Kolejna informacja od organizatorów MWF Głogów 2015
Dodane przez Wojtek Nowinski dnia Kwiecień 29 2015 23:08:59
Komisarz Wystawy informuje o zakończeniu z dniem 31.03.2015 roku przyjmowania eksponatów na wystawę. Ogółem przyjęto 90 eksponatów w klasach przewidzianych w Regulaminie Wystawy, w tym 32 eksponaty z zagranicy i 58 eksponatów z Polski. Eksponaty będą prezentowane na 336 ekranach.

Treść rozszerzona
Komisarz Wystawy informuje o zakończeniu z dniem 31.03.2015 roku przyjmowanie eksponatów na wystawę. Przyjęto ogółem 90 eksponatów w klasach przewidzianych w Regulaminie Wystawy w tym 32 eksponaty z zagranicy i 58 eksponatów z Polski. Eksponaty będą prezentowane na 336 ekranach. Razem z klasami nie konkursowymi wszystkie eksponaty będą pokazane na 336 ekranach.
W trakcie pracy Sądu Konkursowego niektóre eksponaty przeniesione zostały do innych klas wystawowych. Wszyscy wystawcy zagraniczni i krajowi zostali powiadomieni o przyjęciu eksponatów. Otrzymali oni dodatkowo:
- arkusze specyfikacji eksponatu,
- zgłoszenia chęci spotkania się z sędzia przy eksponacie,
- zaproszenie na wystawę wraz z programem organizacyjnym.
Załącznik do niniejszej informacji stanowi Wykaz Eksponatów prezentowanych na Międzynarodowej Wystawie Filatelistycznej Głogów 2015.