XXI Walny Zjazd PZF
Dodane przez Wojtek Nowinski dnia Wrzesień 09 2016 21:50:00
W dniu 9 września 2016 r., o godzinie 15:00 rozpoczął się w Iławie XXI Walny Zjazd Delegatów PZF. Obrady będą kontynuowane do niedzieli, do godz. 12:00. Pierwszy dzień obrad poświęcony jest w dużej mierze sprawom formalnym, sprawozdaniom ustępującego Zarządu oraz głosowaniu nad udzieleniem absolutorium ustępującym władzom Związku. Wybrany zostanie także nowy prezes Zarządu Głównego PZF.
Treść rozszerzona
Dobiega końca pierwszy dzień XXI Walnego Zjazdu Delegatów PZF. Obrady rozpoczęły się punktualnie o godz. 15:00 i przebiegały zgodnie z zaproponowanym wcześniej porządkiem. Wybrano Przewodniczącego Zjazdu (został nim Kol. Jerzy Białas), jego zastępców, sekretarzy oraz komisje niezbędne do prawidłowego zrealizowania wszystkich zadań stojących przez Zjazdem. Następnie Delegaci wysłuchali sprawozdania ustępującego Zarządu.
Dyskusja była merytoryczną. Delegaci w głosowaniu tajnym udzielili absolutorium ustępującemu Prezesowi, zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu.
Następnie rozpoczęto procedurę wyboru prezesa ZG. Zgłoszono jedną kandydaturę, Kolegi Henryka Monkosa. W głosowaniu tajnym delegaci wybrali jednogłośnie Henryka Monkosa prezesem ZG PZF na kadencję 2016-2020.

W drugim dniu obrad, w godzinach porannych odbyło się uroczyste otwarcie Zjazdu, w obecności zaproszonych gości wśród którym należy wymienić Pana Kazimierza Smolińskiego, wiceministra w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Pana Wiesława Włodka, wiceprezesa Poczty Polskiej S.A., Pana Adama Żylińskiego, burmistrza miasta Iława, Panią Bogusławę Kłodę-Dębską, dyrektora Biura Filatelistyki Poczty Polskiej S.A. i innych.
Goście wygłosili okolicznościowe adresy, zawierające liczne wyrazy sympatii dla ZPF oraz jego władz. Po wystąpieniach gości delegaci głosowali nad nadaniem Tytułu Członka Honorowgo 12 zasłużonych członkom PZF.