Komunikat ZG PZF w sprawie nowodruków "Boże Narodzenie"
Dodane przez Wojtek Nowinski dnia Styczeń 22 2015 22:09:44
Zarząd Główny PZF informuje, że decyzją Prezydium nr 50a/XX/2014/Prez. ZG PZF z dnia 08.08.2014 r. nowodruk „Boże Narodzenie” każdy dorosły członek Związku, który opłacił roczną składkę członkowską za 2014 r. i został ujęty w Sprawozdaniu z ruchu członków na dzień 30.06.2014 roku otrzyma 1 kpl. (wersja z perforacją i bez) bezpłatnie.
Treść rozszerzona
Zarząd Główny PZF informuje, że decyzją Prezydium nr 50a/XX/2014/Prez. ZG PZF z dnia 08.08.2014 r. nowodruk „Boże Narodzenie” każdy dorosły członek Związku, który opłacił roczną składkę członkowską za 2014 r. i został ujęty w Sprawozdaniu z ruchu członków na dzień 30.06.2014 roku otrzyma 1 kpl. (wersja z perforacją i bez) bezpłatnie.
Wszystkie Okręgi otrzymały już przydział tych nowodruków w ilości odpowiadającej wykazanej liczbie członków w sprawozdaniu.
Każdy członek, który nie odebrał jeszcze należnego nowodruku, powinien zgłosić się pod jego odbiór w macierzystym Kole lub Okręgu.
Jednocześnie Zarząd Główny PZF prosi o zgłaszanie przypadków pobierania jakichkolwiek opłat za bezpłatny walor przez Koła/Oddziały/Okręgi PZF, gdyby taka sytuacja miała miejsce.
Razem z nowodrukami „Boże Narodzenie” Okręgi otrzymały także nowodruki „Produkty regionalne – jabłko łąckie”, zgodnie z zamówioną ilością wg dokonanych przedpłat.
Członkowie Związku mają prawo zamawiania poprzez macierzyste Koła i Okręgi dodatkowej liczby nowodruków „Boże Narodzenie” w cenie 60 zł, oraz „Jabłko łąckie” w cenie 40 zł, aż do wyczerpania zapasów. Uzyskane z tego tytułu środki zostaną przeznaczone na działalność statutową, m.in. stworzenie funduszu wystawienniczego na 2015 rok.

Józef Kuczborski
Sekretarz ZG PZF