Informacja Prezydium Zarządu Głównego PZF
Dodane przez Wojtek Nowinski dnia Luty 11 2018 19:03:58
Zarząd Główny informuje, iż na chwilę obecną obowiązują kryteria oceny kandydatów do uhonorowania odznakami "Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki" oraz otrzymania godności "Członka Honorowego", zatwierdzone Decyzją Nr 4/XXI/PR/2017 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów z dnia 08.01.2017 roku.
Treść rozszerzona
Zarząd Główny informuje, iż na chwilę obecną obowiązują kryteria oceny kandydatów do uhonorowania odznakami "Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki" oraz otrzymania godności "Członka Honorowego", zatwierdzone Decyzją Nr 4/XXI/PR/2017 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów z dnia 08.01.2017 roku.

Treść decyzji wraz z tabelą punktacji znajduje się na internetowej stronie ZG w zakładce Komisje i kolegia / Zespół ds. odznaczeń i wyróżnień.

Jednocześnie informuje iż opracowano wzór wniosku o nadanie Medalu im. Rowlanda Hilla, który także został umieszczony na stronie ZG w zakładce Komisje i kolegia / Zespół ds. odznaczeń i wyróżnień oraz w zakładce Druki i wzory dokumentów.