III Posiedzenie Prezydium ZG PZF
Dodane przez Wojtek Nowinski dnia Styczeń 28 2017 18:51:42
W dniach 27-28 stycznia 2017 r. w siedzibie Zarządu Głównego w Warszawie odbywa się spotkanie Prezydium ZG PZF. W posiedzeniu poza członkami Prezydium udział wzięli p. Aneta Wilk - księgowa oraz p. Janusz Jęsiak - Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Związku.
Treść rozszerzona
W dniach 27-28 stycznia w siedzibie Zarządu Głównego w Warszawie odbywa się spotkanie Prezydium ZG PZF. W posiedzeniu poza członkami Prezydium udział wzięli:
- w dniu 27.01.2017 roku - Pani Aneta Wilk - Księgowa ZG PZF,
- w dniu 28.01.2017 roku - Pan Janusz Jęsiak - Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Związku.

Podczas posiedzenia omawiano m.in. następujące tematy:
1. Raport ze stanu opracowania dokumentacji księgowej Związku za rok 2016 rok,
2. Plan pracy Głównej Komisji Rewizyjnej,
3. Restrukturyzacja PZF,
4. Zasady funkcjonowania strony internetowej Związku,
5. Rozpatrzenie wniosków kosztowych do ujęcia w preliminarzu na 2017 rok,
6. Wnioski na wykorzystanie Funduszy wystawienniczych,
7. Plany pracy komisji problemowych,
9. Współpraca z Pocztą Polską
Protokół z posiedzenia Prezydium zostanie opublikowany w terminie późniejszym.