Nowa publikacja filatelisty z Koszalińskiego Okręgu PZF
Dodane przez Wojtek Nowinski dnia Czerwiec 03 2016 09:30:04
Od 2012 roku jesteśmy świadkami publikacji Kol. Józefa Nierychlewskiego na łamach Informatora Koszalińskiego Okręgu PZF poświęconej, ogólnie ujmując, "Krowie w służbie człowieka". Od maja br. wszystkie te publikacje zostały udostępnione w postaci wydawnictwa zwartego pod takim samym tytułem.
Treść rozszerzona
Od 2012 roku jesteśmy świadkami publikacji Kol. Józefa Nierychlewskiego na łamach Informatora Koszalińskiego Okręgu PZF poświęconej, ogólnie ujmując "Krowie w służbie człowieka". Ukazało się ich, łącznie z podrozdziałami 17 odcinków. Kolejne są już przygotowane do publikacji w następnych kwartalnikach naszego Informatora.
Dzięki tym publikacjom oraz wielkiemu edytorskim wsparciu redaktora naczelnego Informatora Tadeusza Galanta autor postanowił opracować i wydać całość materiału w postaci zwartej publikacji. Zbiorcze opracowanie zatytułowane "Krowa w służbie człowieka i na znakach filatelistycznych" ukazało się w maju bieżącego roku. Prezentowane było na sympozjum naukowym w Kołobrzegu zorganizowanym przez sponsora wydawnictwa. Zainteresowanie publikacją, jeszcze przed jej wydaniem było tak duże, że zachodziła potrzeba zwiększenia nakładu. Jest to barwne i bardzo ciekawe opracowanie o tematyce rzadko spotykanej w naszym hobby, zawierające oprócz walorów filatelistycznych bardzo profesjonalny opis poszczególnych tematów zawartych w 15 rozdziałach, na niemal 130 stronach. Jego ocena, zwłaszcza wśród fachowców sympozjum wypadła okazale.
Autorski zbiór znaczków o krowie liczy ponad 1200 walorów filatelistycznych. W prezentowanej książce znajdują się 303 znaczki, 20 bloków i arkusików, 29 Kopert FDC, 16 listów obiegowych i 26 kasowników. Razem są to 394 walory filatelistyczne, tzn. około 30% ilości posiadanego zbioru.
Autor zapowiada, że zbiór walorów filatelistycznych jest tylko częścią jego kolekcji poświęconej krowie. W następnych 2 - 3 latach zamierza on wydać II tom opracowania, w którym zaprezentuje krowę jak i całą podrodzinę bydłowatych na monetach, banknotach, kartach telefonicznych, etykietach zapałczanych oraz medalach świata. Szerzej można przeczytać o tym projekcie we wstępie do omawianej publikacji.
Gratulujemy Kol. Józefowi Nierychlewskiemu pomysłu i sukcesu.