Klub Zainteresowań Polskiego Związku Filatelistów "Olesnicoviana".
Dodane przez Andrzej Nowak dnia Listopad 19 2013 22:30:00
W dniu 9 kwietnia 2013 roku w Oleśnicy odbyło się zebranie założycielskie Klubu Zainteresowań Polskiego Związku Filatelistów "Olesnicoviana". W zebraniu wzięło udział 5 osób którzy zostali członkami założycielami. Zebranie otworzył Adam Szuler, który przedstawił zebranym cel założenia Klubu...
Treść rozszerzona
W dniu 9 kwietnia 2013 roku w Oleśnicy odbyło się zebranie założycielskie Klubu Zainteresowań Polskiego Związku Filatelistów "Olesnicoviana".
W zebraniu wzięło udział 5 osób którzy zostali członkami założycielami.
Zebranie otworzył Adam Szuler, który przedstawił zebranym cel założenia Klubu Zainteresowań PZF "Olesnicoviana", którego głównym zadaniem byłoby promocja Oleśnicy i ziemi oleśnickiej poprzez inicjowanie wydawnictw pocztowo-filatelistycznych, organizację wystaw i wernisaży oraz badanie i dokumentowanie rozwoju poczty i filatelistyki w regionie.
Po dyskusji jednogłośnie powołano Klub oraz ze względu na małą obecnie liczbę członków postanowiono wybrać zarząd trzyosobowy bez członków zarządu. Zaproponowano i wybrano na prezesa Adama Szulera. Na wiceprezesa Łukasza Kaczmarka a sekretarza Marcina Jackowskiego.
Uchwalono także Regulamin Klubu oraz wysokość wpisowego dla osób wstępujących do Klubu w wysokości 10 zł oraz składkę roczną także w wysokości 10 zł.
Po przesłaniu stosowanych dokumentów o powołaniu Klubu do ZO PZF we Wrocławiu ten w dniu 5.11.2013 Uchwałą nr 54 przyjął Klub do swoich struktur oraz zatwierdził Regulamin Klubu.

Adam Szuler
prezes KZ PZF "Olesnicoviana"