Nowa instrukcja finansowa PZF
Dodane przez Andrzej Nowak dnia Styczeń 20 2014 21:22:12
Na posiedzeniu w dn. 29.09.2013 r. w Toruniu Zarząd Główny PZF zaaprobował i zatwierdził jednogłośnie nową instrukcję finansową Związku. Nowa instrukcja reguluje kompleksowo szereg zagadnień, w tym:
- sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, wynikający z...
Treść rozszerzona
Nowa instrukcja finansowa PZF

Na posiedzeniu w dn. 29.09.2013 r. w Toruniu Zarząd Główny PZF zaaprobował i zatwierdził jednogłośnie nową instrukcję finansową Związku. Nowa instrukcja reguluje kompleksowo szereg zagadnień, w tym:

- sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, wynikający z obowiązujących przepisów dot. stowarzyszeń,
- sposób rozliczania środków w ramach OPP,
- zasady gospodarki kasowej,
- obowiązki związane z posiadaniem konta bankowego,
- zasady prawidłowego sporządzania sprawozdań (preliminarz, bilans, rachunek wyników i inne).

Udostępniamy Wam pierwszy załącznik do Instrukcji Finansowej PZF w formacie Excel.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami (posiedzenia Prezydium i ZG PZF w Toruniu i Wiśle) na początku 2014 roku wykorzystujemy wyłącznie formularz „Preliminarz na 2014 r./ Wykonanie preliminarza za 2013 r.” (zał. nr 2 do Instrukcji).
Formularze dot. bilansu i rachunku wyników wejdą do użycia z końcem bieżącego roku. Bilans za 2013 r. okręgi przygotowują zatem wg dotychczasowego wzoru.

Przesłał:
Marek Zbierski