Kolejne trzy wystawy w Rudzie Śląskiej
Dodane przez Wojtek Nowinski dnia Marzec 25 2015 22:00:16
Uchwałą z dnia 5 grudnia 2014 r. Sejm RP ogłosił rok 2015 Rokiem Jana Pawła II. Ta parlamentarna uchwała stała się inspiracją dla rudzkich filatelistów do ponownego przypomnienia postaci Wielkiego Polaka poprzez znaki pocztowe oraz wybrane teksty Jego nauk.
Treść rozszerzona
Uchwałą z dnia 5 grudnia 2014 r. Sejm RP ogłosił rok 2015 ROKIEM JANA PAWŁA II. Ta parlamentarna uchwała stała się inspiracją dla rudzkich filatelistów do ponownego przypomnienia postaci Wielkiego Polaka poprzez znaki pocztowe oraz wybrane teksty Jego nauk. Znakomitym, a wręcz nieocenionym partnerem w zaplanowanych przedsięwzięciach wystawowych okazał się Bronisław WĄTROBA – rudzki animator kultury i niestrudzony krzewiciel gwary śląskiej. On to przed dwoma laty na pierwszym piętrze w budynku głównym Urzędu Miasta przy Planu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej (dzielnica Nowy Bytom) ustawił swoje estetyczne gabloty wystawowe, w których prezentowane były przeróżne ekspozycje o zmieniającej się tematyce (w tym również filatelistyczne). Dzięki temu nieformalnie miejsce to nazwane zostało „Galerią na Piętrze”. Tam w grudniu 2014 r. i w pierwszych 3. tygodniach stycznia 2015 r. prezentowana była wystawa poświęcona 100. rocznicy wybuchy I wojny światowej, w której pięć ram wystawowych z walorami pocztowo-filatelistycznymi z tamtego okresu, ze zbioru kol. Jana Olchowika, opracował nasz kol. Waldek Domogalla – aktualny słuchacz Studium Filatelistyki w Ciechocinku. Wspólne działania rudzkich filatelistów z Bronisławem Wątrobą zaowocowały tegoroczną, pilotażową wystawą pt. „ Święty Jan Paweł II papież i Jego nauki”, która czynna była w okresie od 26.01. – 21.02.2015 r. Zostały na niej zaprezentowane wydawnictwa pocztowo-filatelistyczne poświęcone Janowi Pawłowi II z okresu Beatyfikacji i Kanonizacji oraz uzupełniające ekspozycję nauki papieskie w gwarze śląskiej autorstwa wspomnianego Bronisława Wątroby. Wystawa ta następnie przeniesiona została w całości do Filii Nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. 1-go maja 32 w Rudzie Śląskiej (dzielnica Halemba). Tam uzupełniona została eksponatem kol. Andrzeja Nowaka pt. „Jan Paweł II – Kalendarium Wielkiego Pontyfikatu” i udostępniona mieszkańcom miasta (głównie czytelnikom biblioteki) w okresie od 23.02. – 28.03.2015 r. Zaplanowany na 26. lutego br. wernisaż tej wystawy stał się okazją do spotkania czytelniczego poświęconego osobie Jana Pawła II poprzez filatelistykę. Licznie zebranym uczestnikom spotkania postać Papieża Polaka bardzo barwnie i ciekawie poprzez życiorys i kalendarium pontyfikatu przybliżył kol. Andrzej Nowak. Zebrani mogli też obejrzeć znajdujące się w zbiorach kol. Nowaka prawdziwe rarytasy filatelistyczne wydane w pierwszym okresie pontyfikatu papieża jak również ładne walory, które walorami filatelistycznymi nie są, ale za to bardzo dobrze się sprzedają na giełdach filatelistycznych oraz przeróżnych aukcjach internetowych. Kilka nauk papieskich w gwarze śląskiej zaprezentował uczestnikom spotkania Bronisław Wątroba. Samo spotkanie stało się okazję do wielowątkowej dyskusji związanej z naszym hobby. Członkowie działającej przy tej filii MBP Asocjacji M&B&P18, również uczestniczący w tym spotkaniu, chwali dotychczasową, owocną współpracę z rudzkimi filatelistami, zwłaszcza w kontekście wspierania ich przedsięwzięć wystawowych licznymi eksponatami filatelistycznymi, co odnotowujemy z prawdziwą satysfakcją. Trzecia wystawa zaprezentowana została również na pierwszym piętrze w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska. Wystawa ta pt. „STANISŁAW WIECZOREK – PRO MEMORIA” stała się okazją do przypomnienia wyjątkowego, filatelistycznego dorobku autorskiego nieodżałowanego, przedwcześnie zmarłego przed rokiem naszego kolegi Stasia Wieczorka. Czynna jest ona od 24.02. – 28.03.2015 r. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż wszystkie te wystawy mogliśmy skutecznie zrealizować dzięki materialnemu wsparciu poprzez dotację celową z Zarządu Głównego PZF, za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Andrzej Osman
Sekretarz Zarządu Oddziału PZF w Rudzie Śląskiej
Foto: Bronisław Wątroba, Roman Pawliszak