Nie żyje Jerzy Bartke
Dodane przez Wojtek Nowinski dnia Marzec 22 2016 17:00:23
21 marca 2016 r. zmarł w Krakowie wybitny i wielce zasłużony dla polskiej filatelistyki Kolega Jerzy Bartke, Członek Honorowy PZF. Urodził się 7 maja 1936 r. w Krakowie. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1954 r. w Kole nr 1 im. St. Miksteina w Krakowie. Cześć Jego pamięci!

Treść rozszerzona
21 marca 2016 r. zmarł w Krakowie wybitny i wielce zasłużony dla polskiej filatelistyki Kolega Jerzy Bartke, Członek Honorowy PZF.

Urodził się 7 maja 1936 r. w Krakowie. Z wykształcenia był fizykiem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był profesorem Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) w Krakowie. W Instytucie pracował w Zakładzie Ultrarelatywistycznej Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Hadronów. Zajmował się fizyką wysokich energii, głównie fizyką jądrową.

Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1954 r. w Kole nr 1 im. St. Miksteina w Krakowie. Przez kilka kadencji przewodniczył Okręgowemu Kolegium Sędziów, był przewodniczącym Komisji Naukowo-Badawczej Małopolskiego Okręgu PZF. Kol. Jerzy Bartke był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Filatelistyki oraz sekretarzem i wiceprezesem PAF. Był także członkiem Europejskiej Akademii Filatelistyki (AEP), ArGe Polen, a także wiceprezesem Klubu Filatelistycznego „Cracoviana”.

Zamiłowania kolekcjonerskie Kolegi Jerzego Bartke skupiały się na historii poczty Krakowa oraz Galicji. Jego eksponaty "Stemple przedznaczkowe ziem polskich pod zaborem austriackim" oraz "Galicja Austriacka i Wolne Miasto Kraków: okres przedznaczkowy" prezentowane były na licznych krajowych oraz zagranicznych, w tym na światowych (Italia’98; Espana 2000) oraz kontynentalnych (Brno 2000, EURO-CUPRUM 2001, AMPHILEX 2002) wystawach filatelistycznych. W ostatnich latach dużą uwagę poświęcał eksponatom jednoekranowym. Były to opracowania "Austriackie stemple kamuflażowe w Galicji 1914-1916", "Użycie znaczków dzielonych na ziemiach polskich", "Poczta lotnicza z Krakowa i do Krakowa w okresie 1914-1939", "Przesyłki użytkowe z terenów Plebiscytowych Kwidzyna 1920 r." oraz "Stemple wierszowe Szwajcarii 1854-1910". Ten ostatni eksponat to owoc filatelistycznych zainteresowań Zmarłego w czasie częstych wizyt w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie (Szwajcaria).

Swe bogate doświadczenie filatelistyczne Kol. Jerzy Bartke wykorzystywał w ocenie eksponatów na wystawach filatelistycznych - był uznanym sędzią konkursowym I klasy, uczestniczył w pracach jury kilku wystaw krajowych.

Kol. Jerzy Bartke był głębokim badaczem historii poczty a wyniki swoich dociekań publikował w licznych czasopismach, w tym w "Filateliście", "Przeglądzie Filatelistycznym", "HBBF", wydawnictwie AEP "Opus", miesięczniku Uniwersytetu Jagiellońskiego "Alma Mater" oraz w miesięczniku Wydziału Fizyki UJ "Foton". Wspólnie z J. Adamczykiem opracował "Katalog stempli przedznaczkowych Galicji i austriackiej poczty w Wolnym Mieście Krakowie" (2004, Dodatek 2006).

Za działalność filatelistyczną Kolega Jerzy Bartke został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF (1995), złotą odznaką "Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki" (2008), dwukrotnie medalem "Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych" (1999, 2004), odznakami 50-lecia i 60-lecia PZF, tytułem "Zasłużony dla Krakowskiego Okręgu PZF" (2002). Na XX Walnym Zjeździe PZF (Polkowice 2011) otrzymał tytuł Członka Honorowego PZF. Za pracę zawodową odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005).

Z naszych szeregów odszedł wspaniały i lubiany Kolega, człowiek niezwykle skromny, życzliwy i serdeczny. Takim na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Zarząd Główny Polskiego Związku Filatelistów
Polska Akademia Filatelistyki
Zarząd Okręgu Małopolskiego PZF

Warszawa 2016.03.21