Adam Korc nie żyje
Dodane przez Andrzej Nowak dnia Maj 18 2012 00:19:10
W szeregi Polskiego Związku Filatelistów wstąpił 30.03.1983 roku. Od początku należał do Koła Nr 2 w Warszawie, najpierw jako członek zaś w roku 1995 został wybrany prezesem koła /do lutego 1999 r./. W maju 1999 roku, po śmierci prezesa Okręgu kol. Andrzeja Gonery, wybrany został prezesem Okręgu Warszawskiego Polskiego Związku Filatelistów. Funkcję...
Treść rozszerzona
KORC ADAM 1968 – 2012

Urodził się 02.05.1968r . w Warszawie. Zmarł 15.05.2012r.

W szeregi Polskiego Związku Filatelistów wstąpił 30.03.1983 roku. Od początku należał do Koła Nr 2 w Warszawie, najpierw jako członek zaś w roku 1995 został wybrany prezesem koła /do lutego 1999 r./. W maju 1999 roku, po śmierci prezesa Okręgu kol. Andrzeja Gonery, wybrany został prezesem Okręgu Warszawskiego Polskiego Związku Filatelistów. Funkcję prezesa OW PZF pełnił do 7 maja 2002 roku. Na XVIII Walnym Zjeździe Polskiego Związku Filatelistów w Ciechocinku w 2002 roku, wybrany został Prezesem Zarządu Głównego PZF. Po zakończeniu kadencji ponownie wrócił do działalności w Okręgu Warszawskim PZF. W latach 2007 – 2011 był przewodniczącym Komisji Wystaw Okręgu. W kwietniu 2011 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Okręgu wybrany został prezesem Zarządu Okręgu Warszawskiego PZF.
Był jurorem I klasy, zaś w 1999 roku został mianowany Rzeczoznawcą PZF /Nr 44/99 / oraz wystawcą. Jego eksponat „Taryfy pocztowe w okresie inflacji w Polsce 1921 – 1924 ” otrzymał wysokie wyróżnienia na wystawach światowych i międzynarodowych. Był organizatorem wielu wystaw w Okręgu Warszawskim PZF. Przewodniczył pracom Komitetów Organizacyjnych Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej „ Warszawa 2000 ” i Krajowej Wystawy Filatelistycznej „ Dzieje Mazowsza ” – 2007r.
Nominowany trzykrotnie do Statuetki „Prymus ” w kategorii „ Indywidualność Roku ” / 2000 r. , 2002 r. oraz 2003 r. /. Uhonorowany Statuetką „PRYMUS„ w kategorii „ Najlepszy Zespół Roku ” (1999 r. - Zarząd Okręgu Warszawskiego PZF).
Za swoją pracę na rzecz filatelistyki był odznaczony złotą, srebrną i brązową odznaką „ Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki ” , odznaką „50-lecia Polskiego Związku Filatelistów ”, odznaką „100-lecia Zorganizowanej Filatelistyki Polskiej ” , tytułem „Zasłużony dla Okręgu Warszawskiego ” / Nr.351 – 2002 r. /. oraz innymi odznaczeniami PZF.
W osobie Adama tracimy wspaniałego kolegę, przyjaciela oraz człowieka, który żył filatelistyką do końca swoich dni. Będzie Nam Go brakować. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.
Zarząd Okręgu Warszawskiego PZF.
Zarząd Główny PZF.