Wystawa Filatelistyczna Oława 2014
Dodane przez Wojtek Nowinski dnia Październik 19 2014 16:50:54
W dniach od 18 do 20 września 2014 r. w Ośrodku Kultury w Oławie odbyła się Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "Oława 2014" zorganizowana w ramach obchodów 780 rocznicy lokacji miasta. Na wystawie swoje eksponaty prezentowało 41 wystawców, tym 32 w grupie młodzieżowej.
Treść rozszerzona
W dniach od 18 do 20 września 2014 r. w Ośrodku Kultury w Oławie odbyła się Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "Oława 2014" zorganizowana w ramach obchodów 780 rocznicy lokacji miasta.
Swoje eksponaty prezentowało 41 wystawców z różnych miast naszego kraju, w tym 32 wystawców w grupie młodzieżowej. Organizatorzy wydali okolicznościowy katalog i medal, 3 kartki korespondencyjne, 3 okolicznościowe motywy mojego znaczka oraz stosowany był okolicznościowy stempel.
Na ceremonii zamknięcia wręczono dyplomy i medale, przyznane przez Sąd Konkursowy dla wystawców oraz rozlosowano nagrody i upominki dla publiczności, karnety wstępu do Parku wodnego Termy Jakuba, okolicznościowy znaczek pocztowy z ratuszem oławskim, czy monety wydane z okazji obchodów 780 rocznicy lokacji Oławy.
Złotą Odznaką Honorową PZF odznaczeni zostali: Ośrodek Kultury w Oławie, Gminna Spółdzielnia „S-CH” w Oławie, Stefan Synowiec, dyrektor ZDHiAR w Oleśnicy Małej, Srebrnymi Odznakami PZF odznaczono Mariana Plutę, Prezesa Zarzadu OTvK i Kazimierę Rudnicką, artystę plastyka, twórcę bardzo wielu wydawnictw okoliczności owych wystaw filatelistycznych. Brązową Odznaką Honorową PZF, członków oławskiego Koła, Kazimierza Pirożka i Władysława Terleckiego, a Brązową Odznaką za Zasługi dla PZF Ryszarda Karpińskiego.
Grand Prix wystawy wraz z nagrodą ufundowaną przez Posła na Sejm, Romana Kaczora, Jan Rybak z Tomaszowa Mazowieckiego, za eksponat Poczta w Tomaszowie Mazowieckim od 1824 r.. Nagrodę Specjalną wraz z pucharem ufundowanym przez Starostę Oławskiego, otrzymał Zdzisław Sacha z Oławy, za eksponat Wieś Polska. Nagrodę dla Najmłodszego Wystawcy otrzymała Maja Kaluta z Kamiennej Góry za eksponat Piękno w muszli zaklęte.
Wręczono również, przyznaną głosami zwiedzających wystawę Nagrodę publiczności tj.: 4 dniową wizytę w Parlamencie Europejskim, ufundowaną przez Panią Posłankę do Parlamentu Europejskiego Lidię Geringer de Oedenberg, którą otrzymał, za eksponat Rasy koni, Zdzisław Sacha z Oławy.
Za okazaną wszelka pomoc, Komitet Organizacyjny skład serdeczne wyrazy podziękowania i wdzięczności Protektorowi Wystawy Franciszkowi Październikowi, Patronom, Lidii Oringer De Oedenberg Posłance do PE, Romanowi Kaczorowi Posłowi do Sejmu RP, Zdzisławowi Brezdeniowi Staroście Oławskiemu i Andrzejowi Mikodzie Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Oławie, wszystkim członkom Komitetu Honorowego Wystawy, instytucjom i organizacjom, firmom, sponsorom i darczyńcom oraz patronom medialnym, Gazecie Powiatowej, Oławskiej Telewizji Kablowej, Oławskiemu Serwisowi Informacyjnemu i Internetowemu Radiu HIT Oława, a także oławskim współorganizatorom, Urzędowi Miejskiemu, Starostwu Powiatowemu, Bankowi Spółdzielczemu, Termom Jakuba, Centrum Sztuki, ZO PZF we Wrocławiu oraz Regionalnemu Koordynatorowi ds. Filatelistyki we Wrocławiu i Poczcie Polskiej S.A.


Za Komitet Organizacyjny Wystawy
Przewodniczący KOW
Zdzisław Sacha