Emil Karzełek nie żyje
Dodane przez Andrzej Nowak dnia Wrzesień 30 2014 23:22:51
Pogrzeb śp. Emila Karzełka odbędzie się w piątek, 3 października 2014 r. o godzinie 12:00 w Jastrzębiu Zdroju - Ruptawie przy ulicy Cieszyńskiej 23 w Ewangelickim Kościele Jezusowym .
Pogrążony w smutku
Zarząd Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego PZF
Treść rozszerzona
EMIL KARZEŁEK, ur.13.12.1945 we wsi Cisówka (obecnie Jastrzębie Zdrój). Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, inż. mechanik. Filatelistyką zainteresował się w liceum. Członek PZF od 1981.Założyciel Koła nr 46 w Jastrzębiu Zdroju i jego przewodniczący. W latach 1985 - 2001 członek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w Rybniku; 1997 - 2005 członek Okręgowego Sądu Koleżeńskiego w Katowicach, a od 2001 sekretarz Zarządu Oddziału Rybnik. Pasjonuje go filatelistyka tradycyjna, a jego specjalizowany eksponat" Drugi wiek polskiego znaczka pocztowego" w 32. wystawach konkursowych wszystkich stopni w latach 1992 ÷ 2009 zdobywał m.in. Grand Prix, Gratulacje Jury i medale do Dużego Złotego włącznie. W dorobku publicystycznym ma opracowania zwarte, jak: Katalog kartek korespondencyjnych wydanych przez jednostki organizacyjne DOP Katowice, Jan Paweł II - polskie pocztowe kartki korespondencyjne, koperty i widokówki (katalog), Srebrny jubileusz Koła Nr 46 w Jastrzębiu Zdroju (monografia) oraz ponad sto artykułów opublikowanych w polskiej i zagranicznej prasie filatelistycznej oraz w Internecie. Przewodniczył komitetom organizacyjnym 14. wystaw filatelistycznych, w tym: „20 lat miasta Jastrzębie Zdrój” (1983), OWF „Silesiana ‘85”, „Jastrzębie Zdrój ‘88” (Katowice - Donieck - Halle - Miskolc - Ostrawa), OWF „Silesiana ‘92”. Ponadto w latach 1982 - 2009 zorganizował 39.niekonkursowych wystaw filatelistycznych w Jastrzębiu Zdroju oraz Wodzisławiu Śląskim. W 2009 zabezpieczył pełną obsługę komputerową wystaw organizowanych w Pszczynie. Był też autorem projektów i wykonawcą wielu pocztowych wydawnictw okolicznościowych. Współpracuje z filatelistami innych krajów. Od 1996 jest członkiem Rady Redakcyjnej kwartalnika „Syrena” (wydawanego przez Klub Kolekcjonerów Polskiego Znaczka w Czechach i Słowacji), który od 2006 opracowuje komputerowo, drukuje oraz w formacie PDF zamieszcza w Internecie. Od 2007 jest członkiem redakcji kwartalnika „Rybnicka Filatelistyka”, a od 60.numeru jego wykonawcą (skład komputerowy, druk, zapis w formacie PDF). Za działalność w PZF przyznano mu Złotą Odznakę Honorową PZF (1992); Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (2009); odznaki: „100.lat Filatelistyki Polskiej” (1993), „Zasłużony dla Okręgu Katowice” (1997) i „50-lecia PZF” (2000), medale: „60.lat filatelistyki na Górnym Śląsku” (1992), „50-lecia PZF” (2000) i „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (2004). W 2001 został nominowany do Statuetki „PRYMUS” w kategorii „Publicysta - wydawca roku”. W 2004 Oddział PZF w Rudzie Śląskiej nadał mu godność „Karlusa Roku”. Za osiągnięcia zawodowe i pracę społeczną został odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużonemu w rozwoju województwa katowickiego”, Złotą Odznaką Honorową TPPR, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Energetyki”, Brązową Honorową Odznaką SIMP, Odznaką „Zasłużony dla WPEC Katowice”, medalem „Zasłużony dla OPEC Jastrzębie”.