Nie żyje Jerzy Tokar (1927-2017)
Dodane przez Wojtek Nowinski dnia Lipiec 09 2017 09:04:05
Zarząd Główny PZF ze smutkiem zawiadamia, że w dniu 7 lipca 2017 r. zmarł w Łodzi wybitny znawca teorii filatelistyki, Członek Honorowy PZF JERZY TOKAR. Pogrzeb odbędzie w dniu 12 lipca 2017 r., o godz. 14:00, na cmentarzu Łódź Doły w części katolickiej. Cześć Jego pamięci!
Treść rozszerzona
Zarząd Główny PZF ze smutkiem zawiadamia, że w dniu 7 lipca 2017 r. zmarł w Łodzi wybitny znawca teorii filatelistyki, Członek Honorowy PZF JERZY TOKAR. Pogrzeb odbędzie w dniu 12 lipca 2017 r., o godz. 14:00, na cmentarzu Łódź Doły w części katolickiej. Cześć Jego pamięci!

Henryk Monkos
Prezes ZG PZF

JERZY TOKAR, ur. 24.10.1927 r. w Puławach. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, bankowiec. Znaczki pocztowe zbierał już przed II wojną światową. W latach 1945-1950 członek Łódzkiego Towarzystwa Filatelistów, a od 1950 członek i działacz Polskiego Związku Filatelistów. Członek Zarządu Okręgu Łódzkiego PZF (1973-177), przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej (1977-1981). Jego zainteresowania i prace badawcze skupiły się głównie na historii poczty i teorii filatelistyki. Od 1968 do 1978 sekretarz, a od 1979 przewodniczący Okręgowej Komisji Naukowo-Badawczej. Od roku 1950 na łamach polskiej i zagranicznej prasy filatelistycznej opublikował kilkaset artykułów. Od 1973 był członkiem Kolegium Redakcyjnego „Łódzkiego Biuletynu Filatelistycznego” (od 1977 „Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny”). Był współautorem monografii Filatelistyka w Łódzkiem (1977) i Polska cenzura korespondencji w latach 1918-1922 (opracowana wspólnie z Bronisławem Brzozowskim). Członek Kolegium Redakcyjnego, redaktor działu Teoria filatelistyki II i autor kilkuset haseł w Encyklopedii filatelistyki (PWN 1993). Autor opracowania Teoria filatelistyki w zarysie (wydanego w 2008 własnym nakładem), które w rozszerzonej formie i zmienionym tytułem: Teoria filatelistyki w zarysie – ze szczególnym uwzględnieniem analizy i wykładni pojęciowej oraz nazewnictwa stanowi rozdział w zbiorowej publikacji Podstawy wiedzy o poczcie i filatelistyce. Podręcznik dla potrzeb Studium Filatelistyki PZF. Za swe osiągnięcia publicystyczne trzykrotnie wyróżniony medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (1975,1993,1997). Członek Honorowy Polskiej Akademii Filatelistyki, wykładowca Studium Filatelistyki PZF, wystawca i sędzia filatelistyczny I klasy. Jest miłośnikiem i wybitnym znawcą literatury filatelistycznej, posiadaczem jednej z największych w kraju prywatnych bibliotek filatelistycznych. Za zasługi dla polskiej filatelistyki został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF (1977), Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (1993), medalami 25-lecia (1975) i 30-lecia (1980) PZF, odznaką „100.lat filatelistyki polskiej” (1993), odznaką 50-lecia PZF(2000), medalem 75-lecia ruchu filatelistycznego w Łódzkiem (1989) oraz tytułem „Zasłużony dla Okręgu Łódzkiego PZF i medalem im. płk mgr W. Bogunia „Za wybitne zasługi dla filatelistyki w Okręgu Łódzkim PZF” (1990,1992). W 1998 Walny Zjazd Delegatów PZF nadał mu tytuł Członka Honorowego PZF. W 2001 otrzymał statuetkę „Nike" za całokształt działalności przyznawaną przez Polską Kapitułę Filatelistyczną. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką Miasta Łodzi, Honorową Odznaką województwa łódzkiego, złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności”, Honorową Odznaką PCK oraz innymi odznaczeniami resortowymi.