Nie żyje Jerzy Henke (1930-2016)
Dodane przez Wojtek Nowinski dnia Grudzień 04 2016 18:31:39
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 27 listopada 2016 r. Kol. JERZEGO HENKE ze Słupska, wspaniałego człowieka, doskonałego filatelisty, sędziego filatelistycznego, publicysty, autora publikacji o Heinrichu von Stephenie, twórcy UPU. Jerzy Henke urodził się 18 lutego 1930 r. w Chełmnie n. Wisłą. Do PZF wstąpił w roku 1963, w Kole Miejskim w Słupsku.
Treść rozszerzona
Z wielkim i głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 27 listopada 2016 roku Kol. JERZEGO HENKE ze Słupska, wspaniałego człowieka, doskonałego filatelisty, sędziego filatelistycznego, publicysty, autoralicznych publikacji o Heinrichu von Stephenie, twórcy UPU. Kol. Jerzy HENKE urodził się 18 lutego 1930 roku w Chełmnie nad Wisłą. Z wykształcenia był magistrem administracji. Na XVIII Walnym Zjeździe Delegatów PZF w 2002 roku otrzymał godność Członka Honorowego PZF. Do Koła Miejskiego PZF w rodzinnym mieście wstąpił 01 stycznia 1963 roku. W latach 1963 - 1990 był opiekunem szkolnych kół PZF w Chełmnie i Słupsku. Propagował i organizował z dużym powodzeniem konkursy wśród młodzieży na najładniejszy znaczek polski.
W latach 1985 - 1997 był wiceprezesem Koła Miejskiego w Słupsku, a do 2016 roku członkiem Zarządu Okręgu PZF w Koszalinie. Od 1994 do 1997 roku był prezesem, a od 1997 do 2016 roku był wiceprezesem Koszalińskiego Okręgu PZF. Był wielokrotnym delegatem na Walne Zjazdy Związku. Był badaczem historii poczty swojego regionu. Znany i ceniony publicysta filatelistyczny w regionie słupskim i w Okręgu Koszalińskim. Autor opracowań zwartych: „Poczta i filatelistyka w Słupsku”, „Słupski epizod historii poczty”, „Słupsk, miasto rodzinne Heinricha von Stephana”. Ukoronowaniem Jego wieloletnich prac jest książka o twórcy UPU – rodowitego słupszczanina wydana w 2010 roku pt. „Heinrich von Stephan - najwybitniejsza postać Ziemi Słupskiej XIX wieku”. Regularnie współpracował przy redagowaniu „Informatora Zarządu Okręgu PZF” w Koszalinie. Był wystawcą stworzonych przez siebie eksponatów: „Najładniejsze nasze”, „Szybować jak ptak”, „Pieniądzom wszystko jest posłuszne”, za które uzyskiwał wiele wyróżnień na wystawach krajowych i zagranicznych. Od 2002 roku był jurorem II klasy. Był dwukrotnym ( w 1991 i 2008 roku) laureatem medalu „Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych”. Za pracę zawodową i działalność społeczną odznaczony był m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, był wyróżniony odznakami honorowymi za zasługi dla województw: bydgoskiego, słupskiego i koszalińskiego. W 2000 roku otrzymał złotą odznakę „Za zasługi dla polskiej filatelistyki”, godnością „Zasłużony dla Okręgu Koszalińskiego PZF” i innymi. W 1999 roku doprowadził do odsłonięcia na Poczcie Głównej w Słupsku tablicy upamiętniającej Heinricha von Stephena. Z tej okazji został uhonorowany flagą UPU (Universal Postal Union) przez przedstawiciela Światowego Związku Pocztowego. Kol. Jerzy Henke do ostatnich swoich chwil był czynnym i aktywnym filatelistą. Odszedł wspaniały Człowiek, pamięć o Nim będziemy mieli w naszych myślach i sercach.

Cześć Jego pamięci!
Koleżanki i koledzy z Koszalińskiego Okręgu PZF