"Płocka Poczta" - nowe opracowanie z historii poczty
Dodane przez Wojtek Nowinski dnia Wrzesień 10 2017 17:54:30
Staraniem Oddziału Płockiego PZF ukazało się wydawnictwo Zdzisława Bitnera pt. "Płocka poczta 1793-1915. Początki, rozwój, przesyłki pocztowe. W opracowaniu omówiono historię poczty w Płocku w okresie zaboru pruskiego, Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego oraz po upadku Powstania Styczniowego.
Treść rozszerzona
Oddział Płocki Polskiego Związku Filatelistów stał się wydawcą publikacji "Płocka poczta 1793-1915. Początki, rozwój, przesyłki pocztowe" autorstwa Zdzisława Bitnera. Wydawnictwo, które otwiera "Przedmowa" Adama Kamińskiego, prezesa Zarządu Oddziału Płockiego PZF, składa się z kilku rozdziałów:
1. Królewska Poczta Polska do 1795
2. Poczta w zaborze pruskim 1793-1806. Założenie poczty w Płocku
3. Poczta w Księstwie Warszawskim 1806-1815. Pocztamt Centralny w Płocku
4. Poczta w Królestwie Polskim 1815-1843. Urząd Pocztowy Gubernialny od 1843
5. Poczta po Powstaniu Styczniowym
6. Telegraf i telefon
7. Przesyłki pocztowe w zaborze pruskim 1793-1806, Królestwie Polskim 1815-1866 i w zaborze rosyjskim 1867-1915. Ostatni rozdział został wzbogacony kilkunastoma przesyłkami pocztowymi, ilustrującymi omawiane okresy działalności poczty.
Praca zaopatrzona została w bogatą bibliografię.
Zdzisław Bitner jest współautorem bądź autorem wielu opracowań z dziedziny filatelistyki oraz historii poczty, jak m.in.: "Poczta Płocka w latach I wojny światowej 1914-1918" (2013) oraz "Jak poczta płocka przewoziła pasażerów - notatki z gazet i kalendarzy 1878-1904" (2015). Opracował też eksponaty wystawowe: "Płock - moje miasto" oraz "Stemple pocztowe Pocztamtu w Płocku i w podległych stacjach 1815-1871", prezentowane na wielu krajowych wystawach filatelistycznych.

Zainteresowanych publikacją odsyłam do siedziby Oddziału Płockiego PZF, ul. Kazimierza Wielkiego 41, 09-400 Płock.

Jerzy Bielawski
Komisja Literatury ZG PZF