ŚWF Bandung 2017
Dodane przez Wojtek Nowinski dnia Lipiec 29 2016 10:21:14
W dniach 03 - 07 sierpnia 2017 r, w indonezyjskim Bandungu odbędzie się Światowa Wystawa Filatelistyczna Bandung 2017, organizowana pod patronatem FIP. Termin zgłaszania udziału w wystawie upływa 16 listopada 2016 r. Komisarzem wystawy został mianowany Kolega Andrzej Słodziński.
Treść rozszerzona
W pierwszych dniach lipca br. Komitet Organizacyjny ŚWF Bandung 2017 poinformował ZG PZF że, w dniach od 3 do 7 sierpnia 2017 r. odbędzie się w Bandungu (Indonezja) Światowa Wystawa Filatelistyczna organizowana pod patronatem F.I.P.
Przewidywane klasy wystawowe: TR, HP, TEM, LIT, MŁ, JE, CP.
Opłaty za eksponaty:
1 ekran wystawowy - 75 US$
Dla eksponatów jednoekranowych - 100 US$
Eksponat literatury filatelistycznej - 85 US$
Eksponaty młodzieżowe - bezpłatnie

Ostateczny termin zgłoszenia udziału w wystawie przez Komisarza to 30 listopada 2016 r.
Bardzo proszę wystawców chętnych do udziału w ŚWF Bandung 2017 o przekazanie wstępnej informacji (zgłoszenia) na adres e-mail: a.slodzinski@po.opole.pl
W miarę napływania informacji i dokumentów od Komitetu Organizacyjnego Wystawy, będą one przekazywane zainteresowanym.

Andrzej Słodziński
Komisarz ŚWF Bandung 2017