Znaczące zainteresowanie wystawą literatury
Dodane przez Wojtek Nowinski dnia Maj 09 2016 09:03:05
Komitet Organizacyjny Krajowej Wystawy Literatury Filatelistycznej w Iławie, która odbędzie się podczas wrześniowego Zjazdu PZF, z zadowoleniem przyjął przeszło 70 zgłoszeń. Przedłużony o miesiąc termin zgłaszania uczestnictwa pozwolił wszystkim zainteresowaniem na dosłanie informacji.
Treść rozszerzona
Komitet Organizacyjny Krajowej Wystawy Literatury Filatelistycznej w Iławie, która odbędzie się podczas wrześniowego Zjazdu PZF, z zadowoleniem przyjął przeszło 70 zgłoszeń. Przedłużony o miesiąc termin zgłaszania uczestnictwa pozwolił wszystkim zainteresowaniem na dosłanie informacji.
Największą grupę - przeszło 40 tytułów - stanowią opracowania badawcze, czasopisma i periodyki z zakresu historii poczty i filatelistyki oraz katalogi znaków pocztowych. Zgłoszono także 10 eksponatów w formie elektronicznej.
Organizatorzy dziękują wszystkim zainteresowanym i proszą o przesyłanie zgłoszonych eksponatów na adres wskazany w regulaminie wystawy.