Publikacje muzeum w Łambinowicach
Dodane przez Wojtek Nowinski dnia Październik 23 2014 22:04:19
Na XXI OWF „Warszawa 2014” zaprezentowano w klasie literatury m.in. publikację „Geprűft. Ocenzurowano. Filatelistyka z lat 1939-1945 w zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu”. Publikacja jest trzecim w serii katalogiem prezentującym i omawiającym ciekawe i mało znane szerszemu odbiorcy muzealia.
Treść rozszerzona
Na XXI OWF „Warszawa 2014” zaprezentowano w klasie literatury m.in. publikację „Geprűft. Ocenzurowano. Filatelistyka z lat 1939-1945 w zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu”, wstęp i opracowanie Aleksander Klak i Krzysztof Krupa. Opole 2013. Publikacja jest trzecim w serii katalogiem prezentującym i omawiającym ciekawe i mało znane szerszemu odbiorcy muzealia.
Wśród nich szczególne znaczenie, zwłaszcza dla filatelistów posiadają zbiory korespondencji jenieckiej oraz wydawnictwa poczt obozowych. Katalog podzielony został na rozdziały:
1. Charakterystyka kolekcji filatelistycznej.
2. Poczta jeniecka w niemieckich oflagach i stalagach.
3. Poczty wewnątrzobozowe w oflagach.
4. Poczta w obozach internowania w Szwajcarii.
5. Helena Lűbke, „mateczki wojenne” i organizacje pomocowe.

W wymienionych rozdziałach pokazano wybrane obiekty najbardziej reprezentatywne dla poszczególnych grup. Na bogatą bowiem kolekcję walorów filatelistycznych składają się listowniki, kartki pocztowe, listy i znaczki „poczt obozowych”. Obiekty zgromadzone w muzeum pochodzą z wielu obozów dla jeńców i internowanych, w których przebywali polscy żołnierze podczas II wojny światowej i stanowią kilka tysięcy jednostek muzealnych. Autorzy zatem dokonali wyboru i zaprezentowali w publikacji najcenniejsze i najbardziej wartościowe walory. Katalog w ich opracowaniu stał się niejako przewodnikiem po kolekcji zasobów filatelistycznych będących w posiadaniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.
Opracowanie wydano w wersji dwujęzycznej, obok tekstu polskiego, wersja angielskojęzyczna.
Uzupełnieniem publikacji jest płyta DVD zawierająca pełną kolekcję w wersji elektronicznej.

Jerzy Bielawski
Komisja Literatury ZG PZF