200-lecie wprowadzenia zunifikowanego stempla nadawczego Poczty Prus - apel Klubu "Silesiana"
Dodane przez Wojtek Nowinski dnia Listopad 25 2017 13:32:43
Rozporządzenie Pruskiego Generalnego Urzędu Pocztowego z dnia 23.12.1816 r. wprowadziło dla wszystkich Urzędów Pocztowych Poczty Prus dwuwierszowy stempel nadawczy. Od roku 1817 obowiązywał on już we wszelkiej korespondencji na terenie Prus. W związku z 200. rocznicą tego wydarzenia, OKZF "Silesiana" zwraca się z apelem do wszystkich filatelistów.
Treść rozszerzona
Rozporządzenie Pruskiego Generalnego Urzędu Pocztowego z dnia 23.12.1816 r. podaje do wiadomości wprowadzenie dla wszystkich Urzędów Pocztowych Poczty Prus stempla nadawczego. Był to stempel dwuwierszowy, który w wierszu górnym miał nazwę urzędu pocztowego, w wierszu dolnym datę użycia (dzień cyfrą i miesiąc skrótem literowym). Stempel wszedł do obiegu z początkiem 1817 r. W początkowej fazie stempel nadawczy stosowano tylko dla wysyłek zagranicznych. Rozporządzeniem z 7 lutego 1817 r. ogłoszono, że z dniem 1 marca 1817 r. stempel ten obowiązuje także w korespondencji krajowej.

W związku z tą wyjątkową rocznicą prosimy wszystkich kolekcjonerów o zrewidowanie swoich zbiorów i przesłanie na adres e-mail Klubu "Silesiana"* skanów listów z jak najwcześniejszą datą czyli z początku 1817 roku, wysłanych z placówek pocztowych pokazanych na mapie**.

Opracował Jan Olchowik
OKZF "Silesiana"

* Dane adresowe Klubu "Silesiana" dostępne są >>TUTAJ<<
** Mapa Śląska, o której mowa jest w tekście i która jest prezentowana poniżej z przyczyn technicznych w niskiej rozdzielczości, jest możliwa do pobrania w wysokiej rozdzielczości, ułatwiającej odczytanie nazw miejscowości >>TUTAJ<<