan FRĘCHOWICZ
Członkowie:
- Władysław PAŁUSZKA
- Jan MERMER
Delegatem na XIX Walny Zjazd PZF został wybrany
Jerzy Maciej Nowak, a jego zastępcą Dariusz Lorek.