Pierwsze robocze posiedzenia Prezydium oraz Zarządu Głównego PZF.
Dodane przez Andrzej Nowak dnia Listopad 30 2012 00:30:43
W dniach 23-25.11.2012 r. w Ciechocinku odbyły się pierwsze robocze posiedzenia Prezydium oraz Zarządu Głównego PZF. Nieobecni: Ryszard Wdowiak oraz Honorowy Prezes Ludwik K. Malendowicz. Jedno i drugie posiedzenie dotyczyło uporządkowania spraw...
Treść rozszerzona
W dniach 23-25.11.2012 r. w Ciechocinku odbyły się pierwsze robocze posiedzenia Prezydium oraz Zarządu Głównego PZF.
Nieobecni: Ryszard Wdowiak oraz Honorowy Prezes Ludwik K. Malendowicz.
Jedno i drugie posiedzenie dotyczyło uporządkowania spraw organizacyjnych, szczegółowego zakresu obowiązków dla poszczególnych osób, nowych propozycji dotyczących wystawiennictwa oraz spraw bieżących w tym finansowo-księgowych.
Zaangażowanie w dyskusji, a także jej poziom merytoryczny, zaowocowały podjęciem 10-ciu uchwał, których realizacja będzie zmierzała do stopniowego porządkowania spraw naszego Związku. W protokole z posiedzenia Zarządu Głównego znajdzie się szerokie wprowadzenie dotyczące zmian proponowanych przez Główne Kolegium Sędziów (łącznie z załącznikami).
Oba posiedzenia były rejestrowane elektronicznie, co od teraz będzie regułą jak również archiwizacja tych nagrań. Na podstawie tych zapisów zostaną sporządzone protokoły w wersji tradycyjnej, przechowywane jako egzemplarze aktowe.

Protokółował: Józef Kuczborski
Zdjęcia przesłał: Marian Wawrzynkowski