Aleksander Stepanczenko nie żyje
Dodane przez Andrzej Nowak dnia Czerwiec 20 2012 22:37:24
Zmarł Członek Honorowy PZF kol. Aleksander Stepanczenko. Wyprowadzenie zwłok z domu pogrzebowego Białystok ul. Żabia 11 w dniu 22.06.2012r. (piątek) o godz. 8.00
Informację przesłał: Marek Topczewski
Więcej w Słowniku Biograficznym Filatelistów Polskich
http://www.zgpzf.pl/biography.php?id=221

Treść rozszerzona
ALEKSANDER STEPANCZENKO, ur.5.11.1929 w Białymstoku. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1961. Członek, sekretarz, a w latach 1981-2009 prezes Zarządu Okręgu Białostockiego oraz członek Zarządu Głównego PZF. Przewodniczący Komisji Maksymafilii ZG PZF (1986-1994). Był pomysłodawcą licznych kart maksimum i inicjatorem budowy eksponatów wystawowych tej klasy w środowisku białostockim. Rozwinął bliską współpracę Okręgu Białostockiego z sąsiednimi ośrodkami filatelistycznymi Białorusi i Litwy (Wilno, Grodno, Mińsk). Udokumentowały to wystawy „Białystok –Wilno” (1982 i 1985), „Białystok – Suwałki – Wilno” (1989) i „Białystok – Grodno” (1991). Doprowadził także do współpracy z sąsiednimi Okręgami PZF w Gdańsku i Olsztynie, organizując w Białymstoku dwie wystawy trójstronne (1988 i 1991). Był też organizatorem wielu wernisaży, wystaw okręgowych oraz dwóch Wystaw Krajowych „Maksymafilia” (1986 i 1991), a także wystawy bilateralnej „Polska-Bułgaria” (1982). Od 1969 jest wystawcą eksponatów tematycznych, jak: Skauting, Kosmos oraz eksponatów w klasie maksymafilii (Architektura). Brał udział w wystawach ogólnopolskich, krajowych i zagranicznych. Sędzia filatelistyczny II klasy. Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF, Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (1989) oraz medalami 30. i 35-lecia PZF, odznaką „100.lat filatelistyki polskiej” i odznaką 50-lecia PZF. W 2002 na XVIII Walnym Zjeździe PZF w Ciechocinku otrzymał godność Członka Honorowego PZF. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz licznymi odznaczeniami i medalami regionalnymi.